Skip to content

Подобряване на качеството на живот на граждани от Украйна: Срещи във Варна

Фондация „Астра Форум“ активно продължава своите усилия за подобряване на качеството на живот на граждани от Украйна, настанени в нашата страна. В края на месец август, с подкрепата на регионалния офис на Световната здравна организация в България, бе стартирана поредица от консултативни срещи с родители на украински деца. Между 25-и и 27-и август екипът на  фондацията и д-р Валентина Проноза, педиатър с дългогодишна практика, която живее в България от началото на 2022 година, проведоха три поредни събития във Варна, насочени към  родителите на украински деца. Главният акцент на срещите с д-р Проноза беше върху здравната грижа за децата и въпросите за ваксинопрофилактиката. Украинските родители получиха конкретна информация за медицинската система и практиктики в България, което ще им помогне по-лесно да се адаптират към новата среда и да осигурят най-добрите грижи за своите деца.

Д-р Проноза предостави изчерпателно обяснение за разликите във ваксинационните календари между България и Украйна. Тя акцентира върху възможността родителите да се възползват от безплатните ваксини в нашата страна, като подчерта, че ваксините в България са произведени в Европа, което гарантира високото им качество и безопасност, в сравнение с ваксините, използвани в Украйна. Информацията, която родителите получиха за повишаването на здравната защита на децата чрез по-добри и сигурни ваксини, ще ги насърчи във вземането на информирани решения  в полза на здравето на децата си.

Д-р Проноза предостави и обстойна информация на родителите относно провеждането на ваксинациите и прегледите, на които подлежат децата в България от раждането им до навършване на 3-годишна възраст, за системата на стоматологичната помощ, за начините и изискванията за устройването на украинските деца в ясли, детски градини и училища и за включването им в системата на детските кухни. Бяха предоставени подробни сведения и списъци на общопрактикуващи лекари и лекари с различни специалности, информация за социалните услуги при деца с особености в развитието, както и за прегледите на бременни, жени без здравни осигуровки и деца без личен лекар.

В края на всяка от срещите д-р Валентина Проноза отдели време за индивидуални консултации с родителите. Този личен контакт беше изключително важен, тъй като позволи на родителите да споделят свои лични въпроси и притеснения, свързани със здравето на техните деца, и да получат от нея индивидуални отговори и препоръки, не само като от лекар, а и като от човек, дълбоко съпричастен към проблемите на всяко едно украинско  семейство.

На срещата присъстваха и други лекари, като д-р Тошка Атанасова и д-р Николас Никос, които заявиха готовност да оказват пълна подкрепа на украинските деца.

С подкрепата на партньорите на Фондация „Астра Форум“ –  Асоциация „Хипофиза“, представлявана от председателката Ваня Добрева, и със съдействието на Фондация „Открито сърце“ първата среща от поредицата се състоя в Българо-украинския център в град Варна. С помощта на г-жа Татяна Делик следващата среща се проведе в почивната станция „Железничар“, където са настанени деца с тежки увреждания и специални потребности, а Юлия Барко се погрижи за срещата с родителите на украинските деца, настанени в хотел „Заря“.

Организирането на такива срещи показва последователността в ангажиментите на Фондация „Астра Форум“ в подпомагането на украинските граждани в България. Това създава доверие и усещане за подкрепа сред родителите, които често се изправят пред предизвикателства при адаптацията си в нова страна. Срещите продължават в региона на Варна, Перник и София. Следете сайта ни за повече информация.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!