Skip to content

Личностови характеристики и поведение на боледуване

Тука са представени в детайли трите клъстъра на личностови разстройства и техните последствия при боледуване и комуникация с медици. Всяка една от групите има три или четири подвида, които се различават по множество черти, но реакциите им към медицински проблеми могат да си приличат. При ексентричините разстройства е важно да се внимава за по-сериозна изолация в реакция на престрой в медицинско заведение и увеличена загуба на доверие. При нестабилните личностни разстройства по-често се наблюдава създаването на раздор в екипа, лечението и личното им поведение, въпреки различната мотивация за тези действия. На последно място при тревожните разстройства, при които вземането на решения е често трудно и участието на външни хора е желано от тях, до неподходяща степен.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!