Уебинар „Психично здраве за медицински лица“: Проблемът „бърнаут“ и неговото решение

Уебинар „Психично здраве за медицински лица“: Проблемът „бърнаут“ и неговото решение

Continue reading

Климатичните действия са „най-добрата възможност“ да предефинираме здравето по света според Отброяването на Лансет

При възрастни хора с пневмококова ваксинация в американско проучване са установени значително по-малко пневмонии, отколкото при възрастни хора без ваксинация.

Continue reading

Удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната е задължителна предпоставка за продължаване на успешната борба с COVID-19

Удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната е задължител-на предпоставка за продължаването на успешната борба с COVID-19 в страната. Усилията на цялото българско правителство и здравните власти в частност трябва да продължат със същия интензитет и ресурс, за да може да бъдат намалени ефектите на пандемията върху здравето, обществения и социален живот на българските граждани.

Continue reading

Влияние на противоепидемичните мерки в България върху заболеваемостта и смъртността от COVID-19

Човечеството познава редица епидемии в най-новата си история, но никоя от тях не е достигала пандемичния потенциал на SARS-CoV-2. Клъстърно разпространение на вирусна пневмония доведе до идентифицирането на ново коронавирусно заболяване в провинция Ухан, Китай.

Continue reading