Първа национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания: Сборник с резюмета

Първа национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания: Сборник с резюмета

Continue reading

Повечето медици често са в плен на лошо настроение, отчаяние и тревожност

Повечето медици често са в плен на лошо настроение, отчаяние и тревожност

Continue reading

Психично здраве: Среща със студенти от Пловдив

Психично здраве: Среща със студенти от Пловдив

Continue reading

Превенция на психичното натоварване за лекари и сестри: Защита от стреса на работното място

Превенция на психичното натоварване за лекари и сестри: Защита от стреса на работното място

Continue reading