Коалиция HPV и Министерство на Здравеопазването направиха първи стъпки за съвместна работа във ваксинопрофилактиката срещу рак на маточната шийка

Коалиция HPV и Министерство на Здравеопазването направиха първи стъпки за съвместна работа във ваксинопрофилактиката срещу рак на маточната шийка

Continue reading

Уебинар: Колебание към ваксините сред лекари и пациенти

Уебинар: Колебание към ваксините сред лекари и пациенти

Continue reading

Уебинар: Имунен отговор при ваксинация

Уебинар: Имунен отговор при ваксинация

Continue reading

Уебинар: Ваксинопрофилактиката от различни ъгли

Уебинар: Ваксинопрофилактиката от различни ъгли

Continue reading

Психично здраве: Среща със студенти от Пловдив

Психично здраве: Среща със студенти от Пловдив

Continue reading

Уебинар: Мултидисциплинарен подход във ваксинопрофилактиката

Уебинар: Мултидисциплинарен подход във ваксинопрофилактиката

Continue reading