Skip to content

Участие в пилотната инициатива SCIENCE+

Димитър Фердинандов

Проект за осигуряване на международно сътрудничество при отразяване на научни теми и борба с дезинформацията.

На 29. март екипът на Фондация Астра Форум и Наука в кризата взе участие в първото от серия събития, част от пилотната инициатива „SCIENCE+“ на Free Press for Eastern Europe и Free Press Unlimited.
Проектът цели да скъси дистанцията между журналисти и експерти и да насърчава сътрудничество между тях с цел създаване на висококачествено научно съдържание. SCIENCE+ ще улесни създаването на уникална мрежа за споделяне на най-добри практики в научната журналистика, основно по медицински теми, като първоначално участват представители от шест държави от Централна и Източна Европа: Чехия, Полша, Унгария, Словакия, България и Румъния.

Първата среща се проведе дистанционно и предизвика участниците да дискутират върху темата „Журналистиката и науката срещу дезинформацията по време на война“. Форматът на събитието бе speed dating – участниците бяха разделяни по двойки – експерт и журналист, и имаха по 6 минути на сесия за обсъждане на темата. От екипа ни се включи Димитър Фердинандов, който участваше в качеството на експерт по научна комуникация и борба с дезинформацията. В рамките на срещата осъществихме контакт с редица международни експерти, с които обмисляме сътрудничество по съдаване на материали, провеждане на проучвания и проекти в бъдеще.

Обединихме се около необходимостта да преборим недоверието в институциите, провокирано от дезинформационни кампании, чрез нови подходи към представяне на научната информация. Димитър защити позицията, че навременното комуникиране на достиженията на науката би могло да намали влиянието на фалшифицирано съдържание.

Дезинформацията в Източна Европа е нарастващ проблем. От решаващо значение е да се борим заедно и да споделяме опит, ако искаме да запазим демокрацията и здравия разум.
Научете повече за инициативата SCIENCE+ тук.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!