International Human Papillomavirus Awareness Day (HPV) – Webinar

През изминалата седмица Европейската организация за борба с рака проведе уебинар по случай Международния ден за информираност за човешкия папилома вирус (HPV).

Continue reading

Seasonal Viruses and Declaration about Vaccine Prophylactics in Bulgaria

На 31 януари се проведе първaта среща за годината от поредицата „Училище за ваксини“. Събитието стартира с участието на общопрактикуващия лекар и заместник-председател на Съюза на общопрактикуващите лекари в България

Continue reading

WEBINAR: DOCTORS WITHOUT BURNOUT AFTER THE HOLIDAYS

Уебинар: Лекари без бърнаут след празниците

Continue reading

Webinar: Public Benefits from Vaccination

Уебинар: Обществени ползи от ваксинацията

Continue reading

SECOND NATIONAL CONFERENCE ON VACCINE-PREVENTABLE DISEASES

SECOND NATIONAL CONFERENCE ON VACCINE-PREVENTABLE DISEASES

Continue reading

WEBINAR: VACCINES – CHALLENGE AND FUTURE

Уебинар: Ваксините – предизвикателства и бъдеще

Continue reading

SECOND DAY OF THE SECOND NATIONAL CONFERENCE IN VACCINE-PREVENTABLE DISEASES (GALLERY)

Втори ден от Втора Национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания (ГАЛЕРИЯ)

Continue reading