Първа национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания: Сборник с резюмета

Първа национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания: Сборник с резюмета

Continue reading

Превенция на психичното натоварване за лекари и сестри: Защита от стреса на работното място

Превенция на психичното натоварване за лекари и сестри: Защита от стреса на работното място

Continue reading

Ваксинация срещу HPV и рак на шийката на матката: Какво трябва да знаете

Ваксинация срещу HPV и рак на шийката на матката: Какво трябва да знаете

Continue reading