Skip to content

Психично здраве: Среща със студенти от Пловдив

На 16 май, Фондация Астра Форум, съвместно с Асоциация на студентите-медици – Пловдив, организира дискусия по въпросите на ваксинопрофилактиката и превенцията на психичното здраве на медицинските специалисти. Домакин на срещата беше Пловдивският медицински университет.

Момчил Баев, д.м., председател на Фондация Астра Форум, представи пред бъдещите лекари темата за междуличностната комуникацията между лекар и пациент по отношение на имунизациите. Изключително обезпокояващ е фактът, че през последните три години ваксинационното покритие бележи сериозен спад – най-големият от 70 години насам, подчерта Момчил Баев и изтъкна, че здравните работници играят основна роля за поддържането на общественото доверие в имунизацията. Именно това е причината фондацията да издаде “Наръчник за здравни работници по междуличностно общуване за имунизация”, който бе представен пред студентите. Наръчникът има за цел да подпомогне и обогати работата на всички здравни работници, участващи във ваксинационния процес в България, и е в помощ на общопрактикуващите лекари, които, както бе отбелязано, са основният му двигател. Момчил Баев набеляза конкретни стъпки за влияние върху мнението на пациентите, които ще са от практическа полза за бъдещите лекари.

психично здраве на медицински лица

Втората част на събитието беше посветена на проблемите на психичното здраве на медиците. Лекарите са изправени пред високи нива на стрес и напрежение в работата си, което може да доведе до проблеми с психичната им устойчивост. Подчертано беше, че грижата за тяхното психично благополучие ще им позволи да се представят по най-добрия начин и да осигурят оптимални грижи на своите пациенти. Приоритизирането на психичното здраве на лекарите е от съществено значение и за гарантиране на тяхното благосъстояние, поддържане на професионалната им компетентност, намаляване на стигмата и даване на пример на другите. Специално внимание се обърна на професионалното прегаряне при здравните работници. Темата е особено актуална след COVID 19, когато лекарите бяха поставени под неимоверен стрес.

Сериозно предизвикателство за българските лекари е и системата на здравеопазването в страната ни – претовареността на здравните специалисти и голямата административна тежест.  Проф. д-р Моника Богданова, дпн, представи темата пред студентите и разясни основни понятия в психиатрията. Проф. Богданова даде на студентите полезни примери от дългогодишната си практика, а чрез метода на психодрама успя да ги въвлече в реални професионални ситуации и роли, характерни за работата на медицинските специалисти в страната ни.

Присъстващите в залата бяха запознати и с инициативата на Фондация Астра Форум, подкрепена от УНИЦЕФ България и групите за превенция на стреса на работното място и бърнаут. Груповите сесии се провеждат два пъти в месеца, вторник или петък, от 18 часа. Водещите са сертифицирани психотерапевти, членове на Българска асоциация по психотерапия. Предвижда се разширяване на дейността и в други градове.

Срещата в Пловдив е само част от поредицата срещи със студенти по медицина, които Фондация Астра Форум организира. 

Решението на Астра Форум

Фондация Астра Форум организира психотерапевтични групи, насочени към медицински лица (лекари и медицински сестри включително). Момчил Баев, д.м. основател и председател на Фондация Астра Форум силно вярва в инициативата, тъй като поддържането на психичното здраве на здравните работници е важна част от общественото здраве и здравето на пациентите. 

Всеки, който работи в сферата на здравеопазването, намира се в град София и желае да се включи в терапевтична група за превенция на „бърнаут“, може да се запише като участник. Два дни в месеца психотерапевти ще провеждат терапия с група, насочена към благосъстоянието на психичното здраве на работещите в системата. В терапевтичните сесии могат да се запишат до 20 души, които ще бъдат разпределени в две групи. Няма възрастово ограничение на участниците. 

Разходите за участие в терапевтичните сесии е 50 лв. (като 30 лв. се покриват от Фондация Астра Форум, а 20 лв. трябва да се заплатят от Вас).

Процесът за включване в групите е следният:

  • Първоначален разговор с представител на Фондацията
  • Среща с психолог за попълване на документи
  • Въпросник за оценка качеството на живот
  • Въпросник за оценка индивидуално представяне на работното място
  • Попълване на регистрационна карта
  • Декларации за конфиденциалност и защита на личните данни
  • Включване в групата при психотерапевт и регулярни срещи

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!