Повечето медици често са в плен на лошо настроение, отчаяние и тревожност

Повечето медици често са в плен на лошо настроение, отчаяние и тревожност

Continue reading

Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ в МУ-Плевен

Среща-дискусия „Психично здраве за медицински лица“ с преподаватели и студенти организира Фондация Астра Форум в МУ-Плевен

Continue reading

Момчил Баев: Медиците трябва да осъзнаят необходимостта да се погрижат за здравето си

Момчил Баев: Медиците трябва да осъзнаят необходимостта да се погрижат за здравето си

Continue reading