Skip to content

Сезонни вируси и декларация за ваксинопрофилактиката в България

На 31 януари се проведе първaта среща за годината от поредицата „Училище за ваксини“. Събитието стартира с участието на общопрактикуващия лекар и заместник-председател на Съюза на общопрактикуващите лекари в България (СОПЛБ), област Шумен, д-р Милен Чолаков, който предостави важна информация и насоки относно актуалната епидемиологична обстановка в страната.

Д-р Чолаков засегна въпросите, свързани с респираторните вируси, които в момента циркулират в страната. Той сподели за високата заболеваемост от грип и КОВИД и за необходимостта от бърза консултация с лекар в първите 24 часа след поява на  симптомите. Д-р Чолаков разказа за симптоматиката на грипа и специфика на въздействието му върху различните възрастови групи. Особено внимание отдели на хората над 65 години с хронични заболявания. Той предупреди, че при тях симптомите могат да са леки, но често преминават в по-сериозни усложнения като пневмония. Д-р Чолаков подчерта важността от тестване, за да се идентифицира точният вирус и да се избере подходящото лечение. Той представи карта, илюстрираща нивата на заболеваемост в 28-те области на страната, като призова за внимание и предпазливост в условията на епидемия. Лекарят посъветва гражданите да избягват обществени места с голямо струпване на хора, като напомни за важността на социалната дистанция. Д-р Милен Чолаков предупреди да се избягва самолечението и изрази увереност, че съвместните усилия на здравните служби и обществото ще помогнат за справяне епидемичната обстановка в страната.

Следващ говорител бе магистър-фармацевт Мариела Марчева, която представи Декларацията за подобряване на ваксинопрофилактиката в България – резултат от проведените две национални конференции за ваксинопредотвратими заболявания, организирани от Фондация Астра Форум. Благодарение на инициативите на Фондацията и изготвената Декларация, редица проблемни теми намериха своето разрешение. Така например вследствие от тази инициатива, в Националната програма за грип беше включена и  пневмококовата ваксина за хора над 65 год. Магистър-фармацевтът сподели, че в резултат от усилията, Министерството на здравеопазването /МЗ/ е взело решение да удължи времето за поставяне на грипната ваксина. Тази мярка, заедно с включването на пневмококовата ваксина в програмата, доведоха до почти двойно увеличение на ваксинациите спрямо предходната година.  Този успех се отрази положително на обхвата на ваксинацията в страната, съобщи маг.фарм. Марчева.

Тя докладва и за подготовката на Националния здравен информационен център за имплементиране на електронно досие на пациента. Това ще предостави на специалистите достъп до важна информация за състоянието на пациента.

Освен това, в процеса на оптимизация на ваксинационните усилия, МЗ създаде уебсайта „Плюс мен“, който предоставя обширна информация за ваксините и покритията в страната. Този ресурс е на разположение за всички граждани, като цели да насърчи информираността и подготовката за ваксинация.

Мариела Марчева каза, че реализираните подобрения са огромен успех за страната и, че те не само увеличават обхвата на ваксинацията, но и подобряват качеството на здравната грижа в България.

В презентацията си, магистър-фармацевт Марчева очерта ключовите моменти, върху които трябва да се работи –  дигитализация, подобряване на комуникацията между лекар и пациент, оптимизация на логистиката на ваксините, създаване на унифицирана форма за отказ от ваксиниране за лица, отказващи ваксинация без медицински причини, подобряване на сътрудничеството между Министерството на здравеопазването и производителите на ваксини, улесняване на процеса по регистриране на свободния пазар, осигуряване на доставки на липсващи в страната ваксини.

Тя засегна и въпроса за липсващите специфични ваксини, касаещи хората, пътуващи извън Европа, както и необходимостта от законодателни промени, включително изменения в Закона за здравето и Наредба 15. Изясняването на ролята на координационните съвети за националните програми също беше посочено като важен момент. Изложена беше и идеята за задълбочаване на изучаването на ваксинопрофилактиката в учебните програми на университетите.

За изчерпателен анализ на предизвикателствата, изгледайте целия епизод от серията „Училище за ваксини“:

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!