Skip to content

Обучение на тема: Психично здраве и комуникация за медицински специалисти

Професионалният стрес е един от най-големите  проблеми на съвременното общество. Световната здравна организация (СЗО) го определя като „болестта на 21 век“. Все повече се увеличава броят на работещите в здравеопазването, които страдат от „бърнаут“, а по темата не се работи в нашата страна. В последно време се наблюдава ръст на професионално прегаряне и при младите лекари, включително и студенти в медицински университети. Фондация Астра Форум подчертава, че грижата за психичното здраве на медицинските професионалисти създава условия за подобрено качество на здравната грижа към пациентите. Така, чрез нашите инициативи, ние не само подпомагаме медицинските лица в справянето със стреса, но и допринасяме за повишаване на качеството на работата им, което оказва положителен ефект върху здравето на пациентите.

Именно затова Фондация Астра Форум повече от година насочва усилията си към справянето с този сериозен проблем чрез инициативи по няколко направления.

На 23-24 февруари 2024 г. Фондация Астра Форум организира обучение за медицински специалисти, насочено към темата за подобряване на тяхното психично здраве и ефективна комуникация с пациентите и колегите. В него се включиха лекарите – посланици на каузата, с които Фондацията работи вече почти година, както и здравни специалисти, които имат интерес към темата, вкл. студенти по медицина. Обединява ги отношението им към темата и желанието им за подобряване на работната среда в посока на това тя да не вреди на здравето на работещите. Успяхме да обменим идеи за развитие на инициативата.

Събитието стартира с откриване и приветствени думи от председателя на Фондацията – Момчил Баев, д.м. Той благодари на всички за това, че са намерили смисъл и са пропътували разстоянията от различни точки на страната, за да се срещнем и да споделим тези дни и преживявания заедно.  

Сесията за Опознаване на участниците бе първата за деня. В нея всеки един от тях имаше възможност да представи по две неща за себе си в личен и две неща в професионален план. Също така споделиха и какво е за тях доброто психично здраве и какво правят, за да е то в добро състояние.

По този начин лекарите в залата “стопиха ледовете” помежду си и успяха много бързо да открият пресечни точки с всеки един от останалите. Още веднъж се доказа, че хората с една и съща гледна точка по дадена тема “се намират”.

Във втората сесия, с водещ Людмила Панева, участниците имаха възможност да се запознаят с комуникацията и нейното въздействие. Люси успя да им покаже как чрез думите, които използват могат да въздействат на близки, приятели, колеги. Понякога не е важно само какво казваш, а как го поднасяш на своите събеседници. Също така тя им показа, че човек първо трябва да промени себе си и тогава да се опита да го направи с останалите. Чрез кратък въпросник всеки определи и собствения си стил на общуване – аналитичен, действен, дружелюбен или експресивен.

След завладяващата сесия за комуникацията, обърната към самия себе си, продължихме деня и програмата с Мариана Петрова. Темата за проблеми и решения в психичното здраве и качество на живот на медицинските специалисти, даде думата на участниците. По време на сесията медицинските специалисти имаха възможност да разговарят за психичното здраве и общуването по темата в своето обкръжение. Те работиха заедно, създавайки “Дърво на проблемите и решенията”, като предварително всеки от тях написа какви са трудностите и препятствията в общуването с колегите си на тази тема, а след това какви могат да са решенията за подобряване. Всички гледни точки бяха обсъдени и групирани в отделни категории, които самите участници създадоха и обединиха. По този начин се показа хомогенността на трудностите при всеки един, независимо, че са от различни специалности, лечебни заведения и градове. Основните групи проблеми, които се оформиха бяха:

  • Токсична работна среда
  • Пренебрежение към темата за качеството на живот и психичното здраве на медиците
  • Срам и стигма около темата за психично здраве
  • Други външни фактори

Основните групи на възможните решения, които се оформиха бяха:

  • Подобряване на работната среда
  • Наличие и разпространение на информация
  • Създаване на политики на институционално ниво
  • Промяна на средата чрез личния пример.

По този начин завърши и първият ден от обучението.

Във втория ден се проведе сесия с Теодора Милотинова, психотерапевт, член на Българска асоциация по психотерапия. Тя успя да гмурне групата в дълбините на психотерапията, общуването и самопознанието. Предразположи участниците и те споделиха откровено част от ежедневните си проблеми. В рамките на сесията медиците изследваха какви са трудностите на работното място, как да се справят с тях, как да наблюдават себе си, колегите и пациентите си, за да ги разбират по-добре. Всеки един от тях изрази положителна обратна връзка както за самата сесия, така и за събитието като цяло.

Всички си тръгнахме с усещане за добре прекарани дни, споделени емоции, мисли и чувства. Преобладаващо беше вдъхновението и обнадеждеността, че промяната в сферата на медицината е възможна. Обещахме си още подобни срещи, защото всички имаме нужда от тях…имаме нужда да знаем, че има някой, който усеща, мисли и преживява подобни неща в личен и професионален план…среща подобни трудности, но решение има винаги.

Фондация Астра Форум продължава устойчивото си развитие в темата за човешките ресурси в здравеопазването, подобряване на психичното здраве на медицинските специалисти и качеството на живот. Два пъти в месеца се провежда група с водещ психотерапевтът Теодора Милотинова. Групата е отворена за здравни специалисти, които желаят да се присъединят. Провежда се два пъти в месеца, ден петък от 18:00 – 20:00 часа в центъра на гр. София. Таксата е символична – 20 лв. на сесия, като останалата част се поема от Фондацията. За повече информация можете да се свържете с нас на имейл support@astraforumfoundation.org.

На събитието присъстваха и участници, които са част от групата повече от година вече и положителната обратна връзка, която споделиха беше впечатляваща за всички присъстващи.

Емоционалният разказ за събитието през погледа на двама участници, можете да прочете ТУК.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!