Skip to content

Психично здраве: Анкета

Внимание, медицински специалисти! Вашето психично здраве е от значение! Психическото благополучие на медицински специалисти е тема, която не може да бъде пренебрегната. Работещите в здравеопазването често са изправени пред огромен стрес, емоционално изтощение, обществени очаквания и огромни административни отговорности, като всичко това оказва влияние върху психичното здраве.

Път към решението:

Фондация Астра Форум провежда проучване, насочено към подобряване на психичното здраве на медицинския персонал и предотвратяване на влиянието на предизвикателствата, споменати по-горе. С попълването на въпросника можете да ни помогнете да оценим качеството на живот, здраве и различни аспекти от вашия личен и професионален живот. Вашето участие ще бъде от голямо значение!

Ето какво трябва да знаете:

  1. Ако сте медицинско лице, попълнете въпросника, което ще отнеме няколко минути от времето ви. 
  2. Бъдете сигурни, че вашите отговори са напълно поверителни. 
  3. Ако срещнете въпрос, на който не сте сигурни в отговора, просто изберете опцията, която ви се струва най-близо до настоящите ви чувства. Често първоначалната инстинктивна реакция е най-точна. 

Защо да участвате?

  1. Вашият принос може пряко да повлияе върху развитието на програми и инициативи в подкрепа на медицински специалисти като вас.
  2.  Споделяйки опита си, вие помагате да се хвърли светлина върху предизвикателствата, пред които са изправени здравните професионалисти, като повишавате осведомеността за значението на психичното здраве сред медиците.
  3.  Тази анкета е възможност за вас да помислите върху собственото си благосъстояние и представяне на работа, като ви помага да получите ценна информация за области, които може да се нуждаят от внимание или подобрение. Нека заедно да дадем приоритет на психичното здраве на медицинския персонал!

Линк към анкетата!

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!