Coalition HPV and Ministry of Health Took the First Steps for Joint Work in Vaccine Prophylactics for Cervical Cancer

Коалиция HPV и Министерство на Здравеопазването направиха първи стъпки за съвместна работа във ваксинопрофилактиката срещу рак на маточната шийка

Continue reading

Webinar: Hesitancy to Vaccinate Among Doctors and Patients

Уебинар: Колебание към ваксините сред лекари и пациенти

Continue reading

Webinar: “Immune Response to Vaccination”

Уебинар: Имунен отговор при ваксинация

Continue reading

WEBINAR: VACCINE PROPHYLACTICS FROM VARIOUS ASPECTS

Уебинар: Ваксинопрофилактиката от различни ъгли

Continue reading

Webinar: Multidisciplinary approach in vaccine-prophylaxis

Webinar: Multidisciplinary approach in vaccine-prophylaxis

Continue reading