Skip to content

#Back2School в област Варна - начало на предизвикателството

През месец август стартира съвместната инициатива на УНИЦЕФ, Фондация Астра Форум, Фондация за достъп до права (ФАР) и Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) #Back2School. Кампанията е насочена към украинските бежански семейства и се състои в предоставяне на надеждна и подробна информация относно административните и здравни изисквания за записване на дете в образователната система в България. Организацията и провеждането на тази мащабна информационна дейност беше истинско предизвикателство за всички ни, не само заради кратките срокове, но и заради високите цели, които си поставихме. Благодарности към всички партньори, с които се впуснахме в това приключение, за ентусиазма, професионализма и отборния дух.

Идеята се реализира чрез провеждането на информационни срещи на тези места в страната,  където са регистрирани най-голям брой украински деца, а именно по черноморието. Каузата ни отведе първоначално във област Варна, в курортен комплекс Златни пясъци,  където в три последователни дни се проведоха общо шест сесии. Всички срещи се проведоха през втората седмица на месец август. На 16.08 посетихме хотелите Магнолия 1 и Магнолия 2. На 17.08 бяхме в хотел Берлин грийн парк, а последната ни среща с украинските бежанци в Златни пясъци беше на 18.08 в хотел Дана палас. Хората, които присъстваха на тези дискусии, основно майки,  бяха силно заинтересовани от темата, истински желаещи да намерят място за децата си именно тук, в България. Те записваха голяма част от чутото, интересуваха се от подробности, задаваха множество въпроси.

Пред събралите се родители представихме цялата важна информация за записване в детска ясла, детска градина и училище през предстоящата учебна година.

В тази мисия имахме подкрепата на Министерство на здравеопазването (МЗ) и Министерство на образованието и науката (МОН) на Република България чрез присъствието на експерти от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионално управление на образованието (РУО), област Варна.

В горещите летни дни напомнихме, че съвсем скоро идва есен и е важно родителите да помислят как да продължат обучението на своите деца. Независимо от ситуацията в Украйна, те трябва да имат шанс за нормално детство и достъпно образование. Това ще даде възможност на родителите да започнат работа и поетапно да се  интегрират  в българското общество.

Участието на Фондация Астра Форум в кампанията е обвързано с една много важна за нас кауза, а именно – осигуряване на безопасна среда в детските и учебни заведения посредством запазване на високо ваксинационно покритие в страната.

Д-р Анна Баева, лекар от РЗИ в област Варна, която присъстваше на всички сесии, обясни подробно здравните изисквания за записване на дете в детска ясла, детска градина и училище. Тя разказа накратко за задължителните ваксини, които се поставят в страната, като отбеляза разликите между имунизационните календари на България и Украйна, които могат да се видят тук (линк към таблицата, сравняваща двата календара). Една съществена разлика е, че в Украйна няма задължителна ваксинация срещу пневмококи. Имунизацията срещу полиомиелит е с жива ваксина, а в България се прилага убита. Има несъществени разминавания във времето на поставяне на отделните ваксини. Разяснени бяха процедурите за доказване на ваксинационен статус на украинските деца. Особено важно е, че в зависимост от приложените до момента ваксини, на всяко дете се изготвя индивидуален имунизационен план, според който се правят останалите имунизации. Такъв план може да бъде изготвен от личния лекар на  детето в България (ако има такъв) или от лекаря в съответната Регионална здравна инспекция. 

Всички присъстващи получиха брошура (линк към брошурата), в която е синтезирана необходимата здравна информация, за да могат лесно и бързо да си я припомнят при нужда или да я споделят с други заинтересовани родители.

Времето, отделено за въпроси и свободна дискусия, протече в оживен разговор и неспиращи запитвания към експертите от РЗИ и РУО. По отношение на здравната тематика, украинските родители се интересуваха най-вече от процедурата по намиране на личен лекар, както и системата на здравно осигуряване в България. Задаваха се и въпроси относно имунизационния календар, както и възможността за поставяне на ваксина срещу COVID-19.

По предложение на Министерството на здравеопазването на място беше предоставен списък за записване на родители, които желаят да започнат процедурата по поставяне на задължителни ваксини в най-кратък срок. В зависимост от броя желаещи, ще има възможност за организиране на мобилни ваксинационни пунктове по места, за да е максимално удобно на майките, повечето от тях с по няколко деца.

Трите дни в област Варна отминаха неусетно, бяха  наситени с много работа, интензивни емоции и срещи с прекрасни хора. Хотелите, в които са настанени украинските бежанци, се обитават предимно от деца. Тези деца имат нужда от подкрепата на всички нас, за да останат тук и  за да бъдат в безопасност. Образованието и интеграцията са важна стъпка, за да бъде България техния нов дом.

* Фондация Астра Форум благодари на д-р Анна Баева от РЗИ Варна за професионализма, добрата комуникация и съдействието. Специални благодарности на Дария Луговска за безупречния превод от български на украински език.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!