Skip to content

Обобщение на обратните връзки от проведените семинари с лекари

Между месец януари и месец юли, ние от Фондация Астра Форум, с подкрепата на нашите партньори успяхме да реализираме 16 семинари, насочени към специалисти от доболничната помощ, на тема „Комуникацията лекар-пациенти относно ваксинацията“.

Детайлно бяха разгледани проблемите и предизвикателствата пред здравната система по отношение на имунизациите в усложнената от COVID-19 обстановка и кризата с бежанците от Украйна. Представиха се различни подходи за подобряване на комуникацията лекар-пациент с цел повишаване на ваксинационния обхват сред населението на страната.

Събитията бяха посетени от различни специалисти, голям процент от тях (41%) общопрактикуващи лекари, от 36 населени места. Сред гостите преобладаваха дамите, а средната възраст на участниците беше 53 години. Всеки един от тях имаше възможност да попълни анонимно анкетна карта, в която да даде своята обратна връзка относно полезността на наученото.

А ето и част от обобщените отговори въпросите в нашата анкета:

Споделяме и някои от коментарите на здравните специалисти на въпроса: Коя е ОСНОВНАТА причина, която ви мотивира да се включите в този семинарен модул?. Тези хора са предпочели да дадат отворен отговор, вместо избираем.

„Тези срещи са доста закъснели, трябваше да се проведат по-рано“

„Исках да получа отговор на въпроси, които ме интересуваха, за съжаление проучванията продължават, не всичко още е изяснено. Но срещата беше много полезна.“

„Имам изследователски интереси в областта на общественото здраве“

В заключение на анкетата, призовахме нашите респонденти да дадат обратна връзка, мнение или коментар със свои думи. Ето някои интересни отговори:

„Необходимо е да има по-строги наказания за родителите, които отказват имунизации“

„Удоволствие беше да чуя и видя на живо уважавани медицински специалисти и да слушам медицински език на академично ниво“

„По-подходящи зали за осъществяване на диалог“

„Подобни семинари да се провеждат периодично“

 

Екипът на Фондация Астра Форум е благодарен за присъствието на всички общопрактикуващи лекари, специалисти, студенти и преподаватели, които посетиха проведените в страната семинари. Надяваме се, че сме били полезни и наученото ще бъде приложено на практика.

Благодарим на всички лектори, които отделиха време, за са се включат в тази важна кауза и направиха дискусиите толкова интересни и вдъхновяващи.

До нови срещи!

Всички събития са по по инициатива на Фондация Астра Форум и са част от национална програма за повишаване на имунизационното покритие в България. Осъществени са с подкрепата на Фондация Америка за България, представителствата на СЗО и УНИЦЕФ в България, Българското сдружение по иновативна медицина, АрФарм и в партньорство с Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и националното сдружение на ОПЛ в България.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!