Skip to content

Общуване между лекар и пациент. Успехи и трудности в лекарската практика - гледната точка на ОПЛ

На 20 март т.г. Фондация Астра Форум проведе уебинар от поредицата “Училище за ваксини” на тема „Общуването между лекар и пациент“ с фокус върху гледната точка на практикуващи лекари. Като гост лектори присъстваха д-р Гергана Апостолова, д-р Добринка Анастасова, д-р Зорница Амбарева, д-р Ваня Добрева, работещи като семейни лекари в гр. Пловдив. Момчил Баев, д.м. отвори дискусията между говорителите и участниците в уебинара. Ежемесечният формат „Училище за ваксини“ засяга различни аспекти на ваксинопрофилактиката и актуални теми, които вълнуват лекари и други специалисти. В това издание общопрактикуващите лекари споделиха практическия си опит и различни казуси при имунизационния процес. Потвърди се мнението, че  общуването и доверието между лекар и пациент относно  ваксинирането е от съществено значение, когато се налага да вземем важно решение относно здравето. По време на уебинара Фондация Астра Форум представи предстоящото обновеното издание на „Наръчник за междуличностно общуване за медицински специалисти“ и акцентира върху практическата му насоченост.

В началото на дискусията беше коментирана важността от високи ваксинационни нива и колективен имунитет, с което България  към момента не може да се похвали по отношение на някои ваксини. Д-р Анастасова и д-р Апостолова единодушно потвърдиха, че комуникацията е от ключово значение за изграждане на доверие, чрез което впоследствие се постигат добри резултати. Според тях обаче, не се набляга на този елемент в образователната система, не е заложено в програмата във висшите медицински университети и остава опитът да се добива предимно в практиката. В качеството си на преподавател д-р Зорница Амбарева увери, че вече се работи по въпроса чрез различни обучения и промени в учебния план, целящи да дадат конкретни умения на младите лекари. Това бе потвърдено и от д-р Добрева, която работи по подготовката на млади специалисти, изправени пред различни предизвикателства, свързани с променящата се медийна среда и индивидуалните характеристики на всеки пациент. Пандемията от COVID-19 е нагледно доказателство, че общественото здраве зависи от това да има доверие, общуване и информираност относно заболявания, дори те да не са широко познати.

При ежедневната си комуникация с пациентите относно задължителния имунизационен календар и поставянето на ваксините, лекарите споделиха за опасенията, страховете и въпросите, с които се сблъскват. От съвсем друго естество са въпросите, свързани със заплащането и администрирането на поставените ваксини.  Специалистите трудно се аргументират и овладяват съпротивите от страна на пациентите.

Според проучване на СЗО и по данни, налични в Наръчника за междуличностно общуване на Фондация Астра Форум, пациентите, които отказват напълно или приемат изцяло всички ваксини, са малцинство. От значение е по-голямата част от населението, която влиза в графа „Колебаещи се“, които също могат да се стратифицират на подгрупи. Някои от тях се колебаят за конкретни ваксини, докато при други колебанието е свързано с ползите от ваксинирането. При споделянето на опит от участниците за ефективни подходи, които те използват за разколебаване на пациентите, на първо място класираха личния пример. Както и Момчил Баев, наблегна, че прекомерното настояване може да се отрази негативно при аргументацията на пациента. В практиката на д-р Амбарева се срещат и хора, които са недоверчиви към ваксини, налични в по-ограничени количества, както и към поставянето на повече от една доза. Тя добави, че все пак всеки гражданин трябва да е наясно, че здравето е негова лична отговорност. Д-р Ваня Добрева наблегна отново върху нуждата от индивидуален подход към всеки пациент, както и на полезността на Наръчника.

В продължилата дискусия за препоръчителните ваксини в България,  Д-р Добрева заяви, че кампанията за грип е най-успешна и убедителна в нейната лична практика. Подобен е и опитът на д-р Амбарева, чиито пациенти са готови да продължат с имунизацията срещу грип. От друга страна обаче във ваксинацията срещу стрептококи все още не се забелязват високи ваксинационни нива. Това донякъде се дължи и на факта, че доста хора асоциират по-сериозните заболявания само със зимния период от годината. Когато информацията трябва да достигне до пациента, според д-р Анастасова, най-добрият метод остава телефонното обаждане и разговорите на живо, които особено помагат с по-възрастните пациенти.

За финал бе поставен отново въпросът за доверието към ваксините и как то може да се повиши. Всички специалисти се обединиха около мнението, че колебанията спрямо ваксините в основата си, би могло да се дължат на недоверието към институциите и липсата на информираност. Важно е информацията както за ползите, така и за рисковете, да бъде ясно предоставена на пациентите и информационните кампании да съвпадат с нуждите на различните възрастови групи. 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!