Skip to content

COVID и сърдечно-съдови заболявания - доц. Цонев

Доцент Цонев сравнява реакцията на имунната система при среща с вирусът на ковид-19 и на тази с ваксината. Той разглежда ефектите на вируса при среща с нашите клетки и последвалите ефекти за сърцето и кръвоносните съдове. В опита на тялото да спре разможнаването на вирусът при сериозни инфекции с ковид-19, качествата на кръвта се променят и могат да се създадат микротромбози, които водят до проблеми на сърдечно-съдовата система познати от отдавна на медицината.  При ваксинация този процес се случва изключително рядко и в повечето случай се подейства добре от лекарства, като оставя малки до никакви последици след няколко месеца. Разликата в честотата на сърдечно-съдовите последствия след ваксинация и прекарване на ковид-19 е огромна, което показва важността на ваксинацията, и нуждата от предпазването, което тя дава.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!