Skip to content

Обучение за Посланици на имунитета и комуникационни умения

В края на месец март Фондация Астра Форум, с подкрепата на офиса на СЗО в България, проведе обучение за посланици на имунитета. Това е нова инициатива за Фондацията, насочена към медицински специалисти, които присърце приемат достойнствата на ваксинопрофилактиката. Посланиците на добра воля смело и открито комуникират в своя кръг от пациенти, колеги и приятели за полезността от ваксинираните. От началото на набирането на посланици, броят им вече достигна 13 медици от цялата страна и от различни специалности на медицината. 

 

По време на обучението Фондацията събра на едно място голяма част от посланиците, както и медицински специалисти, които имат задълбочен интерес по темата. Включиха се 16 лекари, предимно ОПЛ и имунолози. Началото бе дадено с практическа сесия за опознаване на участниците. Всеки имаше възможност да се представи пред останалите, както и да сподели по две неща, които иска да знаят другите за него по отношение на ваксините. Всеки един изрази подкрепа спрямо рутинните имунизации, както и за препоръчителните ваксини, които са си поставили или препоръчват на близките си.

Продължихме с представянето на Наръчника за междуличностно общуване за имунизация за медицински специалисти от Момчил Баев, д.м., основател и председател на Фондация Астра Форум. Той запозна аудиторията с неговото съдържание. Успя да им презентира техниката: мотивационно интервюиране и да даде примери от практиката за неговото използване. Представи и допълнените теми в новото издание на Наръчника, което предстои да излезе съвсем скоро в електронен вариант, а по-късно и на книжен носител. В него е включен предговор от доц. Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването. Според него: „Ефективната комуникация помага и за трансформирането и предоставянето на сложни научни знания, така че те да бъдат разбрани от хората, което създава доверие и добро психично здраве. Убеден съм, че това Ръководство е следващата успешна стъпка в тази посока“, казва в предговора доц. Околийски.

Новите теми, които са засегнати в Наръчника са: 

  • Ваксинопрофилактика за човешки папиломавирус (HPV): как добрата комуникацията може да подобри ваксинационното покритие?
  • Кризисна комуникация за ваксинация: как да реагираме?
  • Блиц рубрика с лекари от цялата страна
  • Нови практически приложения

Освен актуалните теми в обновеното издание можете да откриете мнението на лекари, които споделят мнението си по въпроси, свързани с комуникацията лекар-пациент и ваксинопрофилактика. Също така можете да откриете и практически приложения, които да се използват по време на целеви обучения за медицински специалисти. 

 

 

Денят продължи със сесии с Мариана Петрова, посветени на комуникацията за имунизациите. Първата от тях бе под формата на интерактивна игра на тема: “Ефективна комуникация в действие”. Основната цел беше участниците да упражнят в неформална среда основните предизвикателства в процеса на предаване и приемане на информация. Те трябваше да пресъздадат модел на картина, изработена от клечки за зъби, която само един човек от отбор е видял. С правилните въпроси към него, участниците се справиха чудесно с поставената задача. Още веднъж доказаха, че точните въпроси са ключът за успешна комуникация.

Следващата сесия бе посветена на идентифицирането на основните проблеми в комуникацията за имунизациите в рамките на сесията „Проблеми в общуването за имунизациите, имате думата“. По време на нея всички споделиха  предизвикателства в комуникацията си с пациенти, колеги и близки за ваксинопрофилактиката и имунизациите. От друга страна предложиха и начини за подобряване на общуването по темата. Всички предложения бяха обособени в отделни категории. По този начин участниците се почувстваха още по-обединени около идеите, тъй като дори и от различни специалности и населени места, те преминават през едни и същи проблемни ситуации. По този начин специалистите идентифицираха корените на проблемите и създадоха дърво на решенията. подкрепя медицинските специалисти като им дава възможност за включване в групови сесии с психотерапевт в град София. Групата е отворена и в нея може да се включват здравни специалисти, които искат да подобрят уменията си за справяне със стреса на работа.

На втория ден от обучението медийният експерт Надежда Узунова представи темата за Медийна грамотност по отношение на комуникацията за ваксинопрофилактика. Тя даде практически съвети за това как да представят темата пред пациентите си, така че те да им имат доверие и да се вслушват в препоръките им. Надежда Узунова сподели пред медицинските специалисти, че винаги трябва да имат послание, което да отправят в разговор със събеседника си; да използват повторения, така че те да ги чуят; да споделят лична история или такава на свой пациент, за да се припознаят и те. Тя подчерта също, че е много важно как се представя самата информация и колкото повече тя е “на езика на пациента”, толкова по-лесно биха ги привлекли на своя страна.

През цялото време всички медицински специалисти бяха много активни. Успяха да споделят и обсъдят мнения по обсъжданите въпроси, идеи и опит. Ако и вие искате да станете част от Посланиците на имунитета, можете да ни пишете на имейл: support@astraforumfoundation.org , за да ви дадем повече информация. Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!