Skip to content

Временни насоки за имунизации на деца от Украйна

Имунизационният календар на Украйна е наличен на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на Украйна: – https://en.moz.gov.ua/vaccinations

Същият е приложен по-долу:

Видно от него, имунизационният календар на Украйна е сходен с този, който се прилага в България. Налице са обаче основни разлики:

  • липсва имунизация срещу пневмококи;
  • прилага се и жива полиоваксина;
  • по-малък брой приеми на ваксина срещу коклюш;
  • по-малък брой приеми на ваксина срещу тетанус и дифтерия;
  • по-малък брой приеми на ваксина срещу хемофилус инфлуенце.

За улеснение, в табличен вид са представени временни насоки за имунизации при изготвяне на индивидуален имунизационен план при деца, вкл. и за прием в детски ясли, детски градини и училища. Важно е следното:

  1. Приоритизиране на имунизациите пред реимунизациите. По отношение на основните имунизации с приоритет са тези срещу дифтерия, тетанус, полиомиелит, морбили, паротит и рубеола пред тези срещу туберкулоза и пневмококи. При възможност ваксините следва да се слагат едновременно, като при поставяне на двете живи ваксини (M-M-RVAXPRO и БЦЖ) се спазва изискването за минимален интервал от 1 месец между тях.
  2. Използване на ваксина Pentaxim за основна имунизация (липсата на поставената ваксина срещу хепатит Б в България не следва да е пречка за приема на децата в детска градина).
  3. При наличие на данни или поставени основни имунизации децата могат да посещават организиран детски колектив (детска ясла, детска градина, училище).
  4. Реимунизациите се поставят своевременно като се спазват интервалите, посочени в Имунизационния календар на страната.

 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!