WEBINAR: DOCTORS WITHOUT BURNOUT AFTER THE HOLIDAYS

Уебинар: Лекари без бърнаут след празниците

Continue reading

Webinar: Public Benefits from Vaccination

Уебинар: Обществени ползи от ваксинацията

Continue reading

SECOND NATIONAL CONFERENCE ON VACCINE-PREVENTABLE DISEASES

SECOND NATIONAL CONFERENCE ON VACCINE-PREVENTABLE DISEASES

Continue reading

WEBINAR: VACCINES – CHALLENGE AND FUTURE

Уебинар: Ваксините – предизвикателства и бъдеще

Continue reading

SECOND DAY OF THE SECOND NATIONAL CONFERENCE IN VACCINE-PREVENTABLE DISEASES (GALLERY)

Втори ден от Втора Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания (ГАЛЕРИЯ)

Continue reading

FIRST DAY OF THE SECOND NATIONAL CONFERENCE IN VACCINE-PREVENTABLE DISEASES (GALLERY)

Първи ден от Втора Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания (ГАЛЕРИЯ)

Continue reading

The Second National Conference In Vaccine-Preventable Diseases Was Opened

Ваксини – актуално за сезона

Continue reading

Lowering Stress According To The Method Of “Art Appreciation”

Намаляване на стреса по метода на “Осъзнатото възприемане на картините”

Continue reading