Skip to content

Посланици на имунитета

Посланиците на имунитета са медицински специалисти, които приемат присърце достойнствата на ваксинопрофилактиката и ролята ѝ в изграждане на имунитет сред населението.

Те говорят смело и открито в своя кръг от пациенти, колеги и приятели за полезността от ваксинирането. Те са проактивни, идейни и дейни в това, което правят. Знаят и са убедени, че днес хиляди, дори милиони животи са спасени от ВАКСИНИТЕ. Освен животоспасяващи, те са основно средство, чрез което предпазваме децата, близките, колегите и пациентите си от болести, за които сме чели какво са причинили в миналото. 

Посланиците на добра воля участват в различни събития по повишаване на капацитета и познанията, за да надграждат своите знания в служба на обществото.

kondova

Маг. Фарм. Мариана Кондова

Маг. Фарм. Мариана Кондова

Казвам се Марианна и съм магистър-фармацевт. Работя в сферата на клиничните проучвания.

Още от следването ми в университета участвам активно в различни здравни  кампании. Научните ми интереси са насочени към епидемиологията и профилактиката на инфекциозни заболявания при възрастни и деца. Като здравен специалист, моето призвание е да предоставям на хората достоверна научна информация, която да ги насърчи да вземат информирани и правилни решения за своето здраве.

ivanova

Доц. Елияна Иванова

Доц. Елияна Иванова

Доц. д-р Елияна Иванова завършва Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна. Специалист  по епидемиология на инфекциозните болести с дългогодишен опит като епидемиолог в РЗИ – Варна и настоящ преподавател в МУ- Варна. Защитава докторска степен с дисертационен труд на тема „Епидемиологична ефективност, организация и управление на имунизационното дело във Варненска област“. Автор е на монографията „Епидемиологични хроники на борбата с инфекциозните болести във Варненски регион (1878-1944)“. Основни научни интереси са в областите по епидемиология и профилактика на инфекциозните болести, промоция на здравето и профилактика в детската възраст, история на медицината. Тематиката на научните разработки обхваща теоретични и  приложни аспекти на имунизационното дело, ваксинопредотвратими инфекции, инфекции на дихателните пъгища, инфекции свързани с медицинсктото обслужване, приложна епидемиология и др.

tersieva

доц. д-р Велиславa Терзиева

доц. д-р Велиславa Терзиева
paunov

Проф. Цонко Паунов

Проф. Цонко Паунов
cholakova

Д-р Тереза Чолакова

Д-р Тереза Чолакова
sadakova

д-р Невин Садъкова

д-р Невин Садъкова

Казвам се д-р Невин Садъкова, специалист Обща медицина. Работя от началото на реформата и съм преживяла всичките и промени. Родом съм от Севлиево, но от 1996год. живея в гр. Момчилград. Омъжена съм с две момичета- едната вече лекар, а другата в 8-ми клас. Пиша стихове и има издадени две стихосбирки. Химнът на нашето сдружение бе създаден от мен и екипа ,който сформирах. Мисля ,че съм честен човек, който понякога с прямотата си ядосва хората.

cholakov

Д-р Милен
Чолаков

Д-р Милен Чолаков

Д-р Милен Чолаков е общопрактикуващ лекар. От 2006г. и към момента д-р Чолаков е председател на АОПЛ / Асоциация на Общопрактикуващите лекари / - Област Шумен.  Има богат организационен опит като зам. председател в Районна лекарска колегия-Шумен, член на УС на НСОПЛБ / Национално Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България /, член на централното ръководство на БЛС / Български Лекарски Съюз /.

Има  над 10г. респектиращ опит за работа в управителните органи на различни нива на съсловната ни организация-БЛС.

Награден с приз „Лекар на годината” за 2006г. на регионално ниво за отстояване правата на фамилните лекари в Област Шумен.

Награден с приз „Лекар на годината” за 2016г. на национално ниво.

Владее руски и английски езици.

През професионалния си стаж Д-р Чолаков е работил в доболничната първична, специализирана и болничната медицинска помощ, отлично познава проблемите в здравеопазването, многократно е защитавал колегите в съсловието.

bojkova

д-р Мартина
Божкова

д-р Мартина Божкова

През 2019г. съм завършила медицина в Медицински университет - Пловдив. Последна година специализант по Клинична имунология в УМБАЛ,, Св. Георги" - Пловдив. От 2020г. съм асистент и от 2022г. съм редовен докторант към Катедра по медицинска микробиология и имунология – „проф. д-р Елисей Янев", МУ-Пловдив. Участвам в национални и международни научни проекти, свързани с имуномедиирани заболявания. Членувам в български и чуждестранни асоциации, сред които – Българска асоциация по клинична имунология (БАКИ), Bulgarian Society of Immunology (BuSI), European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI). Имам проведени обучения за повишаване на кфалификацията в University of Rijeka Croatia (Риека, Хърватия) и Universita BioMedico Di Roma (Рим, Италия). Научните ми интереси са в областта на диагностиката на имунните дефицити и имуноонкологията.

atanasova

д-р Добринка Анастасова

д-р Добринка Анастасова

Здравейте, казвам се д-р Добринка Анастасова!

На 27 години съм и през 2023 година започнах своята специализация по обща медицина.  Като един млад човек в началото на своя житейски и професионален път, аз много държа както на физическото, така и психическо здраве на нашите пациенти. Освен инициативите в сферата на общата медицина имам и афинитет към психиатрията, като още в студентството си имах участие в множество семинари и курсове в областта. Година преди завършването си придобих и свидетелство за професионална квалификация на тема „Еволюционна психология и психиатрия“. За мен е изключително важно промоцията на здравето да бъде достъпна за всеки, за да може да достигне до повече хора , както и голяма част от заболяванията да бъдат открити и да  не претърпят своето развитие.

lengerova

д-р Гергана
Ленгерова

д-р Гергана Ленгерова

Здравейте, казвам се д-р Гергана Ленгерова. Завърших медицина в МУ-Пловдив през 2016 г. От януари 2017 г.  след успешно издържан конкурс заемам длъжността асистент в Катедрата по медицинска микробиология и имунология „Проф. д-р Елисей Янев“ на МУ-Пловдив, в която участвам  много активно в учебната дейност, подготвяйки упражнения по микробиология и клинична имунология. От януари 2020 г. започнах своята специализация по Клинична микробиология в Лабораторията по микробиология на УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Имам защитен през 2023 г. дисертационен труд за придобиване на ОНС „Доктор“ по микробиология на тема „Проучване на съвременни микробиологични методи за бърза диагностика при пациенти с бактериемии и фунгемии“.  Участвала съм в обучителни курсове за повишаване на професионалната ми квалификация в Италия, Турция, Латвия, Хърватия, Германия, Португалия и Австрия. Научните ми интереси в областта на Микробиологията са предимно върху бързите, съвременни методи за доказване на причинителите на бактериемии, фунгемии, сепсис, ендокардити, респираторни инфекции, антимикробна лекарствена резистенност, профилактиката и превенцията на заболявания. Участвам във вътреуниверситетски и национални проекти. Членувам в БЛС, БАМ,  ESCMID, БДМ , СУБ и Българско Дружество по генетика и геном на човека.

Стремежът ми е  да се подобри качеството на медицинските  микробиологични услуги, да се увеличи преживяемостта на пациентите, да се намалили честотата на усложненията, особенно от ваксинопредотвратими заболявания, както и да се редуцират разходите за  антибиотично/антимикотично лечение. От изключителна важност е да се увеличи осведомеността на населението относно превенцията на заболяванията и тяхната диагностика.

nikiforova

Д-р Веселина
Никифорова

Д-р Веселина Никифорова

Д-р Веселина Никифорова е общопрактикуващ лекар с над 20 години стаж. В своята практика в гр. Перник тя се грижи за много деца и възрастни пациенти.

Образование

Завършва Медицински университет София през 1995 г. Своите специалности Спешна медицина и Обща медицина придобива през 2001 г. и 2005 г.

Квалификации
  • Двугодишен курс по клинична хомеопатия;
  • Диплом за Шуслеров терапевт;
  • Участие в множество научни конгреси и семинари по специалността.
Биография

От 1995 г. до 2006 г. д-р Никифорова работи в Център за спешна медицинска помощ Перник. От 2006 г. до момента има индивидуална практика като семеен лекар в Перник.

dr-kalacheva

д-р Александра
Калъчева

д-р Александра Калъчева

Завършила съм Националната природо-математическа гимназия в София, след нея бях приета медицина в Софийския университет. Следването ми беше до голяма степен застъпено с Covid пандемията. По време на пандемията работех в една от големите медико-диагностични лаборатории, където освен диагностика се извършваше и ваксинация. Реално аз бях човека, който всекидневно обясняваше ползите и принципа на работа на ваксината и защо е така жизнено важна за нас, като общество. В края на пандемията бях част от националния отбор на България по синтетична биология. Изготвихме проект на тема антибиотична резистентност и реално измислихме ензим, който да разгражда антибиотиците от водите и спечелихме сребърен медал, като победихме Harvard. След като победихме се върнах в България, дипломирах се и веднага започнах специализация по Микробиология в УМБАЛ Токуда. В момента съм специализант и докторант към клиниката по инфекции, като темата на докторантурата ми е Ентероколитен синдром- Салмонелоза.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!