Skip to content

Психично здраве за медицински лица: Среща със студенти от Плевен

На 25 април Фондация Астра Форум проведе среща със студенти от МУ Плевен, на която представи инициативата за превенция на бърнаут сред медицински лица. 

Целта на беседата беше информираност по отношение на психичното здраве и междуличностната комуникация между лекар и пациенти.

Студентите се запознаха с каузата на Фондация Астра Форум, подкрепена от УНИЦЕФ, която е насочена към медицинските специалисти и превенцията от “бърнаут”.

Това е третата поредна среща със студенти от медицинските университети в страната, като фондацията ще продължи и с останалите заведения. Другите две се проведоха в София и Стара Загора.

 

Защо е важна за студентите?

“По-рано се смяташе, че „бърн-аут“ е феномен, характерен за лекарите в края на кариерата. Проучванията обаче показват, че младите лекари, включително и студенти по медицина, имат два пъти по-голям риск от прегаряне в сравнение с по-възрастните медицински специалисти”.

Стана ясно, че в националното проучване за обучение на General Medical Council за 2021 година една трета от стажантите съобщават, че са се почувствали в „бърнаут“ до висока или много висока степен вследствие на работата си, повече, отколкото в предпандемичните години.

През април 2022 г. 62% от младите лекари са заявили, че в момента страдат от депресия, тревожност, стрес, прегаряне, емоционален стрес или друго състояние на психичното здраве, влошено от тяхната работа или обучение. Половината от тях смятат, че здравето им се е влошило през предходния месец.

Резултатите са притеснителни, защото това са по-високи проценти от нивата на „бърнаут“, които са отчетени по време на пика на пандемията от COVID-19 – 53%. 

Това, което направи впечатление по време на срещата е, че студентите не са отоворени за диалог по темата, което поставя въпроса дали психичното здраве все още не е тема „табу“ в България.

АНкета

Фондация Астра Форум създаде анкета, чиято цел е да проучи състоянието на психичното здраве на медицинските професионалисти в цялата страна.

Данните представихме на аудиторията. 

Наблюдаваме висок процент на заетост сред респондентите – 91%, като 29% от тях работят на повече от едно място, като почти 43% от респондентите са лекари-специалисти, след тях с най-висок процент се нареждат лекарите. 12.3% са специализанти, малък е процентът на работещите в медицински университети (3.3%), медицински сестри, акушерки (9%).  8,2% от респондентите  са друг вид медицински персонал.

Голяма част (26,8%) често поемат допълнителни задължения. Почти 1/3 от здравните работниците (27,6%) понякога поемат допълнителни задължения, докато 20,3% го правят редовно.

Сранително висок е процентът на тези, които работят на две места.

 

Предложения към учебното заведение

Доброто психично здраве е базата, на която се формират основни човешки качества, като: умения за общуване с други хора; способността за учене; позитивно мислене; емоционална стабилност и самоуважение. Учебните заведения трябва да подкрепят и помагат на студентите в развитието на доброто им психично здраве. Ето няколко неща, които биха могли да насърчат студентите да се грижат за себе си:

  • Измерване на благосъстоянието на учениците. Университетите трябва рутинно да извършват проверки на благосъстоянието на студентите, като използват стандартизирана оценка. Обобщените резултати трябва да бъдат сравнени с националните критерии, за да се получи представа за това как учениците се справят на местно ниво спрямо национално. Това може да бъдат кратки, анонимни проучвания за събиране на тази информация.

 

  • Насърчаване на грижата за себе си. Знаейки за ограничения график и натоварването, ръководството трябва да призовава студентите да бъдат „образовани да се стремят към здравословно самоусъвършенстване и да избягват саморазрушителния и изтощителен път на перфекционизма“. Някои институции предлагат на студентите “лични дни” по време на тяхната учебна година, като интервенция за насърчаване на грижата за себе си.

 

  • Оптимизиране на учебната среда и култивиране на общността. Учебната среда, а не натоварването, изглежда е причината, когато се търсят корените на прегарянето на студентите по медицина. Студентите трябва да се учат в организирана подкрепяща среда, която насърчава тяхното развитие. Задължение на институцията е да изгради общност между самите студенти, както и между студенти и преподаватели. Това може да включва създаването на учебни групи, които създават приятелства, позитивни емоции и намаляват стреса и тревожността.

 

  • Информираност. За да намерим превенция на проблема, първо трябва да го разпознаем. Важно е още в студентските практики да бъдат информирани студентите за симптомите на “бърнаут”. Как да различим стрес и “дистрес”, как да видим първите сигнали на задаващия се “бърнаут”, как да изберем най-добрата превенция и т.н.  

Междуличностно общуване

Друга важна тема, която Фондация Астра Форум представи, беше насочена към междуличностното общуване между лекар и пациент. Момчил Баев, д.м, основател и председател на Фондацията говори обширно по темата, като наблегна на това, че здравните работници играят основна роля за поддържането на общественото доверие в имунизацията. 

„Здравните работници, които успешно осъществяват междуличностна комуникация със своите пациенти са в състояние да изградят взаимоотношения, базирани на взаимно доверие, и да увеличат ваксинационното покритие така че повече деца да получат задължителните и препоръчителните ваксини според националния имунизационен календар.“

На събитието беше представено изданието „Междуличностно общуване. Наръчник за здравни работници“.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!