Skip to content

Психично здраве

Поддържането на психичното ви здраве като медицински лица е важно за това как се чувствате на работа (и извън нея) и как работите с пациентите си.

Работата с пациенти и колеги, честите конфликти и хаотичността в ежедневието се отразяват негативно на благосъстоянието на всеки лекар. Често това се натрупва и не знаем как да го елиминираме.

ЦЕЛ

Подобряване на стратегиите за справяне с ежедневното напрежение (стрес) и негативите, които ни носи.

ЗА КОГО?

Всички медицински лица в град София могат да се запишат като участници в група за превенция на стрес и “бърнаут” (прегаряне).

КОГА?

Два пъти в месеца ще се провеждат групови сесии (до 10 човека), насочени към подобряване на благосъстоянието на всеки от участниците.

КОЛКО?

Фондация Астра Форум се ангажира с покриване на по-голямата част от разходите. От участниците е необходимо доплащане по 20 лв. на сесия.

ЗА КОНТАКТИ

Нина Тодорова, организационен сътрудник

Тел. +359 883 48 12 35

E-mail: support@astraforumfoundation.org

Нека да бъде нарушено мълчанието около психичното здраве!

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!