Skip to content

COVID-19 и респираторни коморбидности - д-р Симидчиев

Д-р Александър Симидчиев анализира КОВИД-19 и респираторните коморбидности. В презентацията са изложени множество графики и таблици, които показват изследвания при пациенти с астма или ХОББ. Разглежда се по какъв начин състояния като астма и алергии могат да усложнят протичането на инфекцията. С данни и мета-анализи, Д-р Симидчиев показва разликите при хоспитализирани пациенти с астма, сравнени с пациенти без астма. Друго състояние, което е разгледано, е и ХОББ – често срещано при пушачи, например. Анализира се риска от тежко протичане на COVID-19 инфекцията при пациенти с подобни белодробни проблеми, както и пораженията, които вирусът оставя върху белите дробове. В заключение се разглежда и надвишената смъртност поради претоварване на здравната система в дългосрочен план и прекъсване на грижата за хора с хронични заболявания.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!