Skip to content

Декларация за подобряване на ваксинопрофилактиката в България

Уважаеми колеги,

Екипът на Фондация Астра Форум и Наука в кризата има удоволствието да Ви представи „Декларация за подобряване на ваксинопрофилактиката в България“, инициирана по време на Първата национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания, 11-13 ноември 2022 година. По време на събитието се очертаха наболели проблеми и пропуски във ваксинационната политика, но се направиха и предложения за подобряването ѝ.

Нашата голяма цел след Първата национална конференция беше именно тази декларация, която предлага готови решения в името на доброто обществено здраве, инспирирани от експертното мнение на широк кръг лекари, изследователи, представители на институции и организации.

Този документ е адресиран към всички заинтересовани страни, които имат отношение към политиките и практиките на ваксинационния процес.

Приятно четене!

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!