Skip to content

Време е за Giveaway за лекари! Искате ли да присъствате на Първата национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания? Даваме възможност на един от вас за БЕЗПЛАТНО участие в събитието. Ето и условията:

1. Предмет и общи условия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма на кампанията „ GIVEAWAY от 11.10.2022“ и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между Фондация Астра Форум и физическите лица, които участват в кампанията „ GIVEAWAY от 11.10.2022 “.

1.2. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което работи в сферата на здравеопазването.

1.3. Условията се разпространяват на Facebook страницата, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

1.4. Кампанията се провежда от 11.10.2022 г. до 18.00 часа на 17.10.2022 г., включително.

1.5. Кампанията се организира на територията на Република България.

1.6. Facebook и Instagram не участват и не съдействат по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

1.7. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.

2. Включване в Кампанията:

2.1. Участниците се включват в Кампанията, като отбелязват 1 свой приятел в коментар под поста, публикуван на Фейсбук страницата на Компанията, в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

2.2. Организаторите на Кампанията имат право да трият коментари, съдържащи:

  • обидни коментари, основани на расов, религиозен, полов или сексуален признак и всякакво друго дискриминационно поведение по смисъла на Закона за защита от дискриминация;
  • клевети, вулгарно и всякакво противоречащо на закона и добрите норми съдържание;
  • директни атаки към други фенове на страницата;
  • призоваване към незаконни действия;
  • порнографско съдържание;
  • реклама или промотиране на продукти, услуги или политически организации;
  • СПАМ или линкове към външни сайтове;
  • нарушаване на авторските права, търговските марки или други права;
  • публичното споделяне на лични данни като: телефонни номера, пощенски или e-mail адреси и други;
  • нерелевантни (неотносими) коментари или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора.

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

3.1. След финала на Кампанията ще бъде дадена 1 брой награда – участие в Първата национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания

3.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната и или каквато и да е друга равностойност.

3.3. На 18.10.2022 г. ще бъде изтеглен печелившият участник от Кампанията и ще бъде обявен на същата дата. Печелившият участник в Кампанията ще бъде определен чрез томбола, на случаен принцип, с помощта на инструмента https://commentpicker.com/. Ще бъде изтеглен 1 печеливш участник за Facebook. В тегленето на томболата за определяне на печелившия във Facebook ще вземат участие всички, които са оставили коментар под постa във Facebook за Кампанията, публикуван на 11.10.2022 г.

3.6. Печелившият участник ще бъде обявен във Facebook страницата на Фондацията. За да заяви наградата си, печелившият участник следва да се свърже с Фондацията в срок от 7 (седем) календарни дни след обявяването му чрез изпращане на лично съобщение във Facebook.

3.7. Наградата, непотърсена в рамките на 10 дни не подлежи на връчване на печелившия Участник.

3.8. Участник, спечелил награда и неотговарящ на условията не получава наградата си.

3.10. Всеки Участник в Кампанията има право да участва като даде своя отговор в коментар под поста с публикувания въпрос в Кампанията. Задължително условие, за да участва във финалната томбола, е да е дал отговор на въпроса в периода на Кампанията.

4. Допълнителни разпоредби:

4.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от Фондация Астра Форум, ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

4.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

4.3. С участието си в Кампанията на Facebook страницата на Фондация Астра Форум всеки Участник (име на Facebook профил) приема настоящите Правила.

4.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването на Кампанията на Официалната Facebook страница.

4.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от Фондация Астра Форум или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!