Skip to content

Комуникация с пациенти относно ваксинация - семинар в Благоевград, 18.04.2022 г.

В тази презентация Георги Тодоров обобщава видовете хора спрямо типът комуникация, която им е нужна за да разберат и приемат промяна. Комуникацията с пациенти е важна част от ролята на един общопрактикуващ лекар, който може да комбинира формална и неформална информация за ваксинацията и да я интерпретира по подходящи за пациентите си начини. Проучванията показват, че българите се доверяват на личните си лекари. Следователно анализирането на пациента, за да се представи най-ефективно новата информация е централно за ползотворният разговор. Моделът на Молтън Марстън поставя хората на две измерения определящи техните комуникативен стил, как започват разговори и как продължително реагират на информация. Описани са 4 стила с тяхните стереотипни невербални и вербални поведения, както и най-добрите стратегии за комуникация с тях.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!