Skip to content

Алгоритъм за общуване за здравни работници на тема ваксиниране срещу COVID-19

Мотивационното интервюиране (МИ) е силен инструмент, който показва ефективност при повишаване доверието във ваксините и намаляване недоверието (1, 2). Това е метод за подпомагане на вътрешната мотивация за промяна на пациента чрез изучаване и подпомагане на разрешаването на вътрешната амбивалентност.

МИ е добра практика, която СЗО препоръчва да се интегрира в обучението на лекари, заети с имунизации и други медицински специалисти, участващи в консултиране по темата (3)

Фондация Астра Форум провежда професионални семинари за лекари в извънболничната помощ и служители на РЗИ за представяне на модела на МИ в контекста на ваксинацията.

  1. Gagneur A, Bergeron J, Gosselin V, Farrands A, Baron G. A complementary approach to the vaccination promotion continuum: an immunization-specific motivational-interview training for nurses. Vaccine 2019 May;37(20):2748–56. DOI PubMed
  2. Gagneur A, Gosselin V, Bergeron J, Farrands A, Baron G. Development of motivational interviewing skills in immunization (MISI): a questionnaire to assess MI learning, knowledge and skills for vaccination promotion. Hum Vaccin Immunother 2019;15(10):2446–52. DOI PubMed
  3. Improving vaccination demand and addressing hesitancy. Geneva (CH): World Health Organization (Accessed 2020- 02-17). https://www.who.int/immunization/programmes_ systems/vaccine_hesitancy/en/L’entretien motivationnel, une stratégie efficace pour diminuer l’hésitation à la vaccination: 28 Novembre 2019: Atelier méthodologique. Montréal (QC): 2019. https://www.inspq.qc.ca/jasp/ programmes-scientifiques

Подкрепете ни сега

Лесно и бързо! Без минимален превод!