Skip to content

Семинар по проблемите на имунизациите в Пловдив

15.07.2022 г.

В Медицинския университет в Пловдив се проведе поредния семинар за Общопрактикуващите лекари и специалисти от Регионалната здравна инспекция. Събитието е по инициатива на Фондация Астра Форум и е част национална програма за повишаване на имунизационното покритие у нас.

Имунизациите, като основно средство за борба със заразните болести беше основна тема в презентацията на доц. Ангел Кунчев. Акцентира се върху значимостта на ваксинациите като основен инструмент за първична профилактика на заразни болести. Споделени бяха тревожни данни за понижаване на ваксинационното покритие в световен мащаб. Това би могло да бъде причина за избухване на епидемии от напълно ваксинопредотвартими заболявания. Показана беше статистика за България, която не е изключение в изоставането от имунизационния календар, повсеместно наблюдавано след пандемията от COVID-19.

Освен задължителните имунизации, бяха разгледани и препоръчителните такива, някои от тях прилагани срещу заплащане, а други безплатни за определени целеви групи и осъществявани като част от националните програми за профилактика на определени заболявания. Такава е имунизацията и срещу COVID -19.

Обсъдиха се различни стратегии за насърчаване на ваксинационния процес сред населението и справяне с антиваксинационните настроения посредством добра подготовка по темата и индивидуален подход към различните пациенти.

В края на презентацията се засегна настоящата бежанска криза с граждани от Украйна, която е ново изпитание за здравната ни система.

В презентацията си за COVID-19 и ваксините, доц. Христиана Бацелова направи сравнение между имунитета, придобит след боледуване и този, получен при имунизация.

Важно е, че ваксината създава защита без директна среща с вируса. Това може да спести на организма както риска от самото боледуване, така и редица неблагоприятни и дългосрочни последици. Установено е, че COVID-19 има потенциал да инфектира над 120 вида клетки в човешкото тяло, определян е като мултисистемно заболяване, което може да доведе до различни усложнения.

Дискутираха се разпространени сред населението въпроси, като бързината на създаване на ваксините срещу COVID-19, както и притесненията относно промяна в човешкия геном след прилагането им. Посочиха се факти и аргументи, с които се отговори на тези често задавани от пациентите въпроси.

Засегнат беше проблема с мутациите на вируса. Важно е да се отбележи, че той мутира единствено когато се размножава. Затова е изключително важно да се ограничи разпространението му.

Специалистът психиатър д-р Василев запозна аудиторията с метода на Мотивационното интервюиране, използван напоследък като подход за справяне с ваксинационни колебания сред пациентите. Методът е разработен от американския лекар д-р Уилям Милър.

Мотивационното интервюиране акцентира върху разговора за промяна като се стреми да предизвика или засили личната мотивация на пациента за промяна. Подходът използва специфични техники и умения за комуникация с пациента за постигането на определена целева промяна. Важно е, че посредством мотивационното интервюиране се реагира на резистентното говорене и аргументите против промяна, като това става неконфронтационно.

Д-р Василев даде ценни насоки за определяне на това къде точно се намира колебаещия се по отношение на ваксинация пациент, за да може да се приложи най-подходящия комуникационен подход към него. Освен това заедно с присъстващите в залата, се определиха характеристиките на т.нар „трудни пациент“ и се предложиха подходи за общуване с тях.

Събитието е част от национална инициатива на Фондация Астра Форум и е с подкрепата на Фондация Америка за България, представителствата на СЗО и УНИЦЕФ в България, Българското сдружение по иновативна медицина, АрФарм и в партньорство с Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и националното сдружение на ОПЛ в България

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!