Skip to content

Трейнинг на тема „Въздействаща комуникация по проблемите на имунизациите“

На 15ти октомври тази година, Фондация Астра Форум проведе втори тренинг на тема „Въздействаща комуникация по проблемите на имунизациите“. Тренинга беше насочен към  лекарите и начините, по които те могат да комуникират с пациентите си относно ваксинациите. Водещ на обучението беше международно сертифицирания бизнес треньор Бойко Боев.

Обучението е част от платформата Science in the Crisis – Наука в кризата е самостоятелен бранд на фондация Астра Форум, който се обособява в началото на пандемията от COVID-19.

Тренинга „Въздействаща комуникация по проблемите на имунизациите“ беше фокусиран  върху ключови аспекти от ежедневието на всеки лекар, като най–силно беше засегнат проблема за общуването между лекар и пациент. Направленията, които бяха засегнати са: Модулиране на нагласите на пациента; Принципи и техники за успешна комуникация; Професионално въздействие за убеждаване на пациента. Тези аспекти на комуникацията бяха разгледани в контекста на имунизационната профилактика и поставянето на ваксини.

Поведението на всеки човек се определя от неговите нагласи.  Бойко Боев разгледа именно начините, по които нагласите влияят върху поведението на пациента. Други теми бяха дали и как може да се повлияе над нагласите на пациента.  Лекарите, присъствали на тренинга, бяха запознати и с механизмите, по които работят съзнанието и подсъзнанието, с това как и каква информация възприемат и начините, по които тя да бъде правилно поднесена. Рационалните възражения, често в основата си, имат емоционални съображения. Пациента е най-важен, за това лекаря трябва да му помогне да се чувства сигурен и да подхожда с доверие.

Бойко Боев запозна общопрактикуващите лекари със законите на въздействието, с това, че изборът как ще повлияят е само и единствено в техните ръце, защото при общуване винаги има въздействие.  Водещият на тренинга им показа различни техники за самомотивация, защото това лекарят да се чувства добре и да обича работата си, върху която, все пак е положил Хипократовата клетва, е в основата неговите пациенти да се чувстват добре обгрижени и защитени.

 

Стана дума и за ограничаващите убеждения, породени от пренапояване с фалшива информация. Въздействието е следствие от  ефективната комуникация между лекар и неговия пациент, за това правилата за ефективна комуникация също бяха част от акцентите в тренинга. Показа им също така техники, с чиято помощ да приемат убежденията на пациента срещу тях. Научи ги как правилно да събират информация относно страховете и мотивите на пациентите. Има начини, по които правилно да отсеят едното от другото, а после да дадат обосновка и да оставят информационното замърсяване да си отиде самичко.  Важно тук е говоренето в позитивен ключ за предимствата на ваксините и за ползите, които пациента ще получи от съответното предимство. Характеристиките на продукта сами по себе си, не са важни, важен е начинът, по който пациента мисли за него.  

Още един принцип на ефективната комуникация е това, че лекаря трябва да знае, че може да постигне всичко. Пациентите често имат само една представа за нещата и имат нужда да им се покажат и други гледни точки. Всеки стимул на средата поражда дадена представа, която води до съответната реакция. Акцент беше поставен върху личния опит и истории на лекаря, в използването на метафори, за да илюстрира правилно думите си пред пациента. Лекарят трябва да формира истинска и положителна представа за ваксинацията.

Последно, но не по важност,  Бойко Боев остави за края на тренинга. Лекарите трябваше да изготвят свои, лични планове за промяна на практиката си – какво ново, от наученото, ще започнат да правят и кои стари, неефективни практики ще оставят в миналото. Той, също така, помогна на общопрактикуващите лекари да подобрят увереността си, като си зададат три простички въпроса – „КОЙ, АКО НЕ АЗ! КОГА, АКО НЕ СЕГА! КЪДЕ, АКО НЕ ТУК!“.

Боев показа и много други техники, които всеки лекар да опита със своите пациенти.  Обучението беше завършено с думите „ПРАКТИКА! ПРАКТИКА! ПРАКТИКА!“

Като партньори на Фондация Астра Форум се включиха представителствата на UNICEF и СЗО в България, АрФарм и Министерството на здравеопазването.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!