Skip to content

Наука в кризата

Наука за устойчиво бъдеще

Science In The Crisis е инициатива, която се роди като ествествен отговор на пандемията от COVID-19 през 2020 година и място, където разглеждаме факти и митове около пандемията, подлагайки ги на критична мисъл с инструменти на науката.

Науката е нашето оръжие

Мерки, основани на доказателства

Това е пространство за разглеждане на мерките, вкл. икономически, за справяне с кризата, както и за борба с фалшивите новини около коронавируса. Работим за популяризиране на ваксинационната кампания срещу COVID-19. Борбата с неверни факти за ваксините също е от съществено значение в борбата с епидемията.

Групата и страницата във Facebook “Science in the Crisis – Наука в кризата” са създадени през м. юни 2020 г. В групата членуват граждани от всички социално-икономически групи на населението. Участват медицински лица, представители на научната общност, държавната власт, журналисти, но и граждани, които искат да получават навременна, цялостна и достоверна информация с проследяеми източници. Модераторите и администраторите ѝ са граждани с различни интереси и гледна точка към пандемията от SARS-CoV-2.

Фалшиви новини

За COVID-19

Разглежданите фалшиви новини са в две основни тематични посоки. Първата е в развенчаване на митовете около произхода и методите за предпазване, и лечение на COVID-19. Споделят се редица статии и мнения на учени, в които се развиват твърдения, че заразата е изкуствено създадена, за да промени световния ред и да постави гражданите в тотална зависимост и контрол от държавните власти по света. Следват публикации, които приемат COVID-19 като биологично оръжие, което е създадено от САЩ, за да унищожи политическите им врагове в световен мащаб. Съществуват и мнения, че е създаден, за да прокара нови пътища за фармацевтичните гиганти и големите търговски компании в западните държави.

Втората е в хоризонталата, касаеща справянето с последиците от кризата след отслабване ограничетелните мерки в следствие на COVID-19 и икономическото възстановяване на държавите.

Необходимо на ежедневна база е да бъдат опровергавани и обяснявани подобни твърдения, които подкопават основите на демократичното общество, в което живеем, но и застрашават усилията на здравната система за справяне с кризата. Съществуват редица твърдения за устойчивостта и възможностите на властта в тези държави да се справят с подобни големи кризи. Разпространяват се мнения, че авторитарни и тоталитарни системи противодействат по-категорично, както в мерките по спиране на заразата, така и в готовността им за бързо икономическо възстановяване след това.

Още за дейността

Обединени в знанието

Друго важно направление в дейността на групата е в превеждането на информация за произхода, действието и прилагането на ваксините срещу COVID-19. Справянето с пандемията зависи основно от прилагането на бърза и целенасочена имунизационна кампания. Нефармакологичните мерки трябва да бъдат прилагане специфично, според местните особености при контрол над инфекцията, но ваксините са инструмента за окончателното премахване на вируса. Антиваксърските настроения традиционно са популярни сред населението, което се потвърждава и от публикуваните социологически проучвания върху темата за ваксините срещу COVID-19. Трудностите пред ефективната кампания за имунизиране срещу вируса са и фокус в публикациите в групата. Борбата с фалшиви новини за лекарствените продукти е най-трудната за решаване задача в този пъзел, но мисията ни е да помагаме на обществото и здравните власти и в тази посока.

Опровергаването на подобни тези и статии в реално време, с проверена и достоверна информация, ще повиши доверието в официалните държавни институции и международни партньори на Република България. Ще се осигури по-устойчивото управление на кризата и ще се минимизират икономическите щети. В социалните мрежи са активните граждани с позиции, както и младото население, които са наша целева аудитория. Ще се постигне ефект с опровергаване на ползваните от тях фалшиви източници на информация и данни за формиране на мнение.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!