Skip to content

УДЪЛЖАВАНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА УСПЕШНАТА БОРБА С COVID-19 В СТРАНАТА

позиция на фондация „Астра Форум“

и групата „Science in the Crisis – Наука в кризата“

Удължаването на извънредната епидемична обстановка в страната е задължителна предпоставка за продължаването на успешната борба с COVID-19 в страната. Усилията на цялото българско правителство и здравните власти в частност трябва да продължат със същия интензитет и ресурс, за да може да бъдат намалени ефектите на пандемията върху здравето, обществения и социален живот на българските граждани. Основанията за продължаване на действието на извънредната епидемична обстановка в страната в следващите месеци имат ясни и конкретни измерения, описани по долу.

Същевременно управляващата коалиция предвижда проект за промени в Закона за здравето, който внася за разглеждане в Народното събрание. Предложените законодателни промени целят да попълнят вакума, който ще се създаде с отмяната на извънредната епидемична обстановка (ИЕО), но не е ясно дали всички нормативни промени ще бъдат приети от НС преди 1 април. Намерението на вносителите да се създаде правна възможност при следващо масово разпространение на заразна болест министърът на здравеопазването, по предложение на главния държавен здравен инспектор, да може със заповед да въвежда противоепидемични мерки за територията на цялата страна или за отделна област за определен период от време. Законопроектът изключва възможността с въвеждането на противоепидемични мерки да се спира работата на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите.

Намерението на управляващите да сложат символичен край на епидемията трябва да бъде поставено в контекста на фактическата обстановка с разпространението на коронавируса. По данни на Световна здравна организация (СЗО) към 15 март 2022 г., след наблюдавания спад в броя на новозаразените лица от края на януари 2022 г., през десета седмица (7-13 март) се отчита отново ръст – нарастване с 8% на лицата, заразени със SARS-CoV-2. За посочения период в три региона на СЗО се наблюдава нарастване на броя на новите случаи: Западен Тихоокеански, Африкански и Европейски региони, съответно с 29%, 12% и 2% в сравнение с предходната седмица. За седмицата са съобщени над 11 млн. нови случаи на COVID-19 и над 43 000 нови починали от заболяването. Общо от началото на пандемията до 13 март 2022 г. в света са регистрирани над 455 млн. заразени от SASR-CoV-2 лица и над 6 млн. починали. Към момента, в разпространението на SARS-CoV-2 в света доминираща роля има вариант Омикрон. От изследваните за последния месец 430 487 секвенирани проби при 99,9% от тях е доказан вариант Омикрон и при 0,1% – вариант Делта.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към края на десета седмица на 2022 г. епидемичната обстановка, свързана с COVID-19 в ЕС/ЕИП се характеризира с преустановяване на наблюдавания през последните няколко седмици спад в броя на новорегистрираните случаи. 14-дневната заболяемост отчита ръст с 4,6%, въпреки ограниченията във възможностите за изследване в някои държави, като при възрастните на и над 65 г. отчетеният ръст е по-висок – 9,1%.

В България са налице индикации за задържане на регистрирания до момента спад в интензивността на епидемичния процес. Засегнати от SARS-CoV-2 са всички области на страната, като заболяемостта варира в широки граници. В 17 области на страната 14-дневната заболяемост e над 250 на 100 000 население. Това показва повсеместното разпространение на COVID-19 в страната. Случаи на COVID-19 се диагностицират във всички възрастови групи. Продължават да се хоспитализират лица с по-тежко протичане, вкл. и в отделения за интензивни грижи, като през последната седмица всеки 11-ти от заразените лица се нуждае от болнично лечение. Това заедно с продължаващата смъртност от COVID-19 определя здравното и социалното значение на заболяването особено по отношение на лицата, попадащи в рискови групи за тежко боледуване и фатален изход. Случаи на COVID-19 продължават да се регистрират и сред медицинския персонал.

Продължаващото епидемично разпространение на COVID-19 в света и у нас изисква прилагане на основните противоепидемични мерки, като носене на защитна маска за лице на закрито и при струпване на хора на открито, спазване на физическа дистанция и хигиена на ръце, както и контрол по тяхното спазване. За целта обаче е необходимо да се удължи извънредната епидемична обстановка, свързана СOVID-19, която позволява да се урегулират всички мерки за борба с вируса.

Извършването на изследвания на болни лица е от съществено значение за навременно откриване и изолиране на заразени лица, както и определянето на техните контактни лица. И към момента СЗО посочва като основна дейност в управлението на пандемията определянето на източниците на инфекция и на техните близки контактни лица. 

Следва да продължи и прилагането на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, както и въвеждането на специфични здравни изисквания за достъп до страната, които ще спомогнат за намаляване на вероятността за внос и последващо разпространение на нови варианти у нас.

Основна противоепидемична мярка в борбата със заразните заболявания е ваксинопрофилактиката, поради което от жизнено значение е да се подобри информираността на лицата от различните възрастови и социални групи за ползата от ваксинация и свързаната с това възможност да предпазят своите близки от COVID-19. В страната е създадена мрежа от над 300 временни имунизационни кабинета, които съгласно законовите разпоредби могат да функционират само по време на извънредна епидемична обстановка. Дали и как предложените законодателни промени ще осигурят тези пунктове предстои да стане ясно до края на месеца.

Удължаването на обстановката ще позволи да се извършват и всички дейности по прилагане на ваксини срещу COVID-19, което е от значение както за опазване на личното и общественото здраве. Това ще осигури и възможността на ваксинираните граждани свободно да се движат на територията на ЕС и до други държави в света, изискващи удостоверение за поставени ваксини като условие за влизане или посещение на различни обекти.

Възможността за обучение от разстояние в електронна среда за учащите в системата на средното образование по чл. 115а от ЗПУО е пряко свързана с действащата извънредна епидемична обстановка. Прекратяването ѝ ще е основание за връщане на всички деца в училище, включително тези, които имат медицински документи, доказващи потенциално тежко боледуване за тях или членове на семейства им. Това е сериозна предпоставка за поставяне в риск за живота и здравето им – тяхното и на техните близки.

Следва да се има предвид, че поради незадоволителния ваксинационен обхват в страната, прилагането на горепосочените мерки са основния метод за овладяване на епидемията на този етап.

Удължаването в следващите месеци на извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, ще даде възможност да се засили прилагането на временни противоепидемични мерки, с цел ограничаване разпространението на заболяването и опазването на живота и здравето на гражданите.

 

Решението на Министерския съвет на Република България за удължаване на извънредната епидемична обстановка е необходимо да бъде взето бързо, за да могат да продължат да функционират нормално всички системи за контрол и борба с епидемията от COVID-19 и след 31.03.2022 г.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!