Skip to content

Астра Форум част от Четвъртата научна конференция по епидемиология

Фондация Астра Форум беше част от Четвъртата научна конференция по епидемиология, която се проведе в град Пловдив от Българското научно дружество по Епидемиология на инфекциозните и неинфекциозните болести (БНДЕИНБ).

В два поредни дни организационният комитет, чийто председател е проф. д-р Йорданка Стоилова, почетният комитет с председател проф. д-р Вилиам Монев и редица медицински специалисти бяха посветени в теми, обединени под надслов „Инфекциозните заболявания в България- проблеми и перспективи”.

В програмата на конференцията се представиха 13 доклада, част от които отвориха теми, свързани с COVID пандемията, нагласите около ваксинацията, предизвикателствата на епидемиологичното моделиране и прогнозиране и т.н. По време на конференцията се засегнаха актуални  проблеми в страната ни, но се очертаха ясно и перспективи.

“Междуличностно общуване за имунизация – наръчник за справяне с колебаещите се пациенти” е темата, представена във втория ден от конференцията от председателя и основател на Астра Форум. Докладът, изготвен от Момчил Баев, д.м, Людмила Панева, Марио Петров и Димитър Фердинандов, очертава подхода на здравните работници и добрата междуличностна комуникация относно имунизацията в детска и зряла възраст. 

Астра Форум изтъква подход, който е силно ориентиран към практиката на здравните работници, но стъпва на широка основа от теоретично знание и научни изследвания за пречките пред желаното имунизационно покритие и елиминирането на инфекциозните болести.

Докладът представя методи, включващи три типа занятия със здравни работници – двучасови семинарни занятия, целодневни и двудневни обучения. В разширените обучения се разгръщат и упражняват умения за ефективно общуване, което да доведе до решение за имунизация у пациента. 

В подхода са включени множество стратегии, упражнения, ролеви игри, алгоритми, сценарии, примери и полезни съвети в подкрепа на прилагането на придобитите знания.

Докладът подчертава, че почти всяко изследване на практиките на здравните работници в региона установява, че уменията за междуличностна комуникация за имунизация са слаби. Същевременно обаче, огромното мнозинство от полагащи грижи за малки деца цитират здравните работници като свой основен източник на информация относно имунизациите. 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!