Skip to content

7 мита за психичното здраве

Мит 1

Ако човек има психично заболяване, това значи, че е с нисък интелект.

Факт: Психичните заболявания, както и физическите, могат да засегнат всеки, независимо от интелекта, социалната класа или нивото на доходите.

Мит 2

Трябва да се грижите за психичното си здраве само ако имате психично заболяване.

Факт: Всеки може да извлече полза от предприемането на активни стъпки за развитие на благосъстоянието си и подобряване на психичното си здраве. По същия начин, както всеки може да предприеме активни стъпки и да развие здравословни навици, за да оптимизира физическото си здраве.

Мит 3

Лошото психично здраве не е сериозен проблем за тийнейджърите. Те просто имат промени в настроението вследствие хормонални колебания и разиграват драми в търсене на внимание.

Факт: Тийнейджърите често имат промени в настроението, но това не значи, че юношите нямат проблеми с психичното си здраве. Четиринадесет процента от юношите по света имат проблеми с психичното здраве. В световен мащаб сред децата на възраст 10 – 15 години самоубийството е петата най-разпространена причина за смърт, а при юношите на възраст 15 – 19 години това е четвъртата най-често срещана причина. Половината от всички психични заболявания настъпват до 14-годишна възраст.

Мит 4

Нищо не може да се направи, за да се предпазят хората от развиване на психични заболявания.

Факт: Много фактори могат да предпазят хората от развиване на психични заболявания, включително укрепване на социалните и емоционалните умения, търсене на помощ и подкрепа на ранен етап, развиване на подкрепящи, любящи, топли отношения в семейството, както и положителна училищна среда и здравословни модели на сън.

Способността за преодоляване на превратностите на съдбата зависи от комбинация от защитни фактори, като нито факторите на околната среда, нито индивидуалните стресови фактори сами по себе си непременно ще доведат до проблеми с психичното здраве. Децата и юношите, които се справят добре с превратностите на съдбата, обикновено имат биологична устойчивост, както и силни, подкрепящи взаимоотношения със семейството, приятелите и възрастните около тях, а в резултат – комбинация от защитни фактори, които поддържат благосъстоянието им.

Мит 5

Психичното заболяване е признак на слабост; ако човекът беше по-силен, нямаше да страда от такова състояние.

Факт: Психичните заболявания нямат нищо общо със слабостта или липсата на воля. Това не са състояния, които хората избират да имат или да нямат. Всъщност признаването на нуждата човек да приеме помощ за психичното си състояние изисква голяма сила и смелост. Всеки може да развие психично заболяване.

Мит 6

Юношите, които получават добри оценки и имат много приятели, няма да имат проблеми с психичното здраве, защото няма от какво да се депресират.

Факт: Депресията е често срещано психично заболяване, което е резултат от сложно взаимодействие между социални, психологически и биологични фактори. Депресията може да засегне всеки, независимо от социално-икономическия му статус или колко хубав изглежда животът му на пръв поглед. Младите хора, които се справят добре в училище, може да усещат натиск да постигат успехи, което може да доведе до тревожност, или може да имат проблеми у дома. Освен това може да изпитват депресия или тревожност без причина, която да може лесно да бъде идентифицирана.

Мит 7

Лошите родителски грижи водят до психически заболявания при юношите.

Факт: Много фактори – включително бедност, безработица и излагане на насилие, миграция и други неблагоприятни обстоятелства и събития – може да окажат влияние върху благосъстоянието и психичното здраве на юношите, грижещите се за тях лица и отношенията между тях. Юношите от любящи и подкрепящи домове могат да имат проблеми с психичното здраве, както и юношите от домове, където може да има полагащи грижи за тях лица, които се нуждаят от подкрепа, за да поддържат оптимална среда за здравословното развитие на юноша. С подкрепа полагащите грижи лица могат да играят съществена роля в подпомагането на юношите да преодолеят всички проблеми, с които се сблъскват.

Източник: UNICEF

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!