Skip to content

Семинар по проблемите на имунизациите в Габрово

04.07.2022 г.

Семинар на тема „Комуникацията лекар-пациенти относно ваксинацията“ се проведе в град Габрово, в сградата на ДКЦ 1. Поканени бяха специалисти в доболничната помощ, служители на РЗИ-Габрово, студенти и преподаватели от медицинските университети. Инициативата за провеждането му е на Фондация Астра Форум като част национална програма за повишаване на имунизационното покритие у нас.

Събитието беше открито от д-р Момчил Баев, председател на Фондация Астра Форум.

В първата част доц. Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор, обърна внимание на темата за имунизациите, като основно средство за борба със заразните болести.

Разгледан беше проблема със спада във ваксинационния обхват сред населението в световен план в последните години и особено по време и след пандемията от COVID-19. България не прави изключение. Споделени бяха статистики за ваксините, включени в имунизационния календар, като данните за 2021г. показват под 90% извършени имунизации. Пропуснатите или изостанали във времето ваксинации трябва да се наваксат, тъй като това може да е причина за вторични здравни кризи на фона на COVID-19, като напр. взривове от морбили.

Това е свързано и с препоръката на Съвета на Европа към държавите членки за засилване на сътрудничеството в борбата срещу болести, предотвартими чрез ваксинация. Това включва задълбочаване на обучението на всички здравни специалисти по отношение на тези заболявания и методите за профилактиката им, както и извършване на различни комуникационни дейности за увеличаване на доверието към имунизацията, повишаване на осведомеността относно ползите от нея.

Очаква се подобни усилия да дадат резултат най-вече по отношение на т.нар препоръчителни ваксини. Тяхното поставяне на определени групи от населението е важно за ограничаване на сериозни заболявания.

В дискусията не беше пропусната и имунизацията срещу COVID-19. Д-р Кунчев направи сравнение между прилагането на една и съща ваксина (т.нар хомоложна ваксинация) и поставянето на различни типове ваксини (пр.  РНК и ДНК ваксина).

В заключение се обърна внимание на бежанската криза и влиянието ѝ върху здравната система в България. Важно е ваксинация срещу COVID-19 да се предлага на всички украински граждани. По отношение на украинските деца е важно в най-кратък срок да бъде установен ваксинационния им статус, както и да бъдат предприети действия за поставяне на всички липсващи задължителни имунизации.

Във втората част на дискусията Кирил Бозгунов, клиничен психолог, представи пред присъстващите метода на мотивационното интервюиране, като една изключително подходяща техника за промяна на нагласите по отношение на ваксинациите сред колебаещи се пациенти.

В основата на метода е постигането на промяна в поведението на пациента посредством разговор и провокиране на личната мотивация за промяна. Важни стъпки са изграждането на партньорство между лекар и пациент, както и възможността за даване на подкрепа, информация, съвет.

Методът на мотивационното интервюиране не замества всички останали подходи за комуникация между лекар и пациент, а ги допълва и може да бъде използван едновременно с тях. Тази техника на комуникация е особено подходяща за т.нар „трудни пациенти“.

В края на семинара се проведе демонстрация на наученото пред аудиторията.

 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!