Skip to content

Неформална среща за психичното здраве

На 18 октомври 2023 г. екипът на Фондация Астра Форум организира неформална среща с новосъздалата се общност от медицински специалисти, имащи отношение към темата за психичното здраве на работещите в сектора. Екипът успя да събере на едно място медицински специалисти, които са част от груповата терапия за преодоляване на стреса на работното място, която се провежда с водещ психотерапевт; лекари – посланици на психичното здраве, както и млади специалисти, които имат отношение към темата и са се включвали в различни събития в тази посока. 

В хода на срещата председателят на Фондацията Момчил Баев, д.м. разказа на  всички участници за дейностите, които екипът осъществява с цел по-устойчиво психично здраве на медиците в България. Той засегна и темата за качеството на живот на специалистите и как то страда заради множество, фактори, някои от които са предпоставка за бърнаут – синдром на професионалното прегаряне. Всички успяха да се запознаят помежду си и всеки да сподели каква е неговата роля в процесите. 

Най-ценното от проведената среща бе обмяната на опит и идеи

Всеки един, който посещава груповите сесии, разказа за своя личен опит, за трудностите, които среща по пътя си в ежедневието и положителната промяна, която забелязва, след посещението на срещите, които запознаха през януари 2023 г. Административното натоварване… все повечето изнервени и изискващи пациенти и колеги се оказаха сред общите проблеми, за които споделиха колегите помежду си. Страданието на пациентите също е сред травмите, с които специалистите се срещат. Те смятат, че темата за психичното здраве, най-вече на медицинските работници, не би трябвало вече да е тема табу, а да се говори все по-често за нея. Това е именно ролята на посланиците на психично здраве на медиците, които разпространяват посланията сред своите общности. 

Оказва се, че все повече лекари имат нужда да работят в посока по-добро ментално здраве, осъзнават тази нужда, но не предприемат конкретни стъпки и действия за това. Този казус обсъдиха всички участници в срещата, търсейки отговор на въпроса как да мотивираме повече хора да се погрижат за себе си, с което да станат по-ефективни в работата си с пациентите. Младите специалисти, които се включват в инициативи, организирани от Фондацията в тази посока, от своя страна, споделиха своите впечатления, наблюдавайки колегите си, които са от по-дълго време в практиката. Обсъдихме и насоки за популяризиране на инициативите. Формираха се ценни идеи след обсъждането на темата.

Предвиждаме срещи от този тип да са регулярни, защото размяната на мисли и идеи пораждат още по-добри инициативи и допринасят за сформиране и разширяване на общността от медицински специалисти, които работят за по-добро психично здраве сред колегите. Екипът на Фондацията благодари на всеки, който отдели от времето си в забързаното ежедневие и показа своята подкрепа в дейностите, които организираме и предстоят да се случат и в бъдеще.

Групата за подкрепа психичното здраве на медицинските специалисти остава отворена и приема нови членове постоянно, без да надхвърля 12 души. 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!