Skip to content

Резултати от конюгирана пневмококова вак-сина в старческа възраст

Марио Петров

При възрастни хора с пневмококова ваксинация в американско проучване са установени значително по-малко пневмонии, отколкото при възрастни хора без ваксинация. Подобрените нива на ваксинация могат допълнително да намалят заболеваемостта.

Атланта.  Ваксинирането на възрастни хора с 13-валентна конюирана ваксина (PCV13) срещу пневмококи е свързано със значително намален риск от тежка пневмония. Това е резултат от кохортно проучване на повече от 24 милиона души над 65 години от 50 щата в САЩ. Един на всеки пет възрастни хора е бил ваксиниран с ваксината към септември 2014 г. в програмата Medicare.

Всички участници са проследени до края на 2017 г., съобщава екип, ръководен от д-р Мивако Кобаяши от Центровете за контрол на заболяванията (CDC) в Атланта, Джорджия. 40 процента от ваксинираните са имали имунодефицити или са били хронично болни (JAMA Internal Medicine 2022; онлайн декември 5).

Пневмониите, настъпили поради всякакви причини са значи-телно намалени

Ефективността на ваксинацията се определя от честотата на пневмонията и свързаните с нея хоспитализации. Резултатите:

  • Като цяло има относително 6,7% намаление на честотата на пневмония при ваксинираните в сравнение с неваксинираните хора.
  • Процентът на пневмония без специални медицински грижи („несвързани със здравни грижи“, non-ha) е по-нисък с относително 4,7% сред ваксинираните и процентът на лобарна пневмония[1] с относително 5,8%.
  • Изследователите изчисляват, че сред ваксинираните в кохортата ваксинацията е предотвратила 35 127 случая на пневмония (95% CI, 33 011-37 270), 24 643 случая на несвързана със здравни грижи пневмония (95% CI, 22 761-26 552) и 1294 хоспитализации за лобарна пневмония (95% CI, 797–1819).
  • При възрастни хора без предшестващи състояния (нискорискова група) екипът оценява ефективността на ваксината на 15,1% срещу хоспитализации за пневмония (поради каквато и да е причина).

[1] Лобарната пневмония е остро инфекциозно самостоятелно протичащо заболяване, при което се ангажират един или няколко дяла от белия дроб.

В заключение

Резултатите от проучването показват, че ваксинацията с PCV13 е свързана с намален процент хоспитализации на пневмония при възрастни хора на 65 и повече години от програмата Medicare. Много от възрастните хора имат предварително съществуващи условия, според екипа. С подобрени нива на ваксинация и нови, по-високо валентни конюгирани пневмококови ваксини, може да е възможно да се избегнат още повече хоспитализации за пневмония в тази възрастова група.

Източници:

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!