Skip to content

Информационна Беседа с украински граждани

През лятото Фондация Астра Форум проведе над 20 информационни сесии с украинци в три области – Варна, Бургас и Добрич. Целта на фондацията е да ги запознае със здравните изисквания, за ваксинация, спрямо задължителния Имунизационен календар на Република България. На 17ти ноември Фондация Астра Форум, проведе първата среща с украинци в София със същата тема.

На срещата дойдоха повече от двадесет украинци, повечето от които родители или такива, които очакват дете. Имаше и други, които имаха нужда да получат по- подробна информация за политиката на здравеопазване в страната.

Основната тема, на срещата беше поставянето на ваксините от задължителния Имунизационен календар на украинските деца, за да могат те да бъдат приети в детска ясла, градина и училище. Ваксините трябва да бъдат поставени на детето от личен лекар, работещ на територията на областта, в която са настанени. За целта е необходимо да бъдат предоставени документите на детето за предишни и предстоящи ваксинации. В случай, че детето страда от хронични заболявания, които биха възпрепятствали поставянето на ваксина, общопрактикуващия лекар, който ще постави ваксините на детето, ще изготви индивидуален имунизационен план. Имунизациите са задължителни за всички деца в страната и се прилагат според Националния имунизационен календар. За постъпване в учебно заведение се изискват здравно-профилактичен картон и документ, свидетелстващ, че на детето са извършени задължителните имунизации. Ваксината трябва да бъде поставена от личния лекар на детето. Разликата в задължителните имунизации в България и в Украйна са много малки.

След като този въпрос беше дискутиран се оказа, че възникнаха множество други въпроси, от чиито отговори хората се нуждаеха.

Темите, които вълнуваха родителите или бъдещите такива, включваха това къде да подадат документи, за да приемат детето в училище. Документите на детето трябва да се подадат в общината, в която пребивават, а от там ще бъде предоставена конкретна информация за наличните места и заявлението, което трябва да се попълни, за да бъде детето записано.

Други въпроси, чиито отговори бяха важни за тях, бяха кой прави ваксинациите и как да си намерят личен лекар. Всяко лице с временна закрила в България има всички права при получаване на медицинска помощ. Срокът, за който държавата ще го осигурява здравно е три месеца, ако е във възрастовия диапазон между 18 и 60 години.  Като здравноосигурено лице трябва да избере общопрактикуващ лекар или да бъде насочен към такъв в поликлиника, сключила договор с НЗОК, като единственото, което трябва да плати е потребителска пациентска такса от 2,90лева. А за децата здравеопазването е безплатно.

От тук логично произлезе и питането къде и как да си направят здравна осигуровка. Беше им обяснено, че има два варианта за здравно осигуряване. Първият, от които е, че при сключване на трудов договор, работодателят ги осигурява. А вторият е, че чрез регистрация в Национална агенция по приходите (НАП), се водят самоосигуряващи се лица и трябва да плащат месечна здравна осигуровка. Тези два варианта обезпечават всички здравни нужди. 

След това дискусията продължи с това как да намерят спешна помощ при нужда и към кой телефон да се обърнат. В България спешната медицинска помощ е абсолютно безплатна за всички, осигурени или не.

На всички въпроси беше отговорено коректно и с внимание към всеки един. На търсещите закрила у нас бяха раздадени и брошури с информация, които препращат към сайтове, на които могат да намерят нужната им информация.

Ние, от Фондация Астра Форум, сме убедени в нуждата да се правят такива информационни дискусии. Именно за това, в бъдеще, ще продължаваме тази инициатива, с повече такива срещи, в София и други областни градове в цялата стана. 

Беседата беше организирана със съдействието на Юлияна, която организира различни курсове за украинците, търсещи убежище в България, в София Тех Парк.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!