Skip to content

Уебинар: Обществени ползи от ваксинацията

Екипът на Фондация „Астра Форум“, в партньорство със СЗО – България проведе ноемврийския уебинар от поредицата “Училище за ваксини”, който разгледа обществените ползи от ваксините. Лектори на събитието бяха Георги Клисурски – зам.-министър на финансите, и гл. ас. Светослав Стоев, дф – МУ Плевен, катедра „Фармацевтични науки и социална фармация“.

Първият говорител, зам.-министър Клисурски, представи  бюджетните предизвикателства и стратегии, насочени към подобряване на профилактиката.

Бюджетът на здравната каса за 2024 г. впечатли с голямото си увеличение до 8 милиарда лева. Г-н Клисурски засегна влиянието на инфлацията, растежа на доходите и здравните осигуровки върху бюджетните ресурси. Именно затова той подчерта, че Министерство на финансите (МФ) отчита важността на разумните и стратегически инвестиции, особено в условия на бърз растеж.

Представяйки разпределението на здравните ресурси за 2023 г. и проектобюджета за 2024 г., г-н Клисурски  сподели, че стратегията се променя в полза на профилактиката. Инвестициите в профилактични мерки се увеличават значително от 11% през 2023 г. на 14% за 2024 г. Този скок от 3 процентни пункта е ясен знак, че властите активно насърчават стратегии за предотвратяване на заболяванията преди те да станат сериозни и да се нуждаят от болнично лечение. Именно затова е важно  и разглеждането на съотношението между инвестициите в профилактика и болничната помощ. Спадът от 49% през 2022 г. на 15% за 2024 г. ясно показва приоритета на правителството за промяна в здравната политика.

В светлината на нарастващите инвестиции в профилактика пациентите могат очаквано да почувстват значителни подобрения в начина, по който получават здравно обслужване. Увеличаването на разходите за профилактични мерки предоставя възможност за по-широк достъп и по-ефективна грижа.

Повече профилактични прегледи

С увеличаването на финансирането за профилактика ще се увеличи и броят на предлаганите профилактични прегледи, както и видовете профилактични дейности в профилактичния пакет.

Мобилни профилактични екипи

Засилване на дигитализацията в здравеопазването, включително въвеждането на електронни здравни досиета, предоставя допълнителни ползи за пациентите. Този подход не само оптимизира административните процеси, но и предоставя по-лесен и бърз достъп до личната медицинска информация, което повишава качеството на грижата и подпомага ефективното следене на здравословния статус.

Дигитализация и електронно здравно досие

Засилване на дигитализацията в здравеопазването, включително въвеждането на електронни здравни досиета, предоставя допълнителни ползи за пациентите. Този подход не само оптимизира административните процеси, но и предоставя по-лесен и бърз достъп до личната медицинска информация, което повишава качеството на грижата и подпомага ефективното следене на здравословния статус.

В светлината на нарастващите предизвикателства в областта на общественото здраве, зам.- министърът заяви, че ваксинопрофилактиката ще бъде ключов елемент в стратегията за поддържане на здравето на нацията. Неговата прогноза за сериозно увеличение на разходите за ваксини засвидетелства амбициозните усилия на правителството за предоставяне на висококачествени ваксини на гражданите.

Особено внимание се отделя на борбата с рака на маточната шийка. Бюджетът за ваксини HPV се увеличава на 2,5 милиона лева, или с 20%.  Ваксинирането срещу пневмококови инфекции и сезонен грип заема централно място в стратегията. Планираното увеличение от 8,5 милиона лева спрямо предходната година е насочено не само към поддържане на наличните нива на ваксинация, но и към увеличаване на обхвата с цел достигане на 35% за 2026 г. С 7% ръст през 2024 г. спрямо 2023 г., ваксинирането срещу ротавирусните гастроентерити също е  приоритет на стратегията.

„Оценка на икономическата тежест на ваксинопредотвратими заболявания с фокус върху грип, ротавирус и HPV“ е темата, която представи гл. ас. Светослав Стоев.

Следващият говорител – главен асистент Светослав Стоев, като представител на Медицински университет – Плевен,  разгледа в своята презентация изследвания, фокусирани върху оценката на икономическата тежест на ваксинопредотвратими заболявания.

Той даде пример за конкретната икономическата тежест на грипните инфекции. На ниво пациент директните разходи възлизат на 24 евро на заболяване, разходите за платеца (НЗОК) са 69.14 евро, разходите от загубата на производителност са 112,22 евро на развито заболяване, а на ниво общество общите средни разходи достигат до 1150 лева на заболяване.  

Лекторът представи резултати от въвеждането на ваксината срещу ротавирусни инфекции във Великобритания и Финландия, където се наблюдават значителни спестявания от разходите за лечение. След След въвеждането на ваксината в Австрия разходите от загуба на производителност са намалели с 86%. Изследването на икономическите последици от рака на маточната шийка, проведено от МУ – Плевен, разкрива кумулативни директни разходи от 34 588 131 лева за периода 2018-2020 г. Разходите за лекарствена терапия съставляват значителна част от тази сума – между 46% и 48%.

Този подход към оценката на икономическата тежест на ваксинопредотвратимите заболявания осигурява ценна информация за стратегиите в здравната грижа, като подчертава важността на профилактиката за поддържане на общественото здраве и икономическото благосъстояние на обществото.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!