Skip to content

За нас

Наука за устойчиво бъдеще

Фондация Астра Форум се роди в творческите и изследователски търсения на екипа ни и идеята зрееше в продължение на години докато не изкристализира в желанието ни да работим за общественото развитие чрез своя разнообразен опит, научни постижения и богати идеи.

Мисия и цели

ПОглед към звездите

Това, което ни води във всяка сфера на дейността ни, е търсенето на нови посоки и отправянето на взор напред, към нови хоризонти. Погледът ни към звездите е метафора за безкрайното търсене на човешкия ум, което няма предел. Вярваме в дебата и, че той е пътят за стигане до истината, както ни повелява Аристотел, за да погледнем „отвъд вратите“.

Така се роди и името на Фондация Астра Форум:

Astra (лат.) е множественото число на латинската дума astrum (звезда), която произхожда от гръцата astron, производна на прото-индо-европейския корен ster-.

Forum (лат.) в древноримската култура означава обществен площад за правни дела и други дебати, място за обмяна на идеи и възгледи по различни въпроси. Буквалното значение на думата в латински е „онова, което е извън (отвъд) вратите“.

Целите на Фондацията са да работи за устойчиво развитие на обществото, демократичните институции и различните общности в него чрез развитие на дейности (вкл. изследователски) в сферите на здравеопазване и медицина, история, култура, изкуство, образование и младежки дейности, екология и околна среда.

Управителен Съвет

Момчил Баев

Момчил Баев, д.м.

Професионална квалификация:

• Доктор по медицина
• Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт
• Бакалавър по социални дейности (социален работник)

Момчил Баев, д.м.

Професионална квалификация:

 • Доктор по медицина
 • Магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт
 • Бакалавър по социални дейности (социален работник)

Момчил Баев е доктор по медицина със специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ и основател на Фондация Астра Форум. Той има над 10-годишен опит в сферата на здравеопазването като експерт по обществено здраве, включително и сексуалното здраве. По време на професионалната си кариера той се е фокусирал върху инициативи за застъпничество, свързани с промени в политиките, достъп до здравеопазване и лечение на непривилегировани групи в обществото. Има интереси в сферата на биоповеденческите науки, инфекциозните болести, епидемиологията и връзката между здравето на хората и околната среда. Занимава се със системните проблеми на здравната система и недостига на човешки ресурс в медицината у нас. Понастоящем е член на Консултативния съвет по ХИВ към Министъра на здравеопазването и мениджър на програмата за сексуално здраве и ХИВ на Фондация Сингъл Степ.

Член е на редица национални и международни научни организации и дружества и автор на изследвания по теми в сферата на медицината и историята, която е негово хоби.   

Georgi_Baev_NVU-1

Георги Баев

Професионална квалификация:

• Доктор по национална сигурност
• Магистър по административна и информационна сигурност (експерт по сигурността)
• Магистър по философия (педагог по философия)

Георги Баев

Професионална квалификация:

 • Доктор по национална сигурност
 • Магистър по административна и информационна сигурност (експерт по сигурността)
 • Магистър по философия (педагог по философия)
 • Бакалавър по социални дейности (социален работник)
 • Преподавател – главен асистент в НВУ „Васил Левски“

Георги Баев е доктор по национална сигурност със специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (отбрана и сигурност)“ и преподавател в Национален военен университет „Васил Левски“. Понастоящем е главен асистент в катедра „Национална и регионална сигурност“ във факултет „Общовойскови“.

Интересите му са в сферата на сигурността и екологията, чрез дистанционни методи за изследване и мониторинг на Земята. Съавтор е на патент за изобретение „Сателитен спектрофотометър“ в Института за космически изследвания и технологии при БАН. Автор е на статии в международни и български списания в направления Космос и сигурност. Член е на работна група „Космическа политика“ в Министерство на икономиката и е експерт към Български институт за стандартизация, като член в технически комитет „Сигурност на обществото и гражданите“ за утвърждаване и приемане на ISO и БДС стандарти.

Лауреат на фондация „Еврика“ за млад изобретател на 2017 г. Награждаван е от министъра на отбраната за проявен висок професионализъм и постигнати резултати. Ръководител е на университетски клуб „Space Division” – за курсанти с изявен интерес към космическите технологии, сигурността и реакцията при кризи. Клубът съществува от 2015 г., като членовете му са участвали в над 20 състезания и са завоювали редица призови места в страната и чужбина.

Член е на национални и международни организации, сред които „Българско философско общество“, Lions Club и др. Хоби – фотография и философия.

Luis-Lomeli-1

Луис Ломели

Професионална квалификация:

• Бакалаварска степен по Международни отношения и икономическо развитие;
• Бакалаварска степен по Испанска и латиноамериканска литература;

Луис Ломели

Професионални квалификации:

 • Бакалаварска степен по Международни отношения и икономическо развитие;
 • Бакалаварска степен по Испанска и латиноамериканска литература;

Луис Ломели е американец с мексикански произход, роден в Гуадалахара, Мексико и израснал в Калифорния, САЩ. Завършил е Калифорнийския университет в Дейвис с отиличие в две бакалаварски програми. Първата еб Международни отношения с фокус в икономическото развитие, а втората е Испански език с фокус в латиноамериканска литература. По време на своето развитие и израстване в университета е редактор на билингвално издание, озаглавено „La palabra” (превод „Дума“), където същевременно публикува поеми, кратки разкази и статии. Той също така прекарва по обменна програма една година от следването си в Чилийския университет в Сантяго, където работи като стажант в националния вестник “The Clinic”. През този период работи и върху едногодишно прочуване на политическото влияние на църквата във връзка с присвояването на земи и имущество. След завършване на университета Луис работи с деца с аутизъм, което определя като ценен и удовлетворяващ личен и професионален опит. От 2006 до 2016 г. той работи като мениджър на имоти, а също и във финансовия сектор в Калифорния. През 2010 г. е доброволец в корпуса на мира като преподавател по английски език в Киргизстан. През 2011 г. се мести на същата позиция в България (Горна Оряховица), където става стажант-проектов мениджър в НПО за роми до 2013 г. През 2016 г. Луис се мести за постоянно в София, България и съосновава първия по рода си Американски летен лагер на Черно море. Той също съосновава НПО „Vox Tua” през 2018 г., която се фокусира върху развитието на младежта. Луис е човек, който вярва, че всеки притежава нещо специално, което да предложи на обществото. Самият той като имигрант защитава инициативи, подхранващи равенството и разнообразието. Той вярва, че образованието е ключа към икономическо и личностно развитие на всяко общество. Образованието никога не трябва да бъде възпирано от никоя политическа цел. Луис вярва, че „можем да вървим напред като хора и общества само и единство с велики умове, които са непреклонни пред жаждата за знание“.

Консултативен съвет

radostina

Проф. Радостина Александрова

Проф. Радостина Александрова, доктор

Проф. Радостина Александрова е завършила с отличие специалност „Биохимия и микробиология”, специализация „Вирусология”, в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, притежава ОНС „Доктор” по „Вирусология” и е професор по „Морфология” в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – Българска академия на науките (ИЕМПАМ-БАН).

Специализирала е в Института за изследване на рака към Словашката академия на науките в Братислава, Словакия; Националния медицински център в Будапеща, Унгария; Университета в Копенхаген, Дания и Университета в Рейкявик, Исландия. Преминала е през кратки обучителни курсове в България, Белгия, Франция, Италия, Румъния и Беларус. Хоноруван преподавател е в Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски” – от 1998 г. към лаборатория „Вирусология”, от  2007 до 2015 към Катедра „Генетика” и от 2016 към Катедра „Биохимия”. В периода 2011-2014 г. е водила упражнения по Биология на човека на студенти по медицина в Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”, от 2012 г. е преподавател в Училището за докторанти на БАН. Ръководител е на дипломанти, докторанти, постдокторанти и специализанти от страната и чужбина, автор е на над 180 публикации в научни списания и сборници от конференции, на над 650 участия в национални и международни научни форуми; на повече от 50 научнопопулярни статии. Ръководител е на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания” към МОН, на двустранни проекта за сътрудничество между БАН и сродни организации в чужбина (Румъния, Гърция, Испания, Литва, Беларус, Египет). Член е на Управителния съвет на 6 акции на Европейската програма COST. Участвала е в организирането и провеждането на над 60 научни форума и училища. Член е на редакционните колегии на национални и международни списания, на Съюза на учените в България (Дружество по имунология, Дружество по микробиология) и на Българското Анатомично дружество.

 • Секретар и касиер на Дружеството по имунология към Съюза на учените в България
radka-small

Проф. Радка
Аргирова

Проф. д-р Радка Аргирова, дмн

Проф. Радка Аргирова д.м.н е завършила медицина във Висшия Медицински Институт – София. Научна степен „доктор“ получава в Института по вирусология „Ивановски“ в Москва, след тригодишна работа с животински ретровируси. След завръщането си в София работи в Националния Център по онкология и в Института по обща и сравнителна патология – БАН отново на модел птичи и миши ретровируси. През 1980 – 1981 г е стипендиант на Фондация „Хумболт“ в Германия, а през 1985 г.  получава научното звание „доцент“. Пак през 1985 г. на специализиран конгрес в Хамбург получава от американския вирусолог  Robert Gallo  и внася у нас култура от вируса HIV в човешки клетки за научно-изследователски и диагностични цели. Така в България се поставя началото на работата по HIV/СПИН и контрола на кръвната банка. Проф. Аргирова организира първата у нас лаборатория за скрининг и потвърждаване на HIV-инфекцията в Националния Център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ). По-късно е представител на България и Източна Европа в Глобалната Програма по СПИН на СЗО в Женева. Две години е била Зам.-Министър на здравеопазването. Участвала е в мисии на Глобалната Програма по СПИН към ООН във Филипините, Конго, Гърция и др. След успешно защитена докторска дисертация през 1995 г. , през 1997 г. е избрана за професор по вирусология. След пенсионирането си (2013 г.) е поканена като лекар-вирусолог в Клинична Лаборатория на Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница и ДКЦ, София, където работи и досега.

След обявяването на пандемията от COVID-19 се включва активно във въвеждането на специфичната диагностика, избрана е за член на Медицинския Експертен Съвет за COVID-19 и е автор на диагностичния алгоритъм за потвърждаване на инфекцията.

Научен ръководител е на 7 докторанта и 13 магистри по вирусология, автор/съавтор на повече от 100 статии, 9 монографии на бълг. език, хоноруван преподавател по вирусология, дългогодишен консултант по вирусология на Казахстан, председател на медико-биологичната секция на Хумболтовия Съюз в България.     

Violeta2

Доц. д-р Виолета Стойчева

Доц. д-р Виолета Стойчева

(Стойчева – в научните публикации, документ за идентификация на имената)

Доц. д-р Виолета Стойчева е преподавател по Методика на обучението по история в Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е магистър (1982 г.), възпитаник на Търновката историческа школа, с която е свързана почти цялата ѝ професионална кариера (от 1984 г. и понастоящем). През 1993 г. завършва „Мениджмънт и маркетинг на фирмата“ във Висшата бизнес школа към ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работила е две години като учител по история и по морал и право в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Ботевград.

Освен с подготовката на бъдещи учители и продължаващото обучение и квалификация на педагогически кадри, Виолета Стойчева се ангажира с активна работа по проекти и участие в неправителствени организации. Тя има дългогодишен практически опит от участия в национални и международни екипи по обучителни програми и изследователски проекти на Съвета на Европа, EUROCLIO, dvv-International, Делегацията на Европейската комисия в България, Европейски информационен център - Велико Търново, МОН, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), РУО-В. Търново и др. Била е експерт в инициативи на международно (PISA, ICCS, dvv international), национално (МОН, ЦОПУО, НСПИБ) и регионално ниво (ЕИЦ - В. Търново).

Виолета Стойчева е дългогодишен член на Управителния съвет на няколко формации: Европейски информационен център – В. Търново (до 2016 г.), Национално сдружение на преподавателите по история в България, Фондация „Проф. Румяна Кушева“. На регионално ниво участва в Сдружение „Клуб на историка – Велико Търново“, а на международно – в дейности на Европейската асоциация на преподавателите по история (EUROCLIO).

Научните ѝ интереси, освен дидактика и методика на обучението по история, са свързани с джендър образование, гражданско образование, педагогика на наследството, устна история, история на всекидневието и на българския комунизъм. Автор и съавтор е на учебници по история и цивилизации и учебни помагала, както и на редица публикации у нас и в чужбина.

Виолета Стойчева е член на редколегията на методическото списание „Диалогът в историята“ (НСПИ в България), на електронното научно-методическо списание „Образование и квалификация“ при ДЕПОКПС (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и на списание International Journal of The New Approaches in Social Studies (IJONASS) – Турция.

В рамките на университетските си ангажименти Виолета Стойчева е ръководител на Катедра „Въвеждаща и продължаваща квалификация“ в първия мандат на учредения Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2016 – 2019 г.). Тя е сътрудник на Центъра за изследване на комунизма към Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и съръководител на Академията за лидери при ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и на студентската неформална група Ателие „История и памет“.

Tihomir

Тихомир Рангелов

Тихомир Рангелов

Д-р Тихомир Рангелов е лингвист. Специализира в документирането и описанието на езикови варианти (езици, диалекти и т.н.). Експерт е по северногерманските (скандинавските) и тихоокеанските езици от австронезийското езиково семейство. От 2017 г. работи по документирането и описанието на застрашения език ахамб, който се говори от 950 души в държавата Вануату. Автор е на граматика и речник на ахамб. Понастоящем работи в института по еволюционна антропология “Макс Планк” в Лайпциг по документирането, описанието, историческата реконструкция и класифицирането чрез филогенетичен анализ на езиците, които се говорят във Вануату и съседните държави. Завършил е “Скандинавистика” в СУ „Св. Климент Охридски“, “Исландска филология” и “Компютърна лингвистика” в Исландския университет в Рейкявик и докторантура по океански езици и езиково документиране в Университета Уайкато в Нова Зеландия.

Ljuben-small

Любен Домозетски

Любен Домозетски

Д-р Домозетски е роден през 1988 г. в Благоевград. Завършва специалност „Изкуствознание“, с което придобива бакалавърска степен и „Изкуствознание и културно наследство“ като магистър в Националната Художествена Академия. Доктор по изкуствознание и хоноруван преподавател в НХА. От 2015 г. е куратор в екипа на Софийска градска художествена галерия (СГХГ) и уредник на фонд „Живопис и Скулптура“ в СГХГ. Същевременно се занимава с научна илюстрация като изобразява представители на флората и фауната. Като художник на свободна практика е реализирал две самостоятелни изложби в галерия Little bird place. Има интереси, изследвания и публикации в областта на средновековното изкуство по българските земи, византийска иконография, изкуството в България от първата половина на ХХ век. Интересува се също така от изучаване на природата, обича да фотографира дива природа и не спира да обикаля и опознава българските планини и техния разнообразен животински и растителен свят.

Antoni-small

Антони Рангачев

Антони Рангачев

Д-р Антони Рангачев е математик, работещ в областта на алгебричната геометрия, теория на особеностите и комутативната алгебра. Той е лауреат на реинтеграционната програма “Петър Берон и НИЕ" и старши научен съветник към Международния център по математически науки към Института по математика и информатика при БАН. От 2017 г. д-р Рангачев е главен асистент в математическия департамент на Универститета на Чикаго. 

Д-р Рангачев е възпитаник на Софийската математическа гимназия. Завършва бакалавър в Масачузетския технологичен институт (MIT) и докторантура в Североизточния университет (NEU) в САЩ под ръководството на Стивън Клайман и Терънс Гафний. Неговата дисертация е отличена като най-добрата дисертация на университета по науки за 2017 г. В Университета на Чикаго, д-р Рангачев е ръководител на два международни проекта, ръководител на семинара по алгебрична геометрия, и инициатор и организатор на международна конференция по метрична геометрия на особености, проведена в Париж през юни 2021 г.  Д-р Рангачев изнася множество доклади на международни семинари и конференции в Чикаго, Бостън, Принстън, Париж, Марсилия, Москва, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Токио, Виена, София и др. Бил е гост-изследовател в Математическия институт Жусийо (IMJ-PRG) и Университета на Париж (Дидро), Математическия институт по теоретична и приложна математика (IMPA) в Рио де Жанейро, Университета на Виена, Математическия институт “Стеклов" към РАН и др. 

Екип

LUDMILA PANEVA photo

Людмила Панева

Изпълнителен директор
Людмила Панева

Людмила Панева притежава следните квалификации:

 • Магистър Медицинска химия, СУ/МУ София
 • Магистър Екохимия, СУ
 • Бакалавър Аналитична химия, СУ
 • СДК Преподавател по химия, СУ

Тя е с над 18-годишен опит в областта на фармацевтичната индустрия (синтез, анализи и продажби на лекарства и козметика). Основен професионален принцип, който следва, работейки в силно конкурентна сфера, е развитието на продукт или бранд да се основава на етичния кодекс и добри продажбени практики.

Людмила е участвала в организирането и провеждането на лекарски форуми , работни кръгли маси, фокусни групи и други инициативи, свързани с експертна обмяна на опит и споделяне на клинична информация.

Занимава се с изготвяне на индивидуални обучения, формиране и ‘реабилитиране’ на малки екипи /медицински колективи, центрове, фармацевтични компании/.

Майка е на двама тийнеджъри, покрай които с интерес наблюдава действията на образователната система в страната.

В свободното си време обича да пътува и да реди пъзели, а ледената пързалка и кънките са изкушението, което пази детската наивност в усмивката й.

MILK1951

Деница Иванова

Координатор проекти
Деница Иванова

Завършва Финанси.

Магистратура по Европейска интеграция.

Деница има значителен интерес в областта на гражданските права, здравето и опазването на околната среда. Има дългогодишен опит в неправителствения сектор и участие в различни обществено значими инициативи.

В свободното си време обича да играе тенис и да пътува.

IMG-7793e6bf5ef8b860374e17d87e9ec591-V

Нина Тодорова

Организационен сътрудник
Нина Тодорова

Нина Тодорова е родена в град Своге, където завършва средното си професионално образование. Повече от 10 години живее и работи в София. Учи в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като през 2016 г. се дипломира като магистър в специалност „Квалификация и пренасочване на работната сила“.

Има богат опит в работата с клиенти както в образователната сфера, така и в областта на човешките ресурси. Участва в организирането и провеждането на обучения на директори на образователни институции и учители, провеждани присъствено и онлайн.

Нина има желание за развитие на своите знания и умения, свързани с човешките ресурси и по-конкретно – подбор и обучение на персонала. Притежава високо чувство на организираност и отговорност към поетите ангажименти.

Има две подрастващи деца, които запълват голяма част от деня й, но и, с които прекарва най-приятните, опознавателни и изморителни разходки.

Oleg Danevski

Олег Даневски

Графичен дизайнер
Олег Даневски

За близо 30-годишната си кариера в областта на графичния дизайн, Олег Валентинов Даневски е бил дизайнер в ежедневниците „Монитор“, „Новинар“, „Меридиан Мач“, а в последствие и арт директор на списания като Плейбой, Максим, Космополитън, работил е за Егоист, българския Forbs, Men`s Health. 

Мечтае да стане Марадона, но футболните му умения го превръщат точно в Марадона. Само че в дизайна и предпечата, като обръщайки се назад, осъзнава че е съвременник и съучастник на раждането на най-новата свободна българска преса в годините на прехода. 

Междувременно става автор на семейство и дъщеря. А в последствие и баща на още три. Кучета. Обича добрата храна, футбола, добрите филми и добрите книги, приятелите си, голямото си „балканско“ семейство и живота с кауза – всеки ден по една малка е достатъчна, за да се чувства пълноценен. Възхищава се на ренесансовите личности, които имат умения и интереси във всичко, но осъзнава, че всъщност не е добър за космонавт. Смята, че е достатъчно да бъде добър в предаването на послания и истории през визуалност.

Viktor

Виктор Илиев

Консултант
д-р Виктор Илиев

Д-р Виктор Илиев е роден в град София през 1992 г. Завършва специалност „Медицина“ с отличие в Медицински университет – Плевен. Още първата година се присъединява към общността на АСМБ - Плевен. Дейността му там се изразява предимно с ролята на CP за чуждестранни студенти на обменни програми. По време на следването си прекарва голяма част от свободното си време в болнична среда като доброволец. Прекарва време предимно в хирургични отделения поради интереса в тази област и придобива допълнителни умения. 

В момента д-р Илиев е лекар-специализант в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ в гр. София и се развива в сферата на УНГ заболяванията. В процеса на обучението си участва в множество конференции в страната, по време на които печели награди. Това е възможно благодарение на уменията за работа в екип, които доразвива по време на подготовката за съответните събития. Желанието да вкуси от разнообразието на медицината води до провеждане на два стажа по европейски програми в областта на общата хирургия и психиатрия.

В процеса на ежедневната работа с пациенти набелязва проблеми, по чиято промяна иска да работи и започва с най-елементарното – даване на личен пример. Лично приема проблемите в отношението лекар-пациент и работи за промяна в установените стереотипи.

Завършил е с отличие Природоматематическа гимназия в гр. Монтана след като семейството му се мести в града когато е на 10-годишна възраст. По време на началното си образование участва в множество състезания по математика и печели награди. В гимназията става член на Интеракт Монтана (младежки клуб към Ротари интернешанъл) и отдава времето си на благотворителни каузи.

Mario

Марио Петров

Сътрудник анализи
Марио Петров

Марио Петров е роден през 2002 г. в Кюстендил и е член на екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата. Марио е студент по Биохимия в Технически университет - Мюнхен, Германия. Той е завършил Професионалната гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. София със специалност Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти и професия Химик-технолог (3 СПК).

През 2017 г. с екип, ръководен от него, завоюва първо място на Националното състезание по природни науки и екология, а до 2020 г. негови екипи печелят и други състезания в областта на природните науки, екологията и химичните технологии.

Завършва Фирмено управление в Национална школа по мениджмънт през юни 2020 година.

Председателства Ученическия съвет в неговата гимназия от 2018 до 2021 г., а в периода 2020-2021 и Софийски ученически съвет.

Като част от екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата, Марио следи, анализира и популяризира информация от немските научни институти и организации по темата COVID-19, както и разпространението на коронавируса сред деца и ученици в Европа.  

Владее немски и английски език.

Georgi

Георги Милошев

Консултант
Георги Милошев

Георги Милошев е роден през 1994 година и е учител по биология и здравно образование в 125 СУ „Боян Пенев“ в София. Докторант е по Генетика и биоинформатика в Биологическия факултет на Софийски универистет „Св. Климент Охридски“. През 2019 г. придобива магистърска степен по Генетика и геномика в СУ, а през 2017 г. - бакалавърска степен по Молекулярна биология в същия университет. Провел е практическо обучение в реална работна среда в Института по биология и имунология на размножаването на БАН (ИБИР-БАН). Преддипломната си практика завършва в Генетична лаборатория на САГБАЛ „Д-р Щерев“. Участвал е в редица обучения за допълнителна квалификация по теми, свързани с иновативни методи на преподаване, игра, уеб инструменти и за изграждане на умения за насърчаване на личностното развитие на децата и учениците.

Води практически занятия по генетика в СУ „Св. Климент Охридски“ на студенти от специалностите „Биология и химия“ и „Биология и английски език“. Базов учител е на студенти от СУ „Св. Климент Охридски“, факултет Педагогика. Участва в проекти по Фонд научни изследвания.

Преди да избере кариера в сферата на науката и образованието Георги е работил като кредитен консултант.

За да опише себе си Георги споделя думите на Джон У. Шлатър: „На един лекар му е позволено да изведе живота на бял свят в един вълшебен миг. На мен ми е позволено да се погрижа животът да се ражда отново и отново всеки ден - с нови въпроси идеи и приятелства. Един архитект знае, че ако строи грижливо, неговото творение може да просъществува векове. Един учител знае, че ако изгражда с любов и истина, онова, което изгради, ще трае вечно. Аз съм воин. Всекидневно водя битки срещу надзъртащото насилие, страха, предразсъдъците, невежеството и апатията. Но аз имам велики съюзници: интелигентността, любопитството, родителската подкрепа, индивидуалността, творчеството, вярата, любовта и смеха - всички се стичат под моите знамена и с тяхната подкрепа съм непобедим. И така, аз имам минало, което е богато на спомени. Имам настояще, което е истинско предизвикателство, пълно с приключения, защото ми е позволено да прекарвам дните си с бъдещето.“

Sjuleiman

Сюлейман Сюлейманов

Консултант
Сюлейман Сюлейманов

Сюлейман Сюлейманов завършва образованието си по технически науки в Русенски университет „Ангел Кънчев“ със специалност магистър-инженер по „Екология и техника по опазване на околната среда“. Бакалавърската си степен придобива в същата специалност.

Негова страст е пчеларството и в момента е земеделски производител на мед и пчелни продукти. Вълнува се от проблемите на околната среда и злоупотребата с пестициди в селското стопанство, които нанасят щети върху околната среда и допринасят за високата смъртност сред пчелите. В процеса на обучението си участва в различни професионални проекти и трудове, които развиват организационните му умения и интереси в сферата на устойчивото земеделско стопанство. Негово хоби са дърводелството и овощарството.

Има интерес в провежданите държавни политики за екология, устойчиво стопанство и опазване на околната среда.  

Untitled design (3)

Соня Тодорова

Модератор социални мрежи
Марио Петров

Соня Тодорова е завършила в НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов", а след това и магистратура в НБУ "Журналистика".

Още като тийнейджърка е доброволец в местните радио и телевизия в родния ѝ град Добрич. Работи като журналист в Bg Voice, а преди това в Gospodari.com и Дарик радио.

В света на дигиталния маркетинг Соня е вече повече от 2 години и няма намерение да го напуска. Според нея всяка една организация, фирма или предприятие е загубено ако не присъства активно в социалните мрежи.

Свободното си време Соня го посвещава на театъра и спорта.

Доброволци

Dimitar

Димитър Фердинандов

Димитър Фердинандов

Димитър Фердинандов е роден в Пловдив и е член на екипа на Science in the Crisis – Наука в кризата. Димитър е студент по Авиокосмическо инженерство в Бирмингамския университет, Великобритания. Занимава се активно с комуникация на науките, младежка политика и доброволчество. През октомври 2020 г. е сред отличените по проекта „Отличниците на България“ на в. „24 часа“ и Министерство на образованието и науката на България. Лауреат е на редица национални състезания и неведнъж представя България на международни конкурси на чуждестранни университети и организации (като MIT, Khan Academy и CERN). В своя YouTube канал комуникира разнообразни научни теми по достъпен начин.

От 2019 г. до днес е PR на Българските младежки делегати към ООН.  През учебната 2018/2019 година е председател на Ученическия парламент на Езикова гимназия „Пловдив“. Днес той работи по създаването на Национален ученически парламент – проект, финансиран по ключова дейност 3 на „Еразъм+“ – в партньорство с Асоциация „Голям Брат Голяма Сестра“. От 2016 г. е активен доброволец в асоциацията, а през 2017 г. тя го номинира за Доброволец на годината. През 2019 г. е ментор на доброволци във фондация “Пловдив 2019“.

Владее английски и немски език. Мечтае да вдъхнови повече деца да се развиват в сферите на науките и да направи своя принос за справянето с може би най-дръзкото предизвикателство пред човечеството – да се върне сред звездите.

profile_fb

Никол Добрева

Никол Добрева

Никол Добрева е млад учен със специализация Невропсихология. Тя е завършила Американският Колеж в София, а след това е получила бакалавърската си степен в психологията в Ню Йоркският университет (NYU) с пълна стипендия. Към момента тя завършва магистърската си степен в университетът в Мастрихт, Холандия.

Научните й интереси са в областта на връзката между компютри и мозъкът и рехабилитацията при наркотична зависимост. Клиничната й цел е да работи с новите терапии, които изхождат от невробиологията, за рехабилитация на зависими и лечение на други разстройства на ума. Изследователските й интереси са в областта на комуникацията между компютър и мозъкът, с цел увеличаването на качеството на живота на хора с увреждания и усленяване на рехабилитационния процес при нуждаещите се.

Никол е доброволец във фондация Астра Форум, защото вярва в науката и смята, че е безкрайно важно хората да имат достъп както и до новите развития в нея, така и до научните основи на нашето общество. Тя е доброволец и в други Български инициативи, защото иска хората да бъдат образовани.

neven

Невена Захариева

Невена Захариева

Невена Захариева е родена в София. Учи в Националната природо-математическа гимназия "Академик Любомир Чакалов". През 2013г. завършва фармация в Медицински университет – София. През 2019 година придобива специалност по Анализ на лекарствени продукти, а през 2021 защитава дисертация на тема “In silico анализ на имуногенни протеини с бактериален произход“.

Има опит с обработка и анализ на данни, както и прилагане на методи за машинно обучение.

Невена е работила в различни сфери на фармацията, като настоящите ѝ интереси в тази посока са свързани с подобряване  ежедневието на колегите фармацевти, осъвременяване и дигитализация на професията.

В свободното си време се ангажира с  екологични каузи. По убеждение е веган и член на Българското веге общество. Занимава се активно с отглеждане на зеленчуци и работи за популяризиране на градинарството в градска среда.

Ljuben-small

Любен Домозетски

Любен Домозетски

Д-р Домозетски е роден през 1988 г. в Благоевград. Завършва специалност „Изкуствознание“, с което придобива бакалавърска степен и „Изкуствознание и културно наследство“ като магистър в Националната Художествена Академия. Доктор по изкуствознание и хоноруван преподавател в НХА. От 2015 г. е куратор в екипа на Софийска градска художествена галерия (СГХГ) и уредник на фонд „Живопис и Скулптура“ в СГХГ. Същевременно се занимава с научна илюстрация като изобразява представители на флората и фауната. Като художник на свободна практика е реализирал две самостоятелни изложби в галерия Little bird place. Има интереси, изследвания и публикации в областта на средновековното изкуство по българските земи, византийска иконография, изкуството в България от първата половина на ХХ век. Интересува се също така от изучаване на природата, обича да фотографира дива природа и не спира да обикаля и опознава българските планини и техния разнообразен животински и растителен свят.

Antoni-small

Антони Рангачев

Антони Рангачев

Д-р Антони Рангачев е математик, работещ в областта на алгебричната геометрия, теория на особеностите и комутативната алгебра. Той е лауреат на реинтеграционната програма “Петър Берон и НИЕ" и старши научен съветник към Международния център по математически науки към Института по математика и информатика при БАН. От 2017 г. д-р Рангачев е главен асистент в математическия департамент на Универститета на Чикаго. 

Д-р Рангачев е възпитаник на Софийската математическа гимназия. Завършва бакалавър в Масачузетския технологичен институт (MIT) и докторантура в Североизточния университет (NEU) в САЩ под ръководството на Стивън Клайман и Терънс Гафний. Неговата дисертация е отличена като най-добрата дисертация на университета по науки за 2017 г. В Университета на Чикаго, д-р Рангачев е ръководител на два международни проекта, ръководител на семинара по алгебрична геометрия, и инициатор и организатор на международна конференция по метрична геометрия на особености, проведена в Париж през юни 2021 г.  Д-р Рангачев изнася множество доклади на международни семинари и конференции в Чикаго, Бостън, Принстън, Париж, Марсилия, Москва, Рио де Жанейро, Сао Пауло, Токио, Виена, София и др. Бил е гост-изследовател в Математическия институт Жусийо (IMJ-PRG) и Университета на Париж (Дидро), Математическия институт по теоретична и приложна математика (IMPA) в Рио де Жанейро, Университета на Виена, Математическия институт “Стеклов" към РАН и др. 

Violeta2

Доц. д-р Виолета Стойчева

Доц. д-р Виолета Стойчева

(Стойчева – в научните публикации, документ за идентификация на имената)

Доц. д-р Виолета Стойчева е преподавател по Методика на обучението по история в Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е магистър (1982 г.), възпитаник на Търновката историческа школа, с която е свързана почти цялата ѝ професионална кариера (от 1984 г. и понастоящем). През 1993 г. завършва „Мениджмънт и маркетинг на фирмата“ във Висшата бизнес школа към ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов. Работила е две години като учител по история и по морал и право в ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Ботевград.

Освен с подготовката на бъдещи учители и продължаващото обучение и квалификация на педагогически кадри, Виолета Стойчева се ангажира с активна работа по проекти и участие в неправителствени организации. Тя има дългогодишен практически опит от участия в национални и международни екипи по обучителни програми и изследователски проекти на Съвета на Европа, EUROCLIO, dvv-International, Делегацията на Европейската комисия в България, Европейски информационен център - Велико Търново, МОН, Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование (ЦКОКУО), РУО-В. Търново и др. Била е експерт в инициативи на международно (PISA, ICCS, dvv international), национално (МОН, ЦОПУО, НСПИБ) и регионално ниво (ЕИЦ - В. Търново).

Виолета Стойчева е дългогодишен член на Управителния съвет на няколко формации: Европейски информационен център – В. Търново (до 2016 г.), Национално сдружение на преподавателите по история в България, Фондация „Проф. Румяна Кушева“. На регионално ниво участва в Сдружение „Клуб на историка – Велико Търново“, а на международно – в дейности на Европейската асоциация на преподавателите по история (EUROCLIO).

Научните ѝ интереси, освен дидактика и методика на обучението по история, са свързани с джендър образование, гражданско образование, педагогика на наследството, устна история, история на всекидневието и на българския комунизъм. Автор и съавтор е на учебници по история и цивилизации и учебни помагала, както и на редица публикации у нас и в чужбина.

Виолета Стойчева е член на редколегията на методическото списание „Диалогът в историята“ (НСПИ в България), на електронното научно-методическо списание „Образование и квалификация“ при ДЕПОКПС (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“) и на списание International Journal of The New Approaches in Social Studies (IJONASS) – Турция.

В рамките на университетските си ангажименти Виолета Стойчева е ръководител на Катедра „Въвеждаща и продължаваща квалификация“ в първия мандат на учредения Департамент за продължаващо образование и квалификация на педагогически специалисти (2016 – 2019 г.). Тя е сътрудник на Центъра за изследване на комунизма към Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Основател и съръководител на Академията за лидери при ИФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий" и на студентската неформална група Ателие „История и памет“.

Tihomir

Тихомир Рангелов

Тихомир Рангелов

Д-р Тихомир Рангелов е лингвист. Специализира в документирането и описанието на езикови варианти (езици, диалекти и т.н.). Експерт е по северногерманските (скандинавските) и тихоокеанските езици от австронезийското езиково семейство. От 2017 г. работи по документирането и описанието на застрашения език ахамб, който се говори от 950 души в държавата Вануату. Автор е на граматика и речник на ахамб. Понастоящем работи в института по еволюционна антропология “Макс Планк” в Лайпциг по документирането, описанието, историческата реконструкция и класифицирането чрез филогенетичен анализ на езиците, които се говорят във Вануату и съседните държави. Завършил е “Скандинавистика” в СУ „Св. Климент Охридски“, “Исландска филология” и “Компютърна лингвистика” в Исландския университет в Рейкявик и докторантура по океански езици и езиково документиране в Университета Уайкато в Нова Зеландия.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!