Skip to content

Национален план за действие за борба с антисемитизма

Проведе се кръгла маса за обсъждане на проект на Национален план за действие за борба с антисемитизма.

За събитието

Събитието бе организирано от Министерството на външните работи, в рамките на проект „Стратегическо сътрудничество между България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с антисемитизма и опазването на еврейското наследство“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм.

Участие в дискусията чрез видеоконферентна връзка взе координаторът на Европейската комисия за борба с антисемитизма, г-жа Катарина фон Шнурбайн, която предостави конкретни бележки и предложения, като отбеляза и спасяването на българските евреи по време на Втората световна война. Във форума участваха заместник-министри и други представители от всички държавни институции с компетенции в областта на борбата с антисемитизма, заместник-ръководителят на Посолството на Държавата Израел, представител на Норвежкия център за изследване на Холокоста и малцинствата, който е партньор в разработването на проекта на националния план за действие, както и представители на българските евреи, гражданското общество и академичните среди.

По време на форума бяха направени множество конкретни предложения в различни области, за по-ефективно противодействие на антисемитизма.

Проектът на националния план следва модела на Стратегията на ЕК за борба с антисемитизма и насърчаване на еврейския живот от 2021 г.  и се разработва в изпълнение на един от националните ангажименти, поети по време на Международния форум на най-високо равнище за възпоменанието на жертвите на Холокоста и борбата с антисемитизма, в Малмьо през 2021 г. Планът цели засилване на капацитета и експертизата на българските институции, повишаване на обществената информираност и разширяване на академичните изследвания. Основният приоритет е предотвратяването на антисемитизма и борбата с всичките му проявления, като се гарантира съхраняване на еврейската култура и живот.

На събитието се подчерта, че антисемитизма продължава да вирее и в наши дни. Министър Коджабашев отбеляза, че дискриминацията продължава да съществува в България, но и в други държави.

През 2022 година е направено проучване сред българското общество, от което става ясно, че голяма част от обществото разглежда българските евреи като част от общността. 

Вибеке Мое, психолог от университета в Осло и Регионалния център за детско и юношеско психично здраве, каза, че борбата с антисемитизма е борба и с дискриминацията на другите малцинства. Тя е в полза на демокрацията.

„Трябва да разгледаме различните движещи сили в обществото и да разберем, че антисемитизмът е феномен“.

Катарина фон Шнурбайн, координатор за борба с антисемитизма към Европейската комисия и заема поста от 2015 г, поздрави забраната на Луков марш. „Луков марш трябва да се забранява не само заради санитарни основания, а защото не искаме призраците на миналото да маршируват отново.“ По думите й антисемитизма застрашава демокрацията и ценностите.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!