Skip to content

Семинар по проблемите на имунизациите в Бургас

Дискусия на тема „Комуникацията между лекари и пациенти по проблемите на имунизациите“ събра  специалисти в доболничната помощ и служители на РЗИ-Бургас в горещия юнски ден (23.06.2022 г.). Събитието беше открито от д-р Момчил Баев, председател на Фондация Астра Форум.

Епидемиологът проф. Мира Кожухарова представи пред аудиторията актуални данни за имунизационния обхват на населението в България по отношение за задължителните ваксини, като отбеляза тенденцията към намаляване в последните години, особено след пандемията от COVID-19. България не прави изключение от останалите държави по света, тъй като подобен проблем се наблюдава повсеместно.

Обяснено беше колко е важно да се наваксат пропуснатите или изостанали ваксинации, за да се минимизира риска от възникване на епидемии от съответните инфекциозни заболявания. Проф. Кожухарова сподели с тревога, че напоследък се наблюдава засилено антиваксинално говорене, насочено не само към ваксините срещу COVID-19, а срещу имунизациите като цяло. Тя призова специалистите да положат усилия, за да противодействат на антиваксиналната пропаганда. Това изисква добра подготовка по темата, както и засилена комуникация с пациентите. Припомниха се основни понятия във ваксинопрофилактиката, като фокусът беше върху важността на колективния имунитет за общественото здраве.

Разгледа се ситуацията с ваксинационния обхват в област Бургас, която е сходна с тази в цялата страна. Единствено по отношение на ваксината срещу туберкулоза е постигнато покритие от над 95%.  Разискваха се възможните причини за отказ на родителите да се имунизират децата им.

В края на изложението си проф. Кожухарова обърна внимание на ситуацията с украинските бежанци по отношение на определяне на техния ваксинационен статус и поставянето на евентуално липсващите им имунизации. Тъй като на територията на област Бургас има голям брой украински граждани, присъстващите на срещата лекари и специалисти от РЗИ споделиха лични впечатления и често срещани проблеми в комуникацията си с тях по различни здравни казуси. Проф. Кожухарова даде ценни съвети и насоки за работа с бежанците.

На срещата в град Бургас беше представен и един от динамично развиващите се съвременни терапевтични подходи – мотивационно интервюиране. По темата говори клиничния психолог Димитър Неделчев. Първоначално създадено като терапевтичен подход за работа с хора с алкохолни проблеми, мотивационното интервюиране бързо разширява обхвата си на приложение. Днес то се използва не само в сферата на зависимостите, а намира своето място в службите за пробация и изтърпяване на наказания; в центрове за рехабилитация на соматични заболявания, свързани с промяна на поведението, психиатрични клиники и др.

Целта на представянето на презентацията беше запознаването на аудитрията с основите и принципите на мотивационното интервюиране. Това са най-вече неговия уникален стил на провеждане, в който се случва колаборацията между клиент/пациент и терапевт и в който се използват специфичните техники за успешно провеждане на мотивационно интервюиране.Същността на метода включва целенасочено задаване на отворени въпроси, рефлексивно слушане, даване на подкрепа, правене на обобщения. Аудиторията беше запозната и с 10 неща, които мотивационното интервюиране е, както и какъв е обхвата на неговите възможности като подход към клиентите/пациентите. Беше представена специфична за мотивационното интервюиране техника  „Извличане – Предоставяне – Извличане“. Освен теоретичното представяне на метода, беше проведена и демонстрация. След изнесената презентация и демонстрация имаше възможност за въпроси и дискусия спрямо подхода на лекарите към пациетите по отношение на взематено на решение за ваксинация.

Събитието е част от национална инициатива на Фондация Астра Форум и е с подкрепата на Фондация Америка за България, представителствата на СЗО и УНИЦЕФ в България, Българското сдружение по иновативна медицина, АрФарм и в партньорство с Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз и националното сдружение на ОПЛ в България.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!