Skip to content

Здравеопазване

Наука за устойчиво бъдеще

Здравето е един от основните фактори за благосъстоянието на обществото и устойчивото развитие. След десетилетия реформи в сектор „Здравеопазване“  у нас, делът на неудовлетворените остава значителен.

Необходимост

Здравеопазването не е изолиран феномен от обществено-политическите процеси на промяна през последните десетилетия. Здравният статус на населението се определя от редица детерминанти, които представят сериозни предизвикателства пред него. Българското здравеопазване догонва нуждите и потребностите на населението без да успява да ги покрие цялостно.

Основните предизвикателства пред здравето са хроничните болести като в условията на световна пандемия заразните болести остават във фокуса на националните и международни институции. Различните инфекциозни патогени, които имат пандемичен потенциал се превръщат във все по-голям риск за националната и международна сигурност, както и за здравето на обществата ни. Борбата с тях трябва да се провежда на всички обществени нива с участието на експерти, политически фигури, граждани и граждански организации.

Предизвикателства

Мисия

Организацията работи по проблемите на общественото здраве, превантивната и социална медицина, както и ваксинопредотвратимите заболявания. Експертизата на Фондация Астра Форум е подкрепена от Консултативен съвет, в който участват изследователи и практици в различни сфери на науката, вкл. медицина. Сред основните задачи, които подкрепят мисията и целите е работата по националния имунизационен календар – задължителни и препоръчителни имунизации и такива, прилагани по национални програми.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!