Skip to content

Достъп до здравеопазване за бежанци от Украйна в България

На 25.01.2023 г. беше проведен Уебинар с практически здравни съвети за украински граждани. А на 28.01.2023 г. пък беше проведена и среща на живо с украински граждани на същата тема. Уебинарът и срещата на живо бяха водени от д-р Мирослав Спасов, който е общопрактикуващ лекар от гр. София. 

Д-р Спасов започна с презентация, която обстойно представяше здравноосигурителната система на Република България и нейното функциониране. Всичко имаше моментен превод, за да бъде разбрано от украинските граждани.

В България здравеопазването  е от „смесен“ тип, но какво означава това. Основният пакет медицински услуги и дейности, които здравноосигурените граждани получават са обезпечени от НЗОК (Национална Здравноосигурителна Каса). Допълнителни медицински услуги се заплащат към съответните здравноосигурителни фондове като всеки от тях отговаря на различен финансов пакет. Разбира се, частният платен медицински преглед винаги може да се заплати, ако медицинската услуга и дейност не се покрива от гореспоменатите здравни пакети. 

В случай на 3 месеца неплащане на здравни осигуровки, правата биват прекъсвани и трябва да се заплатят прегледите и изследванията, както и други медицински услуги на пазарни цени.

Какви права имате като здравноосигурен?

Всъщност, те не са никак малко. 1. Достъпна и качествена здравна помощ; 2.Информация за здравословното ми състояние и методите за лечението ми; 3. Първична, специализирана извънболнична медицинска помощ; 4. Медико-диагностични изследвания; 5. Високоспециализирани медицински дейности; 6. Дентална помощ; 7. Болнична помощ; 8. Лекарства за домашно лечение;

Така че не се притеснявайте да си ги изисквате и настоявате, защото са ваше право като здравноосигурено лице. И тук е важно да се отбележи и здравноосигурителната книжка (ЗОК), която може да получите от районните здравноосигурителни каси (РЗОК) в страната – РЗОК – Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) (nhif.bg) Това е документът, с който упражнявате всички горепосочени права.

Здравноосигурителната книжка има разделение в нея, в което може да се въвеждат семеен лекар и семеен стоматолог (в случай, че има промяна, която е ваше право).

Друго много важно нещо е, че всички ние избираме свободно своя личен лекар, още познат като семеен лекар, общопрактикуващ лекар (ОПЛ) или GP. Към това медицинско лице се обръщаме, когато:

 • Имаме здравословен проблем и се нуждаем от консултация;
 • Необходими са ни изследвания;
 • Имаме нужда от домашно или болнично лечение;
 • Здравословното ни състояние налага предписване на лекарства.

При предписването на лекарства има три вида бланки, които личния лекар може да издаде. Зелена, която се издава за успокоителни; жълта, която се издава за тежки заболявания и най-често срещаната – бялата, която се издава за хронични или остри заболявания като настинка, възпаления и т.н. 

Има фиксирана такса, която се заплаща на личния лекар за преглед в размера на 2,90 лв. За преглед на деца не се заплаща. В момента има искане за увеличение на тази такса от медицинските работници и различните организации на 8 лв. като да се добави и заплащане за прегледа на дете, но още не са взети мерки в това отношение. Това искане идва поради растящата инфлация и аргумент за предишна практика за обвързване размера на таксата с минималната работна заплата (1% от нея), след гласуването за нейното покачване в парламента съвсем наскоро.

Това, което е важно да се отбележи е, че лица със статут на бежанци не заплащат тази такса, но ако те имат нужда да им се издадат конкретни документи като: медицинско при кандидатстване за работа, за шофьорска книжка, медицински бележки за отсъствие от училище и др. те се заплащат.

Ето и графика на всичките възможни покрития, които един здравноосигурен има и процедурното отношение, за да си ги набави. 

След като минахме през правата е време да се обърне внимание и на задълженията. За да сме здравноосигурени трябва да правим следните неща:

 • Да си плащаме редовно осигуровките;
 • Трябва да си носим личната здравноосигурителна книжка винаги, когато посещаваме личния си лекар или лекаря по дентална медицина;
 • Трябва да се явяваме на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;
 • Трябва да се изпълняват предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията;
 • Трябва да се спазват установеният вътрешен ред на лечебното заведение, в което се получава медицинска или дентална помощ;
 • Трябва да се уважава професионалното и човешко достойнство на лекарите;
 • Не трябва да се уврежда умишлено собственото здраве и здравето на други хора;

Лицата под 18 годишна възраст са здравно осигурени от държавата и ползват здравна помощ безплатно при избран личен лекар. Това важи и за лица с бежански статут. За това е важно да изберете личен лекар за вашето дете.

Здравното осигуряване за родителите е малко по-сложно, но и изпълнено с различни възможности и варианти. За първите 3 месеца от престоя в България, здравноосигурителните вноски на бежанците се поемат от Република България, но след това същите лица трябва да започнат да си ги плащат сами.  

Възможностите за това са следните: Вариант 1Сключване на трудов договор в България и работодателят внася здравните осигуровки като така лицата с бежански статут могат да си избират, където пожелаят личния лекар.

Вариант 2 – Бежанците си плащат сами ежемесечно здравните осигуровки в НАП (Националната агенция за приходите) във областния град на пребиваване. Месечната здравна вноска е 28,40 лв.  

Сега, ако нямате възможност да започнете работа на трудов договор или сами да си плащате здравните осигуровки, в спешни случаи може да получите медицинска помощ. В България спешната помощ е безплатна за всички хора от всякаква възраст. Тя може да бъде получена при обаждане на телефон 112 или в спешните отделения в някои болници.

За да ползвате услугите на личния лекар здравноосигурителните Ви права трябва да са непрекъснати. Те могат да се заплащат ежемесечно или авансово до 1 година. Д-р Мирослав Спасов препоръчва да се плащат здравните осигуровки един месец напред, поради проблеми в системата и множество хакерски атаки, след които се губи информация и не се актуализира навреме. 

Освен спешната помощ, при извън работно време на вашия личен лекар, може да се обърнете и към звеното за неотложна помощ, с което всеки личен лекар има сключен договор.

Като здравноосигурено лице трябва да знаете, че НЗОК гарантира минимален пакет от медицински дейности. Макар да е минимален, в България той е всъщност достатъчно обширен. Въпреки това не всички здравни услуги се заплащат напълно от НЗОК – например УЗИ на щитовидната жлеза).

При здравословен проблем потърсете медицинска помощ от личния лекар като си записвате час за преглед (спрямо работното му време). Прегледът се осъществява в кабинета на личния лекар, което се удостоверява чрез полагане на подпис на медицинската документация.

Отваряме скоба, за да отбележим, че болшинството от лични лекари са над 50 годишна възраст, което означава, че са учили руски език, а тези под 40 годишна възраст знаят английски език, така че винаги може да се намери общ език, на който да се разберат с украинските граждани.

Направленията или медико-диагностичните изследвания се издават от личния лекар след преглед. Направленията не се издават без преглед. По преценка на медицинското лице се назначават изследвания и/или консултации със специалист. За целта се издават е-направления. При необходимост личният лекар може да насочи и към болнично лечение. Няма ограничение за броя на направления, които може да се издадат от лични лекар при едно посещение. 

Има направления, които не се поемат от НЗОК, което означава, че трябва да бъдат заплатени. Различните лаборатории имат различни ценови политики и начин на работа спрямо обслужване на пациенти, взимане на проби, време за обработка, време и начин на получаване на резултата. За някои изследвания различните лаборатории ползват различни методи и имат различни референтни стойности. Важно е да се отбележи, че резултатите от изследванията не са диагноза и трябва да бъдат консултирани с лекар

След като сте минали през преглед и консултация при съответния специалист трябва да уведомите личния лекар за становището на същия този специалист. Това се прави, за да държите информиран личния си лекар и при нужда да се търсят нови варианти за лечение или пускане на изследвания.

За да се приемат децата на лица с бежански статут в ясли, детски градини и училища, те трябва да имат личен лекар. В зависимост от неговите години, то трябва да мине през профилактични прегледи – например до 1 годишна възраст трябва да се правят прегледи всеки месец, но с напредването на възрастта, тези задължителни посещения при личния лекар стават по-малко. Това се прави, за да се провери дали всички задължителни имунизации са налице, както и да се минат всички клинико-лабораторни изследвания.

Документите за постъпване в ясла, детска градина и/или училище са следните:

 • Здравно-профилактична карта и медицинска бележка, че детето е клинично здраво – издава се от личен лекар или друг лекар специалист. Най-добрият вариант е да се намери личен лекар за вашето дете, който да издаде необходимите документи след като се увери, че детето има поставени всички задължителни ваксини.
 • В случай, че детето няма личен лекар, може да се обърнете към имунизационния кабинет на РЗИ. Лекарят там ще прегледа документите на вашето дете, ще постави необходимите ваксини и ще издаде документ, доказващ това.

Основната разлика е, че за постъпване на Вашето дете в детска ясла и детска градина са тези допълнителни изследвания:

 • Резултат от изследване за чревни патогени, направено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детска ясла/детска градина.
 • Резултат от изследване на кръв и урина

Важно е да се отбележи, че здравните изисквания за постъпване в детска ясла, детска градина и/или училище са задължителни и еднакви за всички деца, които искат да са част от образователната система в България и това включва децата на лица с бежански статут. Те включват резултати от извършени медицински изследвания и документ доказващ, че на детето са поставени всички задължителни ваксини от имунизационния календар на България. Те са безплатни за деца и са безопасни и ефективни. Затова Ви уверяват от Българската агенция по лекарства (ИАЛ) и Европейската агенция по лекарства (ЕМА), които са одобрили ваксините. Тези медицински продукти осигуряват безопасна среда, в която децата да общуват и да се обучават.

При възникнали допълнителни или уточняващи въпроси винаги може да се обърнете към Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) по въпроси със здравни изисквания и ваксини, Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК) за съдействие в намиране на личен лекар и Национална агенция по приходите (НАП) за плащане на здравни осигуровки за самоосигуряващи се лица.

Българският и украинският имунизационен календар си приличат, но има няколко основни разлики. В Украйна не се поставя задължителна ваксина срещу пневмококи, докато в България е задължителна. Ваксината срещу полиомиелит в Украйна е жива, а в България се поставя убита такава. Има разлика и в броя на поставени ваксини срещу някои заболявания, както и малки разлики във възрастта на поставянето, както може да видите в таблицата по-долу.  

За да разберете имунизационния статус на Вашето дете трябва да посетите Вашия личен лекар, независимо дали сте гражданин на Република България или лице с бежански статут. В случай, че не сте избрали личен лекар, можете да се обърнете към Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в най-близкия областен град, за да поставят ваксините там. Там представяте оригинален медицински документ с придружаващ го превод на български език (ако такъв е наличен), в който са отразени всички поставени в Украйна ваксинации на Вашето дете. Може снимка по Viber. В този случай ще е необходимо да се поставят само имунизациите, които липсват като се изготви индивидуален имунизационен план.

Доказването на имунизационен статус на вашето дете има няколко възможни случая. Ако детето е напълно неваксинирано, то трябва да му се поставят всички такива спрямо имунизационния календар на Република България. В случай на частично ваксинирано дете, се проверяват кои са поставени и кои не са, пак спрямо горепосочения календар. Ако на детето са поставени всички необходими имунизации за неговата възраст в Украйна, трябва само да се предостави документ доказателство за това. Не е нужно тези медицински документи да са оригинални, може да се представят и копия, даже може да използвате и снимка на документите с основната здравна информация, заверена от лекар.

Имаше много въпроси от записалите се украинци по темите, обсъждани на уебинара и срещата на живо. Ето и повечето от тях, които излизаха извън презентацията и имаха нужда от допълнително разясняване от д-р Мирослав Спасов.

Имаше въпрос за това как изглеждат направленията като документи? Д-р Спасов обясни, че личният лекар издава такъв документ, който се качва в системата (т.нар. е-направление) и съответните медицински специалисти или хора, които извършват изследвания си го изтеглят и отчитат. 

Има ли специална програма за ХИВ за бежанци? Отговор: Разбира се. Има анонимни кабинети, където могат да се посетят и от лица с бежански статут и да бъдат консултирани и прегледани за болестта СПИН, както и да им бъде предписано лечение. И всичко това е безплатно за пациента.

Като напомняне обръщаме внимание, че Астра Форум ще се погрижи да предостави информация за лекари, имащи желание и възможност да преглеждат украински граждани. Това е инициатива, която е в ход и участниците в уебинара, които имат нужда от съдействие с този въпрос, ще получат имейли с информация съвсем скоро.

По-специфичен въпрос беше свързан с поставяне на втора доза синфлорикс, което е антипневмокова ваксина и предпазва от най-различни тежки заболявания като менингит, сепсис, бактериемия (бактерии в кръвта), както и инфекция на ушите и пневмония. В случая не е налична ваксината и въпросът беше свързан с това дали детето може да постъпи в детска градина. Д-р Спасов отговори, че може да постъпи в детска градина като уточни, че личният лекар в такъв случай ще отрази направената първа доза и ще посочи в здравно-профилактичната карта, че предстои втора доза. В този случай никой не може да откаже това дете да бъде прието в детска градина, уточни Д-р Спасов. 

Ако не са били заплащани здравните осигуровки в продължение на година, нужно ли е да се заплащат за целия период или може да се заплатят частично, за да се възстановят здравноосигурителните права? Трябва да се заплати цялата сума, отговори Д-р Спасов като уточни, че в случай на предоставяне спешна помощ (която е неотменимо право на всеки), след това при изписване от болницата ще трябва да се заплатят липсващите осигуровки или да се заплати лечението на пазарни цени, които са много по-високи.

Здравните осигуровки

Имаше и въпрос дали здравните осигуровки покриват разходите по обичайни изследвания на кръв, урина, холестерол и т.н. като Д-р Мирослав Спасов уточни, че те са покриват, след като се вземе електронно направление от личния лекар и са напълно безплатни.

Понеже имаше въпрос и за признаване на инвалидност, Д-р Спасов обясни, че е нужно само да се консултират органите в Украйна и България за това дали автоматично се признава групата инвалидност на даден пациент или е нужно да се яви по процедура за кандидатстване за инвалидност за Република България. Не е сложна процедура, всичко става по електронен път, след предоставянето на всичките медицински документи и около месец отнема издаването на решение за ТЕЛК. Различните групи инвалидност ползват различен вид социални придобивки като помощите варират спрямо степента на неработоспособност.

Един от въпросите беше свързан с отказ на ОПЛ (Личен лекар) да приема нови пациенти. Като оправдание от медицинското лице е било използвано наличието на прекалено голям брой вече записани пациенти. Отговор: Няма горна граница за брой пациенти на един личен лекар, ако въпросният практикуващ медик е претоварен с много хора и работа, той може да назначи ново медицинско лице (сестра или друг лекар), който да му помага. Тоест той няма право да отказва да ви запише и предостави медицинска помощ. Д-р Спасов препоръча в случай на упорстване и нежелание на даден лекар да запише пациент при своята практика, да се потърси друг лекар в околността, за да се спестят едни излишни нерви.

На сайта на НЗОК може да се разгледат всички процедури и изследвания, които се покриват от здравноосигурителния пакет. Разделът, който може да се разгледа се казва „услуги за граждани“. Там са посочени всичките услуги, които се покриват от здравната каса.

Първата здравна книжка се издава напълно безплатно. При изгубване на този официален документ, трябва да се заплати 4,95 лв. такса, за да си издадете нова.

Здравната каса не покрива много обширен пакет от дентални услуги. За деца са две пломби, едно вадене на зъб с упойка, едно вадене на зъб без упойка и лечение на периодонтит на годишна база. При възрастните е още по-малък пакет.

За годишните профилактични прегледи за деца Д-р Спасов разясни какви са сроковете и интензитета на тези посещения при личния лекар. При децата до 1 годишна възраст – задължителни прегледи всеки месец с поставяне на съответните имунизации, както и консултации за храненето на детето, антропометрия, информация за неговото отглеждане и клиничен преглед. При деца между 1 и 2 годишна възраст профилактичните прегледи стават на всеки 3 месеца. Децата на възраст от 2 до 7 години минават на такива прегледи 2 пъти годишно. Единият е първото полугодие, вторият е второто полугодие. Децата от 7 до 18 годишна възраст ходят 1 път годишно на задължителен профилактичен преглед, обикновено в началото на учебната година. Всички български граждани с навършени 18 години имат право на годишен профилактичен преглед. 

Възможно е издаване на е-направление за логопед-дефектолог от личния лекар като е важно да се консултира с него, тъй като някои работят със здравна каса, а други не. 

Д-р Спасов също уточни, че не е нужно да се носи самата здравна книжка, за да получаваме медицинска помощ, но е хубаво да е на нас, така както е добре да си носим личната карта, когато излизаме навън. 

НЗОК покрива също така по-скъпите лекарства при хронични заболявания. Такива са случаите на пациенти с онкологични заболявания, диабет, лекарства които предотвратяват съсирването на кръвта и др. След като минете през изследвания, които потвърждават заболяването, личният лекар насрочва консултация със съответния специалист, след която се връщате с предложение за лечение под формата на електронна рецептурна книжка. Тя е виртуална и е различна от здравната книжка. В нея личният лекар Ви разписва лекарства за хроничното заболяване в различни периоди – едномесечна и тримесечна рецепта. При тримесечната рецепта можете да посещавате аптеката в период от три месеца 1 път на месец, в които посещения си набавяте медикаментите, вместо да се набавят наведнъж или да се ходи всеки път на преглед при личния лекар. 

Личните лекари правят домашни посещения само, когато има неотложни такива поводи. Например при трудно подвижни пациенти или пък деца със сериозно влошаване, а не при лека хрема или други незначителни оплаквания, които не са неотложни. 

Раждането (както и воденето на раждането) е напълно безплатно в България, освен ако не пожелаете да изберете екип, който да извърши процедурата (а не дежурния лекар и екип в този момент) – това се заплаща допълнително по официален път. Бременните жени по време на бременността и 45 дни след това са освободени от заплащане на потребителска такса при личния лекар, при специалиста, който води раждането, както и болничния престой по време на раждането. 

Личният лекар прави домашно посещение в първите 24 часа на изписването на майката с бебето от болницата. Това е регламентирано в закона и не се заплаща допълнително.  Прави се, за да не трябва да се води новороденото в болница (и така да се рискува да се разболее от различни видове инфекции) и за да се улеснят родителите в това вълнуващо ново събитие в техния живот. Записването на бебето в практиката на личния лекар може да се извърши и само от бащата, обяснява още д-р Спасов. 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!