Skip to content

Уебинар: Имунен отговор при ваксинация

На 20 юни се проведе поредното издание от поредицата “Училище за ваксини”, която е в партньорство с УНИЦЕФ България. “Имунен отговор при ваксинация” беше темата на уебинара с лектор доц. д-р Снежина Михайлова.  

Доц. Михайлова е имунолог с дългогодишна практика, има 10-годишен опит с клинични изпитвания и над 20-годишен клиничен опит в диагностиката, лечението и проследяването на пациенти със заболявания, дължащи се на нарушения в имунната система. 

В началото експертът обърна внимание на това, че принципите на ваксинация се основават на два ключови елемента от вторичния имунитет. Това са специфичност и памет. “Имуногеността на ваксината е нейното свойство да стимулира имунната система по начин, по който да предизвика вторичен имунен отговор, което да доведе предпазване от инфекция за бъдеще”. Това обясни доц. Михайлова и допълни, че има няколко метода за количествено определяне на отговорите на ваксината, а именно:

-хуморален отговор 

-клетъчен отговор

-вроден отговор

-цитокинов отговор

-клетъчен отговор. 

По време на уебинара специалистът подчерта, че съществуват значителни различия между индивидите в имунния отговор към ваксинацията, както в количеството, така и в качеството. Така например, антителният отговор към ваксинация срещу жълта треска варира >10-кратно между индивидите. Към 7 и 13-валентната конюгирана пневмококова (PVC7 и PVC13) и Haemophilus influenzae тип B (Hib) също има разлика – варират до 40-кратно. 

Тези вариации в отговорите на ваксината имат последствия както за защитната ефикасност, така и за продължителността на защитата. 

Михайлова очерта основните фактори, които влияят на имунния отговор към ваксинацията: 

-вътрешни фактори: пол, възраст, гени, коморбидитет

-перинатални фактори: гестационна възраст, тегло при раждане, кърмене, майчини антитела, майчина инфекция и др. 

-външни фактори: инфекции, паразити, антибиотици, про- и пре-биотици; имунен статус; 

-поведенчески фактори: табакизъм, алкохол, физическо натоварване, остър психологически стрес, хроничен психологически стрес, сън;

-нутриентни фактори: хранителен статус, микронутриенти, витамини, минерали, ентеропатия, BMI;

-фактори на средата: урбанизация, географско положение, сезони;

-фактори на страна на ваксината: тип, продукт, щам, адювант, доза;

-начин на прилагане: ваксинална схема, място, начин, размер на иглата, време в денонощието, комбинация, приемни медикаменти;

За финал специалистът представи и ползите от приема на пробиотици. “Благоприятен ефект на пробиотиците е отчетен в около половината от проучванията – основно за пероралните ваксинации и за парентералната ваксина срещу грип.” Михайлова напомни, че това пробиотиците са и евтина интервенция за подобряване на ефикасността на ваксината и продължителността на защитата. 

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!