Skip to content

За нас

Наука за устойчиво бъдеще

Фондация Астра Форум се роди в творческите и изследователски търсения на екипа ни и идеята зрееше в продължение на години докато не изкристализира в желанието ни да работим за общественото развитие чрез своя разнообразен опит, научни постижения и богати идеи.

Мисия и цели

ПОглед към звездите

Това, което ни води във всяка сфера на дейността ни, е търсенето на нови посоки и отправянето на взор напред, към нови хоризонти. Погледът ни към звездите е метафора за безкрайното търсене на човешкия ум, което няма предел. Вярваме в дебата и, че той е пътят за стигане до истината, както ни повелява Аристотел, за да погледнем „отвъд вратите“.

Така се роди и името на Фондация Астра Форум:

Astra (лат.) е множественото число на латинската дума astrum (звезда), която произхожда от гръцата astron, производна на прото-индо-европейския корен ster-.

Forum (лат.) в древноримската култура означава обществен площад за правни дела и други дебати, място за обмяна на идеи и възгледи по различни въпроси. Буквалното значение на думата в латински е „онова, което е извън (отвъд) вратите“.

Целите на Фондацията са да работи за устойчиво развитие на обществото, демократичните институции и различните общности в него чрез развитие на дейности (вкл. изследователски) в сферите на здравеопазване и медицина, история, култура, изкуство, образование и младежки дейности, екология и околна среда.

Управителен Съвет

Момчил Баев

Момчил Баев, д.м.

Професионална квалификация:

• Доктор по медицина
• Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт
• Бакалавър по социални дейности (социален работник)

Момчил Баев, д.м.

Професионална квалификация:

 • Доктор по медицина
 • Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Бакалавър по социални дейности (социален работник)

Момчил Баев е доктор по медицина със специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и основател на Фондация Астра Форум. Той има над 10-годишен опит в сферата на здравеопазването като експерт по обществено здраве, включително и сексуалното здраве. По време на професионалната си кариера той се е фокусирал върху инициативи за застъпничество, свързани с промени в политиките, достъп до здравеопазване и лечение на непривилегировани групи в обществото. Има интереси в сферата на биоповеденческите науки, инфекциозните болести, епидемиологията и връзката между здравето на хората и околната среда. Занимава се със системните проблеми на здравната система и недостига на човешки ресурс в медицината у нас. Понастоящем е член на Консултативния съвет по ХИВ към Министъра на здравеопазването и мениджър на програмата за сексуално здраве и ХИВ на Фондация Сингъл Степ.

Член е на редица национални и международни научни организации и дружества и автор на изследвания по теми в сферата на медицината и историята, която е негово хоби.   

Georgi_Baev_NVU-1

Георги Баев

Професионална квалификация:

• Доктор по национална сигурност
• Магистър по административна и информационна сигурност (експерт по сигурността)
• Магистър по философия (педагог по философия)

Георги Баев

Професионална квалификация:

 • Доктор по национална сигурност
 • Магистър по административна и информационна сигурност (експерт по сигурността)
 • Магистър по философия (педагог по философия)
 • Бакалавър по социални дейности (социален работник)
 • Преподавател – главен асистент в НВУ „Васил Левски“

Георги Баев е доктор по национална сигурност със специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и сигурност)“ и преподавател в Национален военен университет „Васил Левски“. Понастоящем е главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ във факултет „Общовойскови“.

Интересите му са в сферата на сигурността и екологията, чрез дистанционни методи за изследване и мониторинг на Земята. Съавтор е на патент за изобретение „Сателитен спектрофотометър“ в Института за космически изследвания и технологии при БАН. Автор е на статии в международни и български списания в направления Космос и сигурност. Член е на работна група „Космическа политика“ в Министерство на икономиката и е експерт към Български институт за стандартизация, като член в технически комитет „Сигурност на обществото и гражданите“ за утвърждаване и приемане на ISO и БДС стандарти.

Лауреат на фондация „Еврика“ за млад изобретател на 2017 г. Награждаван е от министъра на отбраната за проявен висок професионализъм и постигнати резултати. Ръководител е на университетски клуб „Space Division” – за курсанти с изявен интерес към космическите технологии, сигурността и реакцията при кризи. Клубът съществува от 2015 г., като членовете му са участвали в над 20 състезания и са завоювали редица призови места в страната и чужбина.

Член е на национални и международни организации, сред които „Българско философско общество“, Lions Club и др. Хоби – фотография и философия.

Luis-Lomeli-1

Луис Ломели

Професионална квалификация:

• Бакалаварска степен по Международни отношения и икономическо развитие;
• Бакалаварска степен по Испанска и латиноамериканска литература;

Луис Ломели

Професионални квалификации:

 • Бакалаварска степен по Международни отношения и икономическо развитие;
 • Бакалаварска степен по Испанска и латиноамериканска литература;

Луис Ломели е американец с мексикански произход, роден в Гуадалахара, Мексико и израснал в Калифорния, САЩ. Завършил е Калифорнийския университет в Дейвис с отиличие в две бакалаварски програми. Първата еб Международни отношения с фокус в икономическото развитие, а втората е Испански език с фокус в латиноамериканска литература. По време на своето развитие и израстване в университета е редактор на билингвално издание, озаглавено „La palabra” (превод „Дума“), където същевременно публикува поеми, кратки разкази и статии. Той също така прекарва по обменна програма една година от следването си в Чилийския университет в Сантяго, където работи като стажант в националния вестник “The Clinic”. През този период работи и върху едногодишно прочуване на политическото влияние на църквата във връзка с присвояването на земи и имущество. След завършване на университета Луис работи с деца с аутизъм, което определя като ценен и удовлетворяващ личен и професионален опит. От 2006 до 2016 г. той работи като мениджър на имоти, а също и във финансовия сектор в Калифорния. През 2010 г. е доброволец в корпуса на мира като преподавател по английски език в Киргизстан. През 2011 г. се мести на същата позиция в България (Горна Оряховица), където става стажант-проектов мениджър в НПО за роми до 2013 г. През 2016 г. Луис се мести за постоянно в София, България и съосновава първия по рода си Американски летен лагер на Черно море. Той също съосновава НПО „Vox Tua” през 2018 г., която се фокусира върху развитието на младежта. Луис е човек, който вярва, че всеки притежава нещо специално, което да предложи на обществото. Самият той като имигрант защитава инициативи, подхранващи равенството и разнообразието. Той вярва, че образованието е ключа към икономическо и личностно развитие на всяко общество. Образованието никога не трябва да бъде възпирано от никоя политическа цел. Луис вярва, че „можем да вървим напред като хора и общества само и единство с велики умове, които са непреклонни пред жаждата за знание“.

Консултативен съвет

radostina

Проф. Радостина Александрова

Проф. Радостина Александрова, доктор

Проф. Радостина Александрова е завършила с отличие специалност „Биохимия и микробиология”, специализация „Вирусология”, в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, притежава ОНС „Доктор” по „Вирусология” и е професор по „Морфология” в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките (ИЕМПАМ-БАН).

Специализирала е в Института за изследване на рака към Словашката академия на науките в Братислава, Словакия; Националния медицински център в Будапеща, Унгария; Университета в Копенхаген, Дания и Университета в Рейкявик, Исландия. Преминала е през кратки обучителни курсове в България, Белгия, Франция, Италия, Румъния и Беларус. Хоноруван преподавател е в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” – от 1998 г. към лаборатория „Вирусология”, от  2007 до 2015 към Катедра „Генетика” и от 2016 към Катедра „Биохимия”. В периода 2011-2014 г. е водила упражнения по Биология на човека на студенти по медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, от 2012 г. е преподавател в Училището за докторанти на БАН. Ръководител е на дипломанти, докторанти, постдокторанти и специализанти от страната и чужбина, автор е на над 180 публикации в научни списания и сборници от конференции, на над 650 участия в национални и международни научни форуми; на повече от 50 научнопопулярни статии. Ръководител е на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания” към МОН, на двустранни проекта за сътрудничество между БАН и сродни организации в чужбина (Румъния, Гърция, Испания, Литва, Беларус, Египет). Член е на Управителния съвет на 6 акции на Европейската програма COST. Участвала е в организирането и провеждането на над 60 научни форума и училища. Член е на редакционните колегии на национални и международни списания, на Съюза на учените в България (Дружество по имунология, Дружество по микробиология) и на Българското Анатомично дружество.

 • Секретар и касиер на Дружеството по имунология към Съюза на учените в България
radka-small

Проф. Радка
Аргирова

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн

Проф. Радка Аргирова д.м.н е завършила медицина във Висшия Медицински Институт – София. Научна степен „доктор“ получава в Института по вирусология „Ивановски“ в Москва, след тригодишна работа с животински ретровируси. След завръщането си в София работи в Националния Център по онкология и в Института по обща и сравнителна патология – БАН отново на модел птичи и миши ретровируси. През 1980 – 1981 г е стипендиант на Фондация „Хумболт“ в Германия, а през 1985 г.  получава научното звание „доцент“. Пак през 1985 г. на специализиран конгрес в Хамбург получава от американския вирусолог  Robert Gallo  и внася у нас култура от вируса HIV в човешки клетки за научно-изследователски и диагностични цели. Така в България се поставя началото на работата по HIV/СПИН и контрола на кръвната банка. Проф. Аргирова организира първата у нас лаборатория за скрининг и потвърждаване на HIV-инфекцията в Националния Център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). По-късно е представител на България и Източна Европа в Глобалната Програма по СПИН на СЗО в Женева. Две години е била Зам.-Министър на здравеопазването. Участвала е в мисии на Глобалната Програма по СПИН към ООН във Филипините, Конго, Гърция и др. След успешно защитена докторска дисертация през 1995 г. , през 1997 г. е избрана за професор по вирусология. След пенсионирането си (2013 г.) е поканена като лекар-вирусолог в Клинична Лаборатория на Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница и ДКЦ, София, където работи и досега.

След обявяването на пандемията от COVID-19 се включва активно във въвеждането на специфичната диагностика, избрана е за член на Медицинския Експертен Съвет за COVID-19 и е автор на диагностичния алгоритъм за потвърждаване на инфекцията.

Научен ръководител е на 7 докторанта и 13 магистри по вирусология, автор/съавтор на повече от 100 статии, 9 монографии на бълг. език, хоноруван преподавател по вирусология, дългогодишен консултант по вирусология на Казахстан, председател на медико-биологичната секция на Хумболтовия Съюз в България.     

Violeta2

Доц. д-р Виолета Стойчева

Доц. д-р Виолета Стойчева

(Стойчева – в научните публикации, документ за идентификация на имената)

Доц. д-р Виолета Стойчева е преподавател по Методика на обучението по история в Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е магистър (1982 г.), възпитаник на Търновката историческа школа, с която е свързана почти цялата ѝ професионална кариера (от 1984 г. и понастоящем). През 1993 г. завършва „Мениджмънт и маркетинг на фирмата“ във Висшата бизнес школа към ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работила е две години като учител по история и по морал и право в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Ботевград.

Освен с подготовката на бъдещи учители и продължаващото обучение и квалификация на педагогически кадри, Виолета Стойчева се ангажира с активна работа по проекти и участие в неправителствени организации. Тя има дългогодишен практически опит от участия в национални и международни екипи по обучителни програми и изследователски проекти на Съвета на Европа, EUROCLIO, dvv-International, Делегацията на Европейската комисия в България, Европейски информационен център - Велико Търново, МОН, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), РУО-В. Търново и др. Била е експерт в инициативи на международно (PISA, ICCS, dvv international), национално (МОН, ЦОПУО, НСПИБ) и регионално ниво (ЕИЦ - В. Търново).

Виолета Стойчева е дългогодишен член на Управителния съвет на няколко формации: Европейски информационен център – В. Търново (до 2016 г.), Национално сдружение на преподавателите по история в България, Фондация „Проф. Румяна Кушева“. На регионално ниво участва в Сдружение „Клуб на историка – Велико Търново“, а на международно – в дейности на Европейската асоциация на преподавателите по история (EUROCLIO).

Научните ѝ интереси, освен дидактика и методика на обучението по история, са свързани с джендър образование, гражданско образование, педагогика на наследството, устна история, история на всекидневието и на българския комунизъм. Автор и съавтор е на учебници по история и цивилизации и учебни помагала, както и на редица публикации у нас и в чужбина.

Виолета Стойчева е член на редколегията на методическото списание „Диалогът в историята“ (НСПИ в България), на електронното научно-методическо списание „Образование и квалификация“ при ДЕПОКПС (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и на списание International Journal of The New Approaches in Social Studies (IJONASS) – Турция.

В рамките на университетските си ангажименти Виолета Стойчева е ръководител на Катедра „Въвеждаща и продължаваща квалификация“ в първия мандат на учредения Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2016 – 2019 г.). Тя е сътрудник на Центъра за изследване на комунизма към Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и съръководител на Академията за лидери при ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и на студентската неформална група Ателие „История и памет“.

Tihomir

Тихомир Рангелов

Тихомир Рангелов

Д-р Тихомир Рангелов е лингвист. Специализира в документирането и описанието на езикови варианти (езици, диалекти и т.н.). Експерт е по северногерманските (скандинавските) и тихоокеанските езици от австронезийското езиково семейство. От 2017 г. работи по документирането и описанието на застрашения език ахамб, който се говори от 950 души в държавата Вануату. Автор е на граматика и речник на ахамб. Понастоящем работи в института по еволюционна антропология “Макс Планк” в Лайпциг по документирането, описанието, историческата реконструкция и класифицирането чрез филогенетичен анализ на езиците, които се говорят във Вануату и съседните държави. Завършил е “Скандинавистика” в СУ „Св. Климент Охридски“, “Исландска филология” и “Компютърна лингвистика” в Исландския университет в Рейкявик и докторантура по океански езици и езиково документиране в Университета Уайкато в Нова Зеландия.

Ljuben-small

Любен Домозетски

Любен Домозетски

Д-р Домозетски е роден през 1988 г. в Благоевград. Завършва специалност „Изкуствознание“, с което придобива бакалавърска степен и „Изкуствознание и културно наследство“ като магистър в Националната Художествена Академия. Доктор по изкуствознание и хоноруван преподавател в НХА. От 2015 г. е куратор в екипа на Софийска градска художествена галерия (СГХГ) и уредник на фонд „Живопис и Скулптура“ в СГХГ. Същевременно се занимава с научна илюстрация като изобразява представители на флората и фауната. Като художник на свободна практика е реализирал две самостоятелни изложби в галерия Little bird place. Има интереси, изследвания и публикации в областта на средновековното изкуство по българските земи, византийска иконография, изкуството в България от първата половина на ХХ век. Интересува се също така от изучаване на природата, обича да фотографира дива природа и не спира да обикаля и опознава българските планини и техния разнообразен животински и растителен свят.

Antoni-small

Антони Рангачев

Антони Рангачев

Д-р Антони Рангачев е математик, работещ в областта на алгебричната геометрия, теория на особеностите и комутативната алгебра. Той е лауреат на реинтеграционната програма “Петър Берон и НИЕ" и старши научен съветник към Международния център по математически науки към Института по математика и информатика при БАН. От 2017 г. д-р Рангачев е главен асистент в математическия департамент на Универститета на Чикаго. 

Д-р Рангачев е възпитаник на Софийската математическа гимназия. Завършва бакалавър в Масачузетския технологичен институт (MIT) и докторантура в Североизточния университет (NEU) в САЩ под ръководството на Стивън Клайман и Терънс Гафний. Неговата дисертация е отличена като най-добрата дисертация на университета по науки за 2017 г. В Университета на Чикаго, д-р Рангачев е ръководител на два международни проекта, ръководител на семинара по алгебрична геометрия, и инициатор и организатор на международна конференция по метрична геометрия на особености, проведена в Париж през юни 2021 г.  Д-р Рангачев изнася множество доклади на международни семинари и конференции в Чикаго, Бостън, Принстън, Париж, Марсилия, Москва, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Токио, Виена, София и др. Бил е гост-изследовател в Математическия институт Жусийо (IMJ-PRG) и Университета на Париж (Дидро), Математическия институт по теоретична и приложна математика (IMPA) в Рио де Жанейро, Университета на Виена, Математическия институт “Стеклов" към РАН и др. 

Екип

LUDMILA PANEVA photo

Людмила Панева

Изпълнителен директор
Людмила Панева

Людмила Панева притежава следните квалификации:

 • Магистър Медицинска химия, СУ/МУ София
 • Магистър Екохимия, СУ
 • Бакалавър Аналитична химия, СУ
 • СДК Преподавател по химия, СУ

Тя е с над 18-годишен опит в областта на фармацевтичната индустрия (синтез, анализи и продажби на лекарства и козметика). Основен професионален принцип, който следва, работейки в силно конкурентна сфера, е развитието на продукт или бранд да се основава на етичния кодекс и добри продажбени практики.

Людмила е участвала в организирането и провеждането на лекарски форуми , работни кръгли маси, фокусни групи и други инициативи, свързани с експертна обмяна на опит и споделяне на клинична информация.

Занимава се с изготвяне на индивидуални обучения, формиране и ‘реабилитиране’ на малки екипи /медицински колективи, центрове, фармацевтични компании/.

Майка е на двама тийнеджъри, покрай които с интерес наблюдава действията на образователната система в страната.

В свободното си време обича да пътува и да реди пъзели, а ледената пързалка и кънките са изкушението, което пази детската наивност в усмивката й.

MILK1951

Деница Иванова

Координатор проекти
Деница Иванова

Завършва Финанси.

Магистратура по Европейска интеграция.

Деница има значителен интерес в областта на гражданските права, здравето и опазването на околната среда. Има дългогодишен опит в неправителствения сектор и участие в различни обществено значими инициативи.

В свободното си време обича да играе тенис и да пътува.

IMG-7793e6bf5ef8b860374e17d87e9ec591-V

Нина Тодорова

Организационен сътрудник
Нина Тодорова

Нина Тодорова е родена в град Своге, където завършва средното си професионално образование. Повече от 10 години живее и работи в София. Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като през 2016 г. се дипломира като магистър в специалност „Квалификация и пренасочване на работната сила“.

Има богат опит в работата с клиенти както в образователната сфера, така и в областта на човешките ресурси. Участва в организирането и провеждането на обучения на директори на образователни институции и учители, провеждани присъствено и онлайн.

Нина има желание за развитие на своите знания и умения, свързани с човешките ресурси и по-конкретно – подбор и обучение на персонала. Притежава високо чувство на организираност и отговорност към поетите ангажименти.

Има две подрастващи деца, които запълват голяма част от деня й, но и, с които прекарва най-приятните, опознавателни и изморителни разходки.

Oleg Danevski

Олег Даневски

Графичен дизайнер
Олег Даневски

За близо 30-годишната си кариера в областта на графичния дизайн, Олег Валентинов Даневски е бил дизайнер в ежедневниците „Монитор“, „Новинар“, „Меридиан Мач“, а в последствие и арт директор на списания като Плейбой, Максим, Космополитън, работил е за Егоист, българския Forbs, Men`s Health. 

Мечтае да стане Марадона, но футболните му умения го превръщат точно в Марадона. Само че в дизайна и предпечата, като обръщайки се назад, осъзнава че е съвременник и съучастник на раждането на най-новата свободна българска преса в годините на прехода. 

Междувременно става автор на семейство и дъщеря. А в последствие и баща на още три. Кучета. Обича добрата храна, футбола, добрите филми и добрите книги, приятелите си, голямото си „балканско“ семейство и живота с кауза – всеки ден по една малка е достатъчна, за да се чувства пълноценен. Възхищава се на ренесансовите личности, които имат умения и интереси във всичко, но осъзнава, че всъщност не е добър за космонавт. Смята, че е достатъчно да бъде добър в предаването на послания и истории през визуалност.

Untitled design (3)

Соня Тодорова

Модератор социални мрежи
Марио Петров

Соня Тодорова е завършила в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", а след това и магистратура в НБУ "Журналистика".

Още като тийнейджърка е доброволец в местните радио и телевизия в родния ѝ град Добрич. Работи като журналист в Bg Voice, а преди това в Gospodari.com и Дарик радио.

В света на дигиталния маркетинг Соня е вече повече от 2 години и няма намерение да го напуска. Според нея всяка една организация, фирма или предприятие е загубено ако не присъства активно в социалните мрежи.

Свободното си време Соня го посвещава на театъра и спорта.

Mario

Марио Петров

Сътрудник анализи
Марио Петров

Марио Петров е роден през 2002 г. в Кюстендил и е член на екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата. Марио е студент по Биохимия в Технически университет - Мюнхен, Германия. Той е завършил Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. София със специалност Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти и професия Химик-технолог (3 СПК).

През 2017 г. с екип, ръководен от него, завоюва първо място на Националното състезание по природни науки и екология, а до 2020 г. негови екипи печелят и други състезания в областта на природните науки, екологията и химичните технологии.

Завършва Фирмено управление в Национална школа по мениджмънт през юни 2020 година.

Председателства Ученическия съвет в неговата гимназия от 2018 до 2021 г., а в периода 2020-2021 и Софийски ученически съвет.

Като част от екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата, Марио следи, анализира и популяризира информация от немските научни институти и организации по темата COVID-19, както и разпространението на коронавируса сред деца и ученици в Европа.  

Владее немски и английски език.

Viktor

Виктор Илиев

Консултант
д-р Виктор Илиев

Д-р Виктор Илиев е роден в град София през 1992 г. Завършва специалност „Медицина“ с отличие в Медицински университет – Плевен. Още първата година се присъединява към общността на АСМБ - Плевен. Дейността му там се изразява предимно с ролята на CP за чуждестранни студенти на обменни програми. По време на следването си прекарва голяма част от свободното си време в болнична среда като доброволец. Прекарва време предимно в хирургични отделения поради интереса в тази област и придобива допълнителни умения. 

В момента д-р Илиев е лекар-специализант в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в гр. София и се развива в сферата на УНГ заболяванията. В процеса на обучението си участва в множество конференции в страната, по време на които печели награди. Това е възможно благодарение на уменията за работа в екип, които доразвива по време на подготовката за съответните събития. Желанието да вкуси от разнообразието на медицината води до провеждане на два стажа по европейски програми в областта на общата хирургия и психиатрия.

В процеса на ежедневната работа с пациенти набелязва проблеми, по чиято промяна иска да работи и започва с най-елементарното – даване на личен пример. Лично приема проблемите в отношението лекар-пациент и работи за промяна в установените стереотипи.

Завършил е с отличие Природоматематическа гимназия в гр. Монтана след като семейството му се мести в града когато е на 10-годишна възраст. По време на началното си образование участва в множество състезания по математика и печели награди. В гимназията става член на Интеракт Монтана (младежки клуб към Ротари интернешанъл) и отдава времето си на благотворителни каузи.

Georgi

Георги Милошев

Консултант
Георги Милошев

Георги Милошев е роден през 1994 година и е учител по биология и здравно образование в 125 СУ „Боян Пенев“ в София. Докторант е по Генетика и биоинформатика в Биологическия факултет на Софийски универистет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. придобива магистърска степен по Генетика и геномика в СУ, а през 2017 г. - бакалавърска степен по Молекулярна биология в същия университет. Провел е практическо обучение в реална работна среда в Института по биология и имунология на размножаването на БАН (ИБИР-БАН). Преддипломната си практика завършва в Генетична лаборатория на САГБАЛ „Д-р Щерев“. Участвал е в редица обучения за допълнителна квалификация по теми, свързани с иновативни методи на преподаване, игра, уеб инструменти и за изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на децата и учениците.

Води практически занятия по генетика в СУ „Св. Климент Охридски“ на студенти от специалностите „Биология и химия“ и „Биология и английски език“. Базов учител е на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, факултет Педагогика. Участва в проекти по Фонд научни изследвания.

Преди да избере кариера в сферата на науката и образованието Георги е работил като кредитен консултант.

За да опише себе си Георги споделя думите на Джон У. Шлатър: „На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси идеи и приятелства. Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно. Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: интелигентността, любопитството, родителската подкрепа, индивидуалността, творчеството, вярата, любовта и смеха - всички се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим. И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.“

Sjuleiman

Сюлейман Сюлейманов

Консултант
Сюлейман Сюлейманов

Сюлейман Сюлейманов завършва образованието си по технически науки в Русенски университет „Ангел Кънчев“ със специалност магистър-инженер по „Екология и техника по опазване на околната среда“. Бакалавърската си степен придобива в същата специалност.

Негова страст е пчеларството и в момента е земеделски производител на мед и пчелни продукти. Вълнува се от проблемите на околната среда и злоупотребата с пестициди в селското стопанство, които нанасят щети върху околната среда и допринасят за високата смъртност сред пчелите. В процеса на обучението си участва в различни професионални проекти и трудове, които развиват организационните му умения и интереси в сферата на устойчивото земеделско стопанство. Негово хоби са дърводелството и овощарството.

Има интерес в провежданите държавни политики за екология, устойчиво стопанство и опазване на околната среда.  

Посланици на психично здраве

guner_osman

Д-р Гюнер Бехчет Осман

Д-р Гюнер Бехчет Осман

Казвам се Гюнер Бехчет Осман.

Управител съм на МБАЛ АРДИНО ЕООД.
Работя като лекар повече от 30 години.

Започнах работа като ординатор в Детско отделение, след това станах Началник отделение и работех в СИМП Детски болести. През 2019 година бях един от първите лекари в общината и областта, които се включиха в борбата с COVID-19.

По време на цялата трудова дейност се сблъсках с най-различни моменти, които човек може дори и да не може да си представи. От безкрайно напрегнати дежурства с фатален край, до непобиращи човешките представи агресии към медицинския персонал от страна на пациентите и техните близки.

Избрах да бъда посланик на психичното здраве за медицински лица, защото като лекар, като управител на лечебно заведение, съм се сблъсквал и се сблъсквам с всички възможни проблеми за решаване на медицинския персонал.
Много често аз самия съм изпадал в състояния на безизходица, от които съм излизал просто на магия.

desislava_jekova

Д-р Десислава Жекова

Д-р Десислава Жекова

Казвам се Десислава, сред колеги и пациенти съм д-р Жекова. Съвсем скоро започна моят път в лекарския свят. След година и половина като лекар-ординатор реших, че приключението в света на медицината ще продължа като преподавател. Пазя мил спомен за учителите по време на студентските ми години и знам какво значи някой да запали искрата в теб или да те мотивира да продължиш, когато си неуверен.

В момента съм асистент към катедра „Хигиена и епидемиология” на Медицински университет Варна. Исках да участвам в промяната на средата ни още преди старта на бъдещите лекари и да имам свободата да се занимавам с кампании, свързани с превенция. Затова науката, Епидемиология, с която се занимавам в момента, е прекрасен шанс за тази начинания.

Избрах да бъда посланик на психичното здраве за медицински лица, защото от много ранна възраст имам пряко наблюдение върху работната ни среда.

През годините ми на обучение и след това, единствено са се затвърждавали убежденията ми, че здравните работници трудно отчитат кога е време за почивка, понякога поради фактора, че такова просто физически не съществува. Още в ранния ни лекарски път се научаваме, че нуждите ни са след тези на пациента. Често не знаем как да потърсим помощ, защото все пак сме учили какво трябва да направим за себе си – защо ни е мнението на друг?

Поради чисто юридически аспекти, не винаги можем и да споделяме какво се случва по време на работния процес.

Трябва да сме силни пред хората, на които помагаме и накрая това пренасяме и в личния ни живот. Тази инициатива е първата стъпка на дългия път, по който ще разбиваме заедно остарелите идеи, че силните мълчат, ние сме супергерои, които са там за другите, забравяйки собственото си здраве и др.

Надявам се, че повече медицински лица ще разберат, че смелостта понякога се крие в това да спреш и да кажеш „Помощ".

ivankovska

Д-р Снежанка Иванковска

Д-р Снежанка Иванковска

Аз съм Снежанка Иванковска, лекар, пулмолог от Плевен.
Работя клинична медицина от около 20 г., като за кратко съм била личен лекар,лекар в БМП, лекар в дома за деца лишени от родителски грижи …

Най-дълго и понастоящем се занимавам с респираторна медицина, в Университетската болница в гр.Плевен.
От 6г. съм и асистент по вътрешни болести, имам честта да се занимавам със студенти и водя практическата част на обучението по вътрешни болести. Може би най-приятната и дълго чакана работа от моя професионален път.

Ежедневието ми е една смесица от графици, срещи, прегледи, разговори, споделяне, търсене на източника на проблеми, подреждане на „пъзела“ човек и пациент, намиране на изходи, надежди, истини….И всеки път е различно, всеки ден е излизане от графика.

Хората, станали наши пациента, са различни по темперамент, по чувствителност към болка и проблеми, носят своите мисли и очаквания, имат надежди и понякога са без. При всички случаи те чакат от теб…

След последните 3 г. живота на хиляди лекари се раздели на живот и работа преди и след Ковид-пандемията. Времето след пандемията е време за преосмисляне на ценностите и време, през което видимо се проявиха симптоми на позабравения „бърнаут“ в медицинското съсловие. И лекарят се оказа в ролята - понякога само на „болен“-изгубил смисъл, изгубил стимул, изгубил се сред изследвания, разчитания на скенери, рецепти и предписания...

Затова и приветствам горещо „Инициативата да се погрижим за психичното здраве на медиците“, имам какво да кажа, какво да споделя, с какво да помогна на „лутащите се“.

Опитвам се да стоя здраво на земята и за щастие продължавам да правя нещата ,облечена в бяло, с любов,сигурно тук е лечението на „Бърнаута“……!!! ??

ivanovska

Д-р Мария Ивановска

Д-р Мария Ивановска

Здравейте, казвам се д-р Мария Ивановска. Завърших Медицина през 2012 г. в Медицински университет – Пловдив, България.

След успешно защитена дисертация на тема „Имунологична реактивност при остър и хроничен стрес“ през 2018 г. в катедра по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев на ФФ, МУ-Пловдив, станах главен асистент по Клинична имунология. Освен това съм и лекар-специализант по клинична имунология към УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив. Автор и съавтор на повече от 20 публикации в български и международни рецензирани списания, включително списания с импакт фактор. H индекс-11.

Участник в национални и международни изследователски проекти. Признанието за моята научна работа дойде през 2021 година когато получих награда Питагор за най-добър млад учен в България от МОН.

Моята работа е свързана и с много обучения. Работила съм като докторант на Еразъм обучение в Donders institute for brain, cognition and behavior в Наймеген, Холандия; постдокторант- Hebrew University, Jerusalem, Israel и други европейски университети (Франция, Австрия и Германия).

Основните научни интереси в които работя са: стрес и промени в имунната система в състояние на стрес, психобиотици, психоневроендокриноимунология (PNEI), персонализирана медицина, и имунни дефицити.

Член съм на Българската асоциация по клинична имунология (БАКИ), Европейската мрежа за психоневроимунология (EPN), Европейската академия по алергология и клинична имунология (EAACI), Психоневроендокриноимунологично общество (PNIRS) и др.

Бях избрана за посланик на Universal Science Education and Research Network (USERN) за България през 2019 г. Но, за мен лично най-голямото постижение до момента е да съм човек занимаващ се с увеличаване на осведомеността на колегите за грижи към собственото психично здраве.
Надявам се, че заедно ще успеем да заживеем в една среда без дистрес и лоши емоции. Затова станах посланик на психичното здраве за медицински специалности.

Its not stress that kills us, it is our reaction to it.- Hans Selye

ignatova

Д-р Петранка Игнатова

Д-р Петранка Игнатова

Аз съм д-р Петранка Игнатова. Завърших медицина в МУ София през 1996 г..

Работих във вътрешно отделение 3 години. От 2000 г. работя като семеен лекар в град Сливница и от 2013 г отворих кабинет и в град Костинброд. През 2004 г. взех специалност обща медицина, а през 2008 г. - хомеопатия. В момента се обучавам психоаналитична фамилна и арттерапия към Българска асоциация по психотерапия при Румен Георгиев. Имам магистратура при проф. Поли Петкова в СУ “Св. Климент Охридски” по клинична и консултативна психология.

Винаги в практиката си съм прилагала холистичният подход, който разглежда пациента като цяло - физика и психика. Поради естеството на работа на медицинските специалисти, ние често изпадаме в бърнаут. Няма как да помагаш на хората, ако самият ти не се чувстваш добре. Това ме накара да приема да бъда посланик за психично здраве. Смятам, че всеки колега би искал да се чувства добре както физически, така и психически.

Посланик на психично здраве съм, защото съм убедена,че психичното здраве на лекарите е от особена важност както за самите нас, така и за адекватното лечение, което даваме на пациентите си.

jana_todorowa

Д-р Жана
Тодорова

Д-р Жана Тодорова

Казвам се Жана Тодорова. Педиатър съм повече от 30 години със специалност Детски болести, Абсоминална ехография при деца и възрастни - над 25 години. Работила съм в детско отделение , специалист педиатър в Диагностични консултативни центрове. Освен това съм магистър по стопанско управление и здравен мениджмънт.

В семейството ни всички сме лекари. Важното е за да се съхраним като специалисти и като личности. За да стане това трябва да сме психично и емоционално устойчиви!

Психичното здраве е от изключително значение за всеки един човек, особено за хора с толкова отговорна професия като лекарите. Те са хората, които освен многото знания, които трябва да придобият, всеки ден поемат рискове. Всичко това неминуемо води до голям стрес.

Медицинските специалисти са тези, които често, дори всекидневно, полагат извънреден, нерегулиран труд. Това също е причина за емоционален срив. Въпреки това те не го признават.

Ежедневието на лекарите е натоварено и от тежко болни пациенти, загуба на живот. Психическото натоварване се увеличава освен от прекалената отговорност и работата в екстремни ситуации, но и от самата работа с хора; емпатията, която лекарите проявяват не само към пациентите си и техните съдби и проблеми, но и тези на семействата и близките им. За да може да се прояви тази многолика емпатия, то медицинските специалисти трябва да имат устойчива психика.

Обществото също много товари лекарите. Понякога те трябва да вършат и работата на социалните служби или училищата. Всички разчитат на лекарите и имат изискване към тях. Медицинските лица са истински подплатени стожери, които не търсят слава…признание… помощ.

Лекарите може и трябва да се подкрепяме един друг. Затова се включвам с голямо удоволствие в тази инициатива. Имам дългогодишен стаж и виждам как колегите игнорират своите проблеми всеки ден. Смятат себе си за неуязвими. Те знаят, че това е проблем, но не търсят помощ. Преди години имаше ситуация, в която всички от гилдията бяхме заплашени от възможността да останем без работа. Но въпреки това никой не спря да работи и намери мотивация за продължи да практикува това, което прави най-добре - да спасява човешки живот.

За да се подобри психичното здраве на медицинските специалисти, то лекарите трябва да започнат да изразяват правото си на глас, на искане, на помощ. Държавата да регламентира дейностите на всички институции и да не товари излишно лекарите. Лекарите трябва да си знаят правата и да имат смелостта да ги отстояват. Съсловието да спре да подтиска всички тези неща и да се погрижи, когато се налага както за физическото си здраве, така и за психичното си такова.

momchil_urumov

Д-р Момчил
Урумов

Д-р Момчил Урумов

Да потегля по пътя си в медицината беше желание, което не можеше да се сравни с никое друго. Вярвайки, че това е моето призвание, аз потеглих с ентусиазъм.


Въпреки наивните ми представи, медицината се оказа по-голямо предизвикателство отколкото очаквах. Нищо не можеше да ме подготви истински за действителността, която очаква здравните специалисти - за всичкия стрес, тревожността, отговорността, дългите работни часове и за човешките мъка и болка, с които се срещат ежедневно.

След като прекарах стажа си в клиниката по Медицинска Онкология, имах възможността от първо лице да усетя част от тежестта, която понася персонала и да проследя ефекта й върху здравето им - както физическото, така и психичното.

Пребиваването ми в клиничната среда ми показа как значителна част от лекарите, сестрите и останалите специалисти рядко имат времето да преживеят и осъзнаят напълно случилото се там - някои изглеждаха дистанцирани, докато други поддаваха под товара. Стори ми се грешно как хората, поставени пред ужасно много стрес, липса на пълноценен сън, хранене и почивка не бяха подготвени, обучени и информирани как да предпазят психичното си здраве. Как тези, който бяха отдали живота си да се погрижат за здравето другите не бяха подготвени да се погрижат за собственото си.

Затова избрах да се включа в инициативата на фондация Астра Форум за Посланик с Кауза.

Желая да бъда пример и опора за колегите си и мен самия в една от най-тежките среди в цял свят - а именно здравеопазването.

Вярвам, че усилието положено от един днес в бъдеще ще бъде полезно на много.

Доброволци

Dimitar

Димитър Фердинандов

Димитър Фердинандов

Димитър Фердинандов е роден в Пловдив и е член на екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата. Димитър е студент по Авиокосмическо инженерство в Бирмингамския университет, Великобритания. Занимава се активно с комуникация на науките, младежка политика и доброволчество. През октомври 2020 г. е сред отличените по проекта „Отличниците на България“ на в. „24 часа“ и Министерство на образованието и науката на България. Лауреат е на редица национални състезания и неведнъж представя България на международни конкурси на чуждестранни университети и организации (като MIT, Khan Academy и CERN). В своя YouTube канал комуникира разнообразни научни теми по достъпен начин.

От 2019 г. до днес е PR на Българските младежки делегати към ООН.  През учебната 2018/2019 година е председател на Ученическия парламент на Езикова гимназия „Пловдив“. Днес той работи по създаването на Национален ученически парламент – проект, финансиран по ключова дейност 3 на „Еразъм+“ – в партньорство с Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра“. От 2016 г. е активен доброволец в асоциацията, а през 2017 г. тя го номинира за Доброволец на годината. През 2019 г. е ментор на доброволци във фондация “Пловдив 2019“.

Владее английски и немски език. Мечтае да вдъхнови повече деца да се развиват в сферите на науките и да направи своя принос за справянето с може би най-дръзкото предизвикателство пред човечеството – да се върне сред звездите.

profile_fb

Никол Добрева

Никол Добрева

Никол Добрева е млад учен със специализация Невропсихология. Тя е завършила Американският Колеж в София, а след това е получила бакалавърската си степен в психологията в Ню Йоркският университет (NYU) с пълна стипендия. Към момента тя завършва магистърската си степен в университетът в Мастрихт, Холандия.

Научните й интереси са в областта на връзката между компютри и мозъкът и рехабилитацията при наркотична зависимост. Клиничната й цел е да работи с новите терапии, които изхождат от невробиологията, за рехабилитация на зависими и лечение на други разстройства на ума. Изследователските й интереси са в областта на комуникацията между компютър и мозъкът, с цел увеличаването на качеството на живота на хора с увреждания и усленяване на рехабилитационния процес при нуждаещите се.

Никол е доброволец във фондация Астра Форум, защото вярва в науката и смята, че е безкрайно важно хората да имат достъп както и до новите развития в нея, така и до научните основи на нашето общество. Тя е доброволец и в други Български инициативи, защото иска хората да бъдат образовани.

neven

Невена Захариева

Невена Захариева

Невена Захариева е родена в София. Учи в Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов". През 2013г. завършва фармация в Медицински университет – София. През 2019 година придобива специалност по Анализ на лекарствени продукти, а през 2021 защитава дисертация на тема “In silico анализ на имуногенни протеини с бактериален произход“.

Има опит с обработка и анализ на данни, както и прилагане на методи за машинно обучение.

Невена е работила в различни сфери на фармацията, като настоящите ѝ интереси в тази посока са свързани с подобряване  ежедневието на колегите фармацевти, осъвременяване и дигитализация на професията.

В свободното си време се ангажира с  екологични каузи. По убеждение е веган и член на Българското веге общество. Занимава се активно с отглеждане на зеленчуци и работи за популяризиране на градинарството в градска среда.

Ljuben-small

Любен Домозетски

Любен Домозетски

Д-р Домозетски е роден през 1988 г. в Благоевград. Завършва специалност „Изкуствознание“, с което придобива бакалавърска степен и „Изкуствознание и културно наследство“ като магистър в Националната Художествена Академия. Доктор по изкуствознание и хоноруван преподавател в НХА. От 2015 г. е куратор в екипа на Софийска градска художествена галерия (СГХГ) и уредник на фонд „Живопис и Скулптура“ в СГХГ. Същевременно се занимава с научна илюстрация като изобразява представители на флората и фауната. Като художник на свободна практика е реализирал две самостоятелни изложби в галерия Little bird place. Има интереси, изследвания и публикации в областта на средновековното изкуство по българските земи, византийска иконография, изкуството в България от първата половина на ХХ век. Интересува се също така от изучаване на природата, обича да фотографира дива природа и не спира да обикаля и опознава българските планини и техния разнообразен животински и растителен свят.

Antoni-small

Антони Рангачев

Антони Рангачев

Д-р Антони Рангачев е математик, работещ в областта на алгебричната геометрия, теория на особеностите и комутативната алгебра. Той е лауреат на реинтеграционната програма “Петър Берон и НИЕ" и старши научен съветник към Международния център по математически науки към Института по математика и информатика при БАН. От 2017 г. д-р Рангачев е главен асистент в математическия департамент на Универститета на Чикаго. 

Д-р Рангачев е възпитаник на Софийската математическа гимназия. Завършва бакалавър в Масачузетския технологичен институт (MIT) и докторантура в Североизточния университет (NEU) в САЩ под ръководството на Стивън Клайман и Терънс Гафний. Неговата дисертация е отличена като най-добрата дисертация на университета по науки за 2017 г. В Университета на Чикаго, д-р Рангачев е ръководител на два международни проекта, ръководител на семинара по алгебрична геометрия, и инициатор и организатор на международна конференция по метрична геометрия на особености, проведена в Париж през юни 2021 г.  Д-р Рангачев изнася множество доклади на международни семинари и конференции в Чикаго, Бостън, Принстън, Париж, Марсилия, Москва, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Токио, Виена, София и др. Бил е гост-изследовател в Математическия институт Жусийо (IMJ-PRG) и Университета на Париж (Дидро), Математическия институт по теоретична и приложна математика (IMPA) в Рио де Жанейро, Университета на Виена, Математическия институт “Стеклов" към РАН и др. 

Violeta2

Доц. д-р Виолета Стойчева

Доц. д-р Виолета Стойчева

(Стойчева – в научните публикации, документ за идентификация на имената)

Доц. д-р Виолета Стойчева е преподавател по Методика на обучението по история в Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е магистър (1982 г.), възпитаник на Търновката историческа школа, с която е свързана почти цялата ѝ професионална кариера (от 1984 г. и понастоящем). През 1993 г. завършва „Мениджмънт и маркетинг на фирмата“ във Висшата бизнес школа към ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работила е две години като учител по история и по морал и право в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Ботевград.

Освен с подготовката на бъдещи учители и продължаващото обучение и квалификация на педагогически кадри, Виолета Стойчева се ангажира с активна работа по проекти и участие в неправителствени организации. Тя има дългогодишен практически опит от участия в национални и международни екипи по обучителни програми и изследователски проекти на Съвета на Европа, EUROCLIO, dvv-International, Делегацията на Европейската комисия в България, Европейски информационен център - Велико Търново, МОН, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), РУО-В. Търново и др. Била е експерт в инициативи на международно (PISA, ICCS, dvv international), национално (МОН, ЦОПУО, НСПИБ) и регионално ниво (ЕИЦ - В. Търново).

Виолета Стойчева е дългогодишен член на Управителния съвет на няколко формации: Европейски информационен център – В. Търново (до 2016 г.), Национално сдружение на преподавателите по история в България, Фондация „Проф. Румяна Кушева“. На регионално ниво участва в Сдружение „Клуб на историка – Велико Търново“, а на международно – в дейности на Европейската асоциация на преподавателите по история (EUROCLIO).

Научните ѝ интереси, освен дидактика и методика на обучението по история, са свързани с джендър образование, гражданско образование, педагогика на наследството, устна история, история на всекидневието и на българския комунизъм. Автор и съавтор е на учебници по история и цивилизации и учебни помагала, както и на редица публикации у нас и в чужбина.

Виолета Стойчева е член на редколегията на методическото списание „Диалогът в историята“ (НСПИ в България), на електронното научно-методическо списание „Образование и квалификация“ при ДЕПОКПС (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и на списание International Journal of The New Approaches in Social Studies (IJONASS) – Турция.

В рамките на университетските си ангажименти Виолета Стойчева е ръководител на Катедра „Въвеждаща и продължаваща квалификация“ в първия мандат на учредения Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2016 – 2019 г.). Тя е сътрудник на Центъра за изследване на комунизма към Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и съръководител на Академията за лидери при ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и на студентската неформална група Ателие „История и памет“.

Tihomir

Тихомир Рангелов

Тихомир Рангелов

Д-р Тихомир Рангелов е лингвист. Специализира в документирането и описанието на езикови варианти (езици, диалекти и т.н.). Експерт е по северногерманските (скандинавските) и тихоокеанските езици от австронезийското езиково семейство. От 2017 г. работи по документирането и описанието на застрашения език ахамб, който се говори от 950 души в държавата Вануату. Автор е на граматика и речник на ахамб. Понастоящем работи в института по еволюционна антропология “Макс Планк” в Лайпциг по документирането, описанието, историческата реконструкция и класифицирането чрез филогенетичен анализ на езиците, които се говорят във Вануату и съседните държави. Завършил е “Скандинавистика” в СУ „Св. Климент Охридски“, “Исландска филология” и “Компютърна лингвистика” в Исландския университет в Рейкявик и докторантура по океански езици и езиково документиране в Университета Уайкато в Нова Зеландия.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!