Skip to content

ИСТОРИЯ, КУЛТУРА И ИЗКУСТВО

С мъдрост и знание към бъдещето

Бъдещото обществено развитие на България зависи от редица фактори, един от които е опазването и популяризирането на изкуството и културното и историческо наследство в различните му форми.

Необходимост

Вековните традиции в културното развитие на обществото, идващи още от времето на Първата българска държава и запазването и разпространението на славянската писменост и култура са значима предпоставка за продължаващото ѝ развитие в следващите близо 1300 години до наши дни.

Създаването и укрепването на Третото българско царство, последващите комунистически режим и бурни демократични промени са в основата на бързо променяща се, адаптираща се и значима за изследователите културна среда. Обект на изследване за нас е българската военна и управленска история през XX век, която е в пряка взаимовръзка с историческото развитие.

Важна част от културното и икономическо развитие са различните групи в обществото, затова, фокус на проучванията ни са животът, социалното, културно и икономическо развиетие на еврейската и други общности у нас. От съвременна гледна точка, изминалите 150 години са обект на търсения и постоянни интерпретации, чието систематично и аналитично разглеждане са част от дейността на Фондация Астра Форум.

Опазването на движимото културно наследство, както и големите недостатъчно проучени документални масиви са почти неизчерпаем източник на знание и мъдрост, чийто съвременен прочит ще допринесе за помиряване с новата ни история и нейното безпристрастно оценяване. 

Опазването и социализацията на това наследство, което също в този дълъг времеви период е създадено по нашите земи, представлява висша ценност и заслужава особено внимание, което нашият екип материализира.

Предизвикателства

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!